Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

AVTAL17 Fastighets har lagt nya strejkvarsel på Almegaområdet. Sex företag inom området Almega Specialservice tas ut i konflikt från 12 maj.

– Dagens varsel mot Almega handlar främst om att motparten ensidigt ställt in förhandlingarna om nytt kollektivavtal på området Almega Specialservice, meddelar Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson i ett pressmeddelande.

Som Dagens Arena tidigare rapporterat om, strandade förhandlingarna mellan parterna den 28 april. Då varslade fackförbundet om stridsåtgärder mot sju företag. Idag utökas det tidigare varslet mot ännu en fastighetsarbetsgivare.

– Vi vill ha det som ryms inom industrinormeringen och den låglönesatsning som ingår där. Almega vägrar gå med på det utan att vi gör eftergifter genom försämrade villkor i vårt kollektivavtal, vilket vi inte kan acceptera, säger Magnus Petterson till Dagens Arena.

Arbetsgivarorganisationen Almega menar att Fastighets försöker överskrida det etablerade märket i årets avtalsrörelse.

– Precis som som när besöksnäringen hotades med strejk så står arbetsgivarsidan fast och enig kring att låglönesatsningar ska rymmas inom de 6,5 procent som är märket, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarpolitik på Almega, till Fastighetsfolket.

– Märket är 6,5 procent, plus en låglönesatsning, så vi försöker inte alls spräcka märket, vi håller oss till industrinormeringen, replikerar Magnus Pettersson.

Magnus Petterson utesluter inte att konflikten blir långvarig.

– Vi förbereder för ytterligare varsel. Almega blir besvärliga för alla fackförbund, de har en inställning som den övriga arbetsmarknaden inte har kring industrinormeringen.

LO ger sitt stöd till Fastighets varsel om strejk.

– Vi kan inte acceptera att fastighetsanställda inte ska få samma låglönesatsning som arbetstagare inom bland annat industrin och handeln redan fått, skriver LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, i en kommentar.

Den 28 april beslutade en enig LO-styrelse att ställa sig bakom Fastighets strejkvarsel på avtalsområdet Almega. Fastighetsarbetsgivarna. Almega måste rätta sig efter de normerande avtalen inom industrin, enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Självklart ska de lågavlönade inom fastighetsbranschen få samma låglönesatsning som arbetstagarna inom bland annat industrin redan fått. Almega måste rätta sig efter de normerande avtalen inom industrin. Märket ska hållas, säger LO:s ordförande i ett pressmeddelande.

*Artikeln har uppdaterats