Redan efter sommaren 2012 ställde Socialdemokraterna i Stockholms län krav på en kartläggning av situationen på Stockholms sjukhus inför sommaren 2013. Trots detta vidtogs inga åtgärder av den politiska majoriteten. 

Tidigare på fredagen kunde Dagens Arena avslöja hur Vårdförbundet planerar att anmäla Stockholms läns landsting till Arbetsmiljöverket om inte situationen på Stockholms sjukhus förbättras. Bland annat kräver man att en handlingsplan upprättas. Efter sommaren 2012 ställde Socialdemokraterna i Stockholms län krav på en kartläggning av situationen på Stockholms sjukhus, så att man skulle kunna inrätta en handlingsplan inför sommaren 2013. Men den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting vidtog inga åtgärder.
– Vi begärde redan efter förra sommaren att man skulle göra en kartläggning av hur sommarsituationen har sett ut. Det blev nonchalerat av den politiska majoriteten.

– Om man inte vet hur grundbemanning och personalförsörjning ser ut från början är det svårt att lägga konkreta förslag till förbättringar. Det hade varit lägligt om man gjort den här kartläggningen under hösten så att det hade funnits ett faktaunderlag för att göra rätt insatser under sommaren, säger Helene Hellmark Knutsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholms län.

Hon menar att de borgerliga landstingspolitikerna måste ta ansvar för att lösa den uppkomna situationen.
– Det är inga toppar och dalar längre, utan det är hög beläggning konstant. Och nu är personalen jätteorolig inför sommaren. Man är redan i ett pressat läge och ser inte hur man ska klara sommarbemanningen.

– Jag tycker det är viktigt nu att man tar ett politiskt ansvar för den här situationen. Det behövs en snabb kartläggning av läget för att kunna planera för insatser. Gör Vårdförbundet allvar av arbetsmiljöanmälan kommer Arbetsmiljöverket in och granskar och då kommer man att tvingas ta fram en handlingsplan, säger Helene Hellmark Knutsson.