Donald Trump. Foto: Gage Skidmore/Flickr.
Donald Trump. Foto: Gage Skidmore/Flickr.

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister.

Den tillträdande presidenten Donald Trump har nominerat den fackkritiska vd:n Andy Puzder till posten som arbetsmarknadsminister, rapporterar bland annat TT. Puzder är en aktiv debattör och högljudd kritiker av höjd minimilön och Obamas införande av regleringar på arbetsplatser.

»Trump har släppt in räven i hönshuset«, som en demokrat i representanthuset uttrycker det i Wall Street Journal.