Lönerna för de bäst betalda i samhället ökar mer än för andra. Och det från en redan hög nivå. Men enligt forskning leder inte hög lön alls till hög prestation.

Enligt tidningen Veckans affärer ökade näringslivstopparna i Sverige sina löner betydligt mer än arbetsmarknaden i övrigt under förra året. Även statliga vd:ar fick betydligt mer påökt. Enligt en färsk rapport från OECD – “Growing income inequality in OECD countries” – hör Sverige till de länder i västvärlden där lönegapet växer allra snabbast.

Men koppling mellan hög lön och hög prestation ifrågasätts nu alltmer. En ny rapport från The High Pay Commission i England visar dels på ökade löneskillnader, dels på en svag koppling mellan lön och prestation. Även Svenska chefsfacket Ledarna visar i en egen undersökning att kopplingen mellan lön och prestation i praktiken är svag.