Foto: Pixabay / Ulf Bodin Flikr.

Corona Kurvan för smittade av coronaviruset i världen stiger uppåt igen, men sjukhusinläggningar och dödstal följer inte samma trend. Folkhälsomyndigheten menar att det beror på att det främst är unga som smittas, men ny data visar att det kanske inte är hela sanningen. 

Många av världens länder har sedan juli börjat se en positiv trend – antalet sjukhusinläggningar och antal döda ligger stabilt på en relativt låg nivå.

 

https://ourworldindata.org/coronavirus

 

Sverige är inget undantag. I skrivande stund ges 27 personer intensivvård i hela landet. När det var som värst, i april, vårdades nästan 600 personer för covid-19 samtidigt.

Samtidigt ökar smittspridningen i många länder.

https://www.worldometers.info/coronavirus Obs det är olika talserier för dagliga nya fall och dagliga nya dödsfall.

 

https://www.worldometers.info/coronavirus Obs det är olika talserier för dagliga nya fall och dagliga nya dödsfall.

 

https://www.worldometers.info/coronavirus Obs det är olika talserier för dagliga nya fall och dagliga nya dödsfall.

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson säger att det beror på att det främst är yngre som driver smittspridningen nu.

– Både i vårt land och ute i världen ser vi en förskjutning från äldre åldersgrupper till yngre, 20-30 år. Och i den yngre åldersgruppen är sjukdomsbilden mycket mildare.

Han tillägger att de uppåtpekande kurvorna också delvis kan förklaras av ökad testning och smittspårning och att allt fler fångas upp tidigt.

Men ålder och förändrade testningsrutiner räcker inte som förklaring menar forskarna Wesley Pegden, matematiker vid CMU och Maria Chikina, bioinformatiker vid University of Pittsburg, som tillsammans tittat på data från Australien och Florida.

– Det är sant att ålder spelar roll, och att det kan finnas en komponent av att vi är bättre på att behandla sjukdomen, men om man tittar på siffror från Australien så går deras trend i helt motsatt riktning. Även när man kontrollerar för ålder, säger Wesley Pegden.

Säsongsbundet virus

Dödstalen ökar i Australien. Wesley Pegden och Maria Chikina tror det kan betyda att coronaviruset är dödligare under vinterhalvåret än vad det är under sommaren.

– Den positiva trend vi ser i många länder verkar inte stämma för Australien. Och vad är det som skiljer Australien från norra halvklotet? Det är vinter där, säger Wesely Pegden.

– Det finns inte en tydlig förklaring till varför viruset tycks påverkas av säsong. Människor är generellt sett sjukare under vinterhalvåret och dödstalen under ett vanligt år går också upp under vintern. Att säsong påverkar det vet man med exempel influensa och andra förkylningssymptom men det finns ingen som kan svara på exakt varför det är så, säger Maria Chikina.

Det vi vet är att människor spenderar mer tid inomhus under de kalla mörka månaderna jämfört med under vår och sommar, inomhusluft är under vintern torrare och mindre ventilerad och att andra förkylningsvirus är säsongsbundna.

Dödligare under vintern

Att SARS-CoV-2 kommer vara mer smittsamt under vinterhalvåret är enligt Weseley Pegden inte speciellt kontroversiellt, det de har tittat på är hur stor andel av de som blir smittade som fått ett allvarligt sjukdomsförlopp eller till och med dör.

Att de undersökt siffrorna för Australien beror på att det är det enda land på södra halvklotet som har haft två vågor av sjukdomen. Att kunna jämför ett land med sig själv är en stor tillgång säger Maria Chikina.

De tror inte att den uppgång i smittade som exempelvis flera länder i Europe nu ser nödvändigtvis är en andra våg. De tror en andra säsongs betonad våg kommer senare på året, oktober eller november. Men tillägger att det var få länder som i början av sin första våg hade så god testkapacitet att det vet hur början av smittspridningen såg ut.

Ökad testning inte svaret

Att det är ökad testning som ligger bakom siffrorna tror inte Wesley Pegden.

– Det vi pekar på är frågan varför siffrorna ser ut som de gör i Australien? Australien anses ha väldigt goda test- och smittspårningsrutiner. De testar många och har få som testar positivt.

Både Wesley Pegden och Maria Chikina är noga med att poängtera att mer forskning på området krävs, och att det kan finnas andra mer dolda förklaringar till skillnaderna i trender.

– Det vi säger är att resultatet av den data vi har jämfört borde rikta strålkastarljuset mot en fråga som jag tror att vi är många som vill veta mer om innan vintern även kommer till våra breddgrader.

Flera forskare inne på samma sak

De är dock inte de enda som pekar på osäkerheterna kring hur coronaviruset kommer att agera när temperaturen sjunker och dagarna blir kortare. Doktor Emma Hodcroft vid University of Basel i Schweiz är kritiskt till vad hon uppfattar är politikers strategi att »vänta och se«. På Twitter skriver hon:

»Florida »väntade och såg«, så vi kan se vad som hände där.«

Hennes data visar att sjukdomsfallen inte alls stannar inom de yngre ålderskategorierna och att dödstalen kommer efter ett par månader.

Varken Dr Emma Hodcroft eller Maria Chikina tror att det rör sig om en mutation av viruset, åt någotdera håll. Viruset i sig är varken mer eller mindre allvarligt nu än när det började sprida sig över världen.

– Jag har iallafall inte hittat någon data som stödjer de påståendena, säger Maria Chikina.

Wesley Pegden tror att en orsak till att frågan hittills inte fått mer uppmärksamhet beror på att diskussionen kring corona är politiserad, framförallt i USA.

– Datan vi har tittat på passar inte in i någon av de åsiktsläger som finns, »corona är inte värre än influensan« eller »stäng ner allt nu«. Det gör att den drar mindre uppmärksamhet till sig.