Majdemonstrationen i Sandviken 1917. Bild: YlvaS / Flickr
Majdemonstrationen i Sandviken 1917. Bild: YlvaS / Flickr

Könsfördelningen är jämn i första maj-tågen. Utrikes födda är underrepresenterade och S och LO:s tåg lockar äldre deltagare än V:s. De i sin tur attraherar den unga medelklassen. Allt enligt en ny undersökning.

Amy Diamond, QR-koder och salsa. Inför årets första maj firande var några av snackisarna hur firandet skulle förnyas. Men bilden av att första maj skulle vara något mossigt är felaktig. Det menar Magnus Wennerhag, sociolog vid Göteborgs universitet.
– Sättet att fira på har successivt förändrats, men det finns inte något behov av att kasta ut barnet med badvattnet, så som man gjort i till exempel Norrköping.

– Tåget är viktigt. Däremot kan man ju bredda arrangemanget och det har man också gjort. På flera platser har blåsorkester blivit sambadans och första maj blir mer och mer underhållning och folkfest.

Tillsammans med kollegorna Abby Peterson och Mattias Wahlström har Magnus Wennerhag under tre år studerat S, V och LO:s första maj-tåg i Stockholm Göteborg och Malmö. Resultatet visar att de tre tågen skiljer sig något åt.
– Vänsterpartiets tåg lockar medelklassen i något större utsträckning än Socialdemokraternas och LO:s gör. Representationen av utrikes födda ligger något under befolkningen i alla tre tågen. Däremot är könsfördelningen jämn, säger Magnus Wennerhag.

Till skillnad från Socialdemokraterna lockar Vänsterpartiet också fler personer utanför den egna väljargruppen.
– Socialdemokraterna attraherar främst deltagare ur den egna väljargruppen. I de socialdemokratiska tågen är nästan tre av fyra med i partiet.

– I Vänsterpartiets tåg sympatiserar ungefär 75–86 procent med Vänsterpartiet. Många sympatiserar även med Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. De som går i Vänsterpartiets tåg vill påverka politiskt, men på annat sätt. De engagerar sig i en större utsträckning i sakfrågor, såsom bojkotter istället för ett politiskt parti.

Men bilden av att Socialdemokraterna främst skulle locka arbetare  i sitt tåg stämmer inte enligt Magnus Wennerhag.
– I Socialdemokraternas tåg är nästan hälften anslutna till TCO eller SACO, vilket gör att man får en bilden av ett folkparti mer än ett arbetarparti.

Att första maj behåller sin särställning som den största dagen för demonstrationer råder det inga tvivel om. En SOM-undersökning från 2011 visar på att att mer än hälften av de som demonstrerade under året gjorde det under första maj.
– Det är en politisk uttrycksform som relativt många väljer. Det visar på att det finns en stor acceptans kring första maj och är ett vettigt sätt att ställa krav och driva protester på.

Magnus Wennerhag menar även att Sverige står sig väl i den internationella konkurrensen.
– I länder där första maj-firandet inte är så utbrett deltar man ofta för att det är en tradition att gå i tåg. I Sverige ses det snarare som ett tillfälle att protestera och föra fram sina politiska åsikter. En annan skillnad mellan Sverige och många andra länder är att här åker man inte in till centralorten, utan man firar på den ort där man bor.