En klar majoritet av alla anställda tycker att löneskillnaderna i Sverige är för stora. Det visar en färsk undersökning från LO. I undersökningen – ”Synen på löner och löneskillnader” har en rad frågor ställts till runt 4 500 löntagare runt om i Sverige.

Bland annat visar rapporten att låginkomsttagares faktiska lön är lägre än vad de svarande ser som ”rimligt”, medan bilden är den motsatta vad gäller höginkomsttagare.

Sammantaget tycker exempelvis de svarande att en rimlig månadslön för en kassörska är 22 800 kronor. Den faktiska lönen ligger på 20 400 kronor. En rimlig lön för en läkare är enligt de svarande 39 000 – den faktiska lönen 52 800 kronor i månaden.

En stor majoritet av Sveriges anställda tycker också att löneskillnaderna är för stora. Tre av fyra anställda tycker att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora. Än fler – 83 procent – tycker att kvinnors löner är för låga jämfört med mäns.

LO har gjort den här typen av undersökningar i drygt tjugo år. Vid varje tillfälle har det funnits en stor majoritet för minskade löneskillnader i Sverige.

En trend som den nya rapporten tar upp är dock att stödet för den solidariska lönepolitiken – att mer privilegierade grupper kan tänka sig att avstå löneutrymme för att gynna låglönetagare – sakta men säkert verkar minska bland LO- och TCO-medlemmar.