Bild: Martin Fisch/Flickr

Corona 5,5 procent – så lite beräknas de globala utsläppen minska trots att länder helt stängt ner och världens ekonomier riskerar att rämna utav den extraordinära situationen. Trots att 5,5 procent är betydligt lägre än vad som krävs för att klara 1,5-graders målet så är det den största registrerade utsläppsminskningen i världshistorien. 

I många av världens länder ekar gatorna tomma och invånarna får bara gå ut och handla det nödvändigaste eller åka till jobbet. Skolorna är stängda och varslen duggar tätt. I Sverige är knappt 70 000 personer varslade om uppsägning och över 190 000 är korttidspermitterade. I USA har fler än 30 miljoner amerikaner förlorat sina jobb de senaste sex veckorna.

Minskningen av utsläpp är också historisk. Det är den största registrerade minskningen av utsläpp i världshistorien. Varken finanskrisen 2008 eller andra världskriget minskade utsläppen mer.  Men trots det spås utsläppen bara minska med mellan 5,58 procent. Hur är det möjligt att 95-92 procent av utsläppen fortsätter när ingen flyger eller shoppar?

Satellitbilder ger falska förhoppningar

Michael Tjernström är professor i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet. Han tror att satellitbilderna på hur giftiga luftföroreningar har minskat dramatiskt kan ha påverkat förväntningarna på hur mycket de totala utsläppen minskar på grund av covid-19.

– Utsläppen minskar inte så dramatiskt som man skulle kunna föreställa sig. Det kan drivas av de bilder man har sett ifrån satellitobservationer av de utsläpp som har med luftföroreningar att göra. Där ser man en ganska omedelbar effekt men då ska man komma ihåg att gaser, partiklar och annat som är inblandat när det gäller luftföroreningar har en omsättningstid i atmosfären på kanske en vecka eller två. Koldioxiden till exempel har en omsättningstid på några hundra år.

Visserligen har flygandet, hushållens konsumtionen och transporter till viss del gått ner världen över, men kanske inte tillräckligt för att ge en större effekt i utsläppsminskning? Michael Tjernström säger att det snarare är så att utsläppsminskningarna på områden som genererar stora utsläpp till stor del har uteblivit. Att inte flyga så mycket ligger så gott som inom felmarginalen skämtar han och påpekar på att den globala flygtrafiken bara står för tre procent av de totala utsläppen.

Den konsumtion som inte har gått ner, och som står för en stor andel av världens utsläpp, det är el- och värmeproduktionen. Hushållen förbrukar fortfarande elektricitet och värme i samma utsträckning som tidigare, kanske till och med mer i och med att så många är hemma, påpekar Michael Tjernström.

Världen använder el även i lockdown

40 procent av världens utsläpp kommer ifrån elektricitet- och värme-produktion. Många människor världen över använder trä, kol och naturgas för att värma upp huset och laga mat. Världens elektricitet är än så länge inte heller speciellt grön. I Sverige kommer 80 procent av elproduktionen från kärnkraft och vattenkraft. I världen i stort kommer knappt 70 procent av elproduktionen från fossila bränslen.

– De globala transporterna står för ungefär 20 procent av de världens co2-utsläpp, och det är ju framförallt de som har minskat. Även med coronakrisen och hela världen är i lock-down så använder vi mycket energi i världen. Jag menar här sitter jag hemma och det är varmt i huset och jag har el. Dessutom rullar mycket av basindustrin, energikrävande industri, på, än så länge, säger Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers.

Världens industrier står för omkring 20 procent av koldioxidutsläppen globalt. Björn Sandén tror att deras utsläpp framförallt kommer att påverkas om det blir en lång lågkonjunktur i efterdyningarna av coronaviruset.

För att världen ska hålla sig under 1,5 graders målet måste världens utsläpp minska med 7,6 procent från 2019 års nivåer. I år och alla åren fram till 2030. Alltså ytterligare omkring två procentenheter mer än vad som redan har gjorts. För att det ska kunna göras på ett hållbart sätt säger Björn Sandén att det är viktigt att samhällen ser över vilka investeringar som görs.

– Vi kan ändra jättemycket om vi bara vill. Sådant vi inte trodde var möjligt genomförs nu. Det som är viktigt framöver är att samhället investerar i en ny teknik som gör att vi kan konsumera i rimlig takt, koldioxidfritt. Det behöver inte bli särskilt dyrt, och på sikt blir det såklart billigare för då dras vi inte med de kostnader som klimatkatastrofen drar med sig. Men kostnaderna kan fördelas olika och bli olika stora beroende på hur snabbt vi måste ställa om ställa om och på vilket sätt vi gör det.

 Utsläpp kan skjuta i höjden

Flera röster har höjts för att de utsläppsminskningar som världen nu upplever kan komma att bli ett bakslag för klimatet. Efter att utsläppen av växthusgaser minskade i efterdyningarna av finanskrisen 2008 så sköt de i höjden med över fem procent.

En snabb återhämtning har också börjat skönjas i Kina, där utsläppen först föll med uppskattningsvis 25 procent när landet stängde ner fabriker och begränsade människors möjligheter att resa och vistas utomhus. Utsläpps nivåerna har sedan dess återgått till det normala rapporterar Reuters.