Stefan Koskinen, Eva Nordmark och Martin Wästfelt.

Las-förhandlingar Regeringen vill gärna se förlängda Las-förhandlingar, men flera LO-förbund vill inte fortsatta förhandla under hot om lagstiftning. PTK uppger att inget nytt kommit fram som pekar på att man kan hitta en lösning och Almega avfärdar förlängd förhandlingstid.

 Regeringen ser gärna att LO, PTK och Svenskt Näringsliv fortsätter sina förhandlingar tills de kommit överens. Det meddelade arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) på en kort presskonferens vid lunchtid.

– Jag ser väldigt gärna att parterna sätter sig vid förhandlingsbordet igen och att man tar upp taktpinnen. Det finns inget som hindrar att det här kommer ta några dagar eller någon vecka till, sa Eva Nordmark.

– Jag kommer nu närmast ha en dialog med parterna och analysera läget och därefter kommer regeringen att återkomma om vad som blir nästa steg.

Men från flera håll bland fack och arbetsgivarsidan saknas tron på att fortsatta förhandlingar skulle förändra något. Till Arbetet säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Sekos ordförande Valle Karlsson att den tidspress som hotet om lagstiftning utgör inte skapar rätt förutsättningar att nå en uppgörelse mellan parterna och att en extra deadline inte innebär en lösning.

Och Byggnads ordförande Johan Lindholm skriver på Twitter att han tror att LO hellre kan lösa vissa av konfliktfrågorna inom ramen för avtalsförhandlingarna som drar igång i dag:

Skärmdump från Twitter.

Till tidningen Journalisten säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen att det inte är aktuellt att återuppta förhandlingarna:

– Den här förhandlingen är avslutad och nu på morgonen i dag har industriförhandlingarna inletts, så det är inte aktuellt med förlängd förhandlingstid, säger Stefan Koskinen.

Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, säger till Dagens Arena att det är för tidigt att svara på om förlängd förhandlingstid skulle lösa något, och antyder att det är politikerna som lägger spelplanen. Men han konstaterar att under de 12 timmar som gått sedan förhandlingarna strandade har inget nytt kommit fram som tyder på en lösning.

– Vi har strandat vår förhandling. Det saknades förutsättningar för 13 timmar sedan att nå i mål och det har inte skett någon förändring på de 13 timmarna mellan parterna. Nu har vi gått in i avtalsförhandlingarna, säger Martin Wästfelt, som förhandlar för Unionens räkning i avtalsrörelsen.

Enligt uppgifter från bland annat Almega och i tidningen Arbetet var det turordningsreglerna som till slut gjorde att förhandlingarna strandade. Svenskt Näringsliv ska ha krävt undantag för totalt tio personer – fem arbetare och fem tjänstemän – från turordningen vid uppsägningar, vilket är dubbelt så många som det antal som föreslås i regeringens utredares förslag.

Martin Wästfelt vill inte kommentera om det var den frågan som gjorde att förhandlingarna sprack, men säger att det felaktigt ibland har framställts som att uppsägning på grund av personliga skäl eller ogiltighetsfrågan (en anställning som görs utan saklig grund kan i dag ogiltigförklaras red. Anm) är de stora knäckfrågorna i förhandlingarna mellan parterna.

– 95 procent av alla uppsägningar är arbetsbrist och då är det turordningsreglerna som är regelverket. Så länge jag har hållit på med det här, sedan 2008, har det för alla som känner arbetsmarknaden varit tydligt att det varit så, säger Martin Wästfelt.

Han medger dock att förhandlingarna kring saklig grund för uppsägning också har varit »förbaskat svåra«.

Har PTK varit mer benägna att förhandla om saklig grund än LO?

– Det kan låta så men jag skulle säga att vi har gjort väldigt liknande bedömningar där. När PTK gick in i det här 2019 var vårt krav att det skulle finnas möjlighet till rättslig överprövning och saklighetsprövning, så att det finns ett verkligt anställningsskydd. Sedan Las kom på 1970-talet har vi fått en reell och stark möjlighet att överpröva uppsägningar, det har påverkat arbetsmarknaden. Jag har inte uppfattat att Svenskt Näringsliv velat ta bort allt det, och vi har kommit över vissa hinder i förhandlingarna.

Sammantaget tycker Martin Wästfelt att det är en framgång att LO och PTK har förhandlat gemensamt under hela processens gång.

– Vi har haft gott samarbete med LO och gör liknande bedömningar i de mest centrala frågorna. Det har också varit ett bra och konstruktivt förhandlingsklimat med Svenskt Näringsliv.

Han säger att PTK:s inställning hela tiden har varit att fortsätta förhandla.

– Vi har gjort allt för att ro det här i hamn, det har varit vår prioritering under lång tid. Tyvärr stor vi för långt ifrån varandra i slutet för att komma överens.

Även om både regeringen och Centerpartiet öppnar för att parterna ska förhandla vidare, säger Annie Lööf i dag att en överenskommelse i så fall bör vara klar i god tid före 26 oktober, när remisstiden för utredarens förslag om Las går ut. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hade i dag inga nya besked när det gäller lagstiftningsfrågan, utan planen är att regeringen går vidare med utredningens förslag efter att man lyssnat in remissinstanserna.