Sedan regeringsskiftet 2006 har skillnaden i årsinkomst mellan män och kvinnor ökat med 17 479 kronor, visar nya siffror. Skillnaden är nu 62 044 kronor om året.

Nya siffror som Vänsterpartiet låtit Riksdagens utredningstjänst ta fram visar att skillnaden i nettoinkomst mellan män och kvinnor ökat med 17 479 kronor sedan den borgerliga regeringen kom till makten år 2006. Skillnaden i nettoinkomst per år är i dag hela 62 044 kronor mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna i Sverige.

Inkomstklyftan har ökat kraftigt sedan 2006 efter att långsamt ha sjunkit de föregående åren.
– Det är mycket pengar kvinnor har förlorat och det är i huvudsak effekten av politiska beslut från regeringen. När man tittar på lönerna så har skillnaden faktiskt minskat marginellt. Så det är ingen del i förklaringen, säger Josefin Brink som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Förklaringen är att skattesänkningarna i kronor och ören tillfallit höginkomsttagare av vilka majoriteten är män. Samtidigt har skattesänkningarna finansierats av försämringar i bland annat sjukförsäkringen och a-kassan. Det har på gruppnivå slagit hårdare mot kvinnor, säger hon.

År 2012 var den genomsnittliga nettoinkomsten för kvinnor 182 271 kronor. För män var den 244 315 kronor. År 2006 var nettoinkomsten för kvinnor 141 626 kronor och för män 186 191.

Läs vår intervju med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om det växande inkomstgapet här.

Fotnot: Nettoinkomst är inkomst av tjänst, näringsverksamhet, kapitalinkomster och skattepliktiga ersättningar som till exempel a-kassa och sjukpenning reducerad med slutlig skatt. Siffrorna speglar hur dessa inkomster fördelar sig mellan könen.

Nettoinkomst tar inte hänsyn till hur inkomsten förändras efter att olika typer av bidrag har fördelats, så kallade transfereringar. Av dessa transfereringar får kvinnor ungefär en fjärdedel mer än män. År 2009 justerades kvinnors andel av den sammanlagda slutinkomsten upp med cirka 3 procent efter dessa transfereringar. Den disponibla inkomsten landade på 78 procent av männens, medan nettoinkomsten var 75 procent av männens. Dagens Arena har inte lyckats få tag på en längre tidsserie över disponibel inkomst.