Hanna Cederin. Foto: Anna Herdy

En enig valberedning föreslår att Hanna Cederin väljs till ny ordförande på kongressen i maj.

– Det känns roligt och hedrande, säger Hanna Cederin.

Hanna Cederin, i dag förbundssekreterare, har en lång bakgrund inom förbundet. Hon har tidigare varit ordförande i Ung Vänster Skaraborg och har varit medlem i förbundet sedan 2002. Nu föreslår en enig valberedning att Hanna Cederin på kongressen i maj väljs till ny ordförande för Ung Vänster.

Hanna Cederin hoppas få arbeta med att visa att förändring är möjlig, det är enligt henne arbetarrörelsens och vänsterns viktigaste uppgift. Att koppla ihop det lokala och vardagsnära med maktstrukturer och ideologi har enligt Hanna Cederin varit Ung Vänsters viktigaste roll historiskt.

– För Ung Vänster handlar det om att försöka bygga rörelsen underifrån. Vi ska arbeta mer på lokal nivå, med lokala frågor. Starta nätverk och läxhjälp, feministiskt självförsvar och fritidsaktiviteter som visar att det vardagsnära också är politiskt och som kan bygga en tilltro till förändring, säger Hanna Cederin.

Även om hon är nöjd med regeringsskiftet, så tycker Hanna Cederin att den nya regeringen hittills har gjort för lite. Hon menar att det därför är viktigt för Ung Vänster att vara offensiva i opposition:

– Det är anmärkningsvärt att de inte tagit tag i frågan om otrygga anställningsvillkor för unga, speciellt anställningsformen allmän visstid. Den har jag inte hört ett knyst om från regeringen och jag tänker mig att Ung Vänster har en viktig roll i att lyfta de frågorna.

Hanna Cederin tycker att dagens samhällsdebatt missar de större strukturella maktfrågorna:

– Det som ryms i samhällsdebatten är smalare, mindre frågor som angår väldigt få, till exempel rut-avdrag och ränteavdrag. Vi borde prata om det som rör de flesta; arbetslöshet, bostadsbrist, välfärd, säger hon.