Helene Hellmark Knutsson

debatt Efter Moderaternas misslyckade försök att avsätta en minister för att vinna politiska poäng så är det nu dags för Socialdemokraterna att ta tag i det som gör skillnad i människors vardag. Framförallt för de människor som behöver välfärdssamhället mest, de som är för sjuka för att kunna arbeta, skriver Helene Hellmark Knutsson.

Ingen fråga är viktigare för att återskapa förtroendet för vårt gemensamma välfärdssamhälle än att få Försäkringskassan att bli rättssäker, likvärdig och samverkande med andra myndigheter för att säkra att människor som behöver sjukpenning verkligen får det. Samtidigt måste systemet garanteras frihet från fusk och kriminellas framfart.

Därför har regeringen vidtagit flera åtgärder för att reparera försäkringen. Den måste stärkas. Det har tillsatts ett flertal utredningar om hur arbetsförmågan prövas och hur stödet kring individen ska stärkas.

Människor som har rätt till sjukförsäkring ska få det. Allt annat är fel.

Nu är det viktigt att alla politiska krafter ser till att modernisera och staka ut en ny färdriktning för Sveriges viktigaste välfärdsmyndighet. Vi vill inte läsa en artikel till där svårt sjuka utan arbetsförmåga inte beviljas sjukpenning. Men vi vill inte heller att kriminella utnyttjar sjukpenningen för att kunna begå brott.

Försäkringskassan måste samarbeta med Arbetsförmedlingen för att säkerställa arbetsförmåga innan beslut om indragen sjukpenning görs. Samt samverka med de rättsvårdande myndigheterna, Skatteverket med flera för att se till att komma åt de kriminella som utnyttjar systemet.

Vi ser framför oss att Försäkringskassan kommer att behöva genomföra förändringar för att skapa en tryggare sjukförsäkring. Vi måste ha en sjukförsäkring som är trygg, rättssäker och begriplig. Människor som har rätt till sjukförsäkring ska få det. Allt annat är fel.

Att förnya Försäkringskassan och återskapa förtroendet för vårt sjukförsäkringssystem är Socialdemokraternas och regeringens allra viktigaste uppgift. Annars kommer klyftorna växa och förtroendet för gemensamma välfärdslösningar gå förlorad.

Då är den svenska välfärdsmodellen död och människor kommer kräva individuella lösningar som kommer drabba dem med de största behoven. Det kommer vi socialdemokrater aldrig tillåta.

Helene Hellmark Knutsson
Ordförande, Socialdemokraterna i Stockholms län
Vice ordförande näringsutskottet, Sveriges Riksdag