Susanna Gideonsson, Handels och Johan Lif från SJF. Bild: Handels/SJF

AVTAL17 På fredag löper ett antal avtal på den svenska arbetsmarknaden ut – inte minst industriavtalet, där parterna är inne i slutförhandlingar. Flera förbund som Dagens Arena pratat med säger att  förhandlingarna kommer att dra ut på tiden.

Avtalet för fackförbundet Vision, som organiserar bland annat socialsekreterare, administratörer, ekonomer och chefer inom kommun och landsting, är ett av dem som löper ut på fredag.

– Men vi kommer inte att vara klara då. Vi avvaktar dels övriga arbetsmarknaden, men det beror mest på oss själva och att vi inväntar SKL (arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting, reds anm.)som stämmer av med andra fackförbund, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Vilken är den viktigaste frågan för Vision i förhandlingarna?

– Vi vill jobba med utvecklingen av vårt löneavtal och möjligheten till lönespridning för våra medlemmar. Det handlar om att förstärka den löneprocess vi har idag med utvärdering, lönesamtal och lönesättning, säger Eva-Lotta Nilsson.

I dag brister många stora arbetsgivare, enligt Vision, när det gäller att ha den dialog med varje medarbetare som ska ligga till grund för löneutveckling. Enligt en undersökning från fackförbundet ser fyra av tio av medlemmar ingen koppling mellan den egna prestationen och lönen.

– Det vi kan se är att arbetsgivare har gjort en bättre analys sedan vi fick sifferlösa avtal, säger Eva-Lotta Nilsson som är positiv till fortsatt avtal utan siffror, det vill säga utan någon fastställd procentsats på löneökningen.

Att sifferlösa avtal kan minska kopplingen mellan lön och prestation i yrken med personalbrist, genom att bli lönedrivande av rekryteringsskäl ser inte Eva-Lotta Nilsson som ett stort problem.

– Det gäller egentligen bara socialsekreterare, säger hon.

Inte heller Journalistförbundet, SJF, kommer att vara klara med ett nytt avtal när det gamla löper ut på fredag. Istället kommer förhandlingarna att vara en till två månader till, vilket är snarare regel än undantag, enligt Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet. Av fem avtal har förbundet hittills bara inlett förhandlingar om två.

Viktiga avtalsfrågor för SJF är att få igenom flexpension i branschen, men förläggningen av arbetstid inom dagspressen är också en viktig fråga.

– Vi ser en dålig tradition där arbetsgivaren maximerar upp arbetstiden till gränsen enligt avtalen, och det påverkar arbetsmiljön. Frågan kan lösas genom arbetstidsförkortning eller till exempel ett partsgemensamt arbete kring hur man ska lösa det här, säger Johan Lif.

 I en överetablerad bransch som journalistiken är, finns ingen anledning att gå med på sifferlösa avtal.

– Arbetsgivarna kräver sifferlösa avtal varje år och de kommer inte få det i år heller, säger Johan Lif.

Läkarförbundet uppger att de väntar in industrins siffra, vilket innebär att de inte kommer ha förhandlat klart till 31 mars, när nuvarande avtal löper ut.

– Det får ta den tid det kräver, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som är van vid att förhandlingarna drar ut på tiden.

 Arbetsmiljö är en viktig fråga i förhandlingarna.

– Vi har flera frågor på bordet, bland annat rätt till jourbefrielse för gravida och seniora medarbetare, för att främja ett hållbart arbetsliv, säger Heidi Stensmyren.

Sifferlösa avtal är inte aktuellt i år för förbundet, som inte anser att medlemmarna har gynnats av det.

Ett förbund som däremot räknar med att vara i hamn med ett nytt avtal senast på fredag är Hotell- och Restaurangfacket, HRF. Åtminstone förutsatt att industriparterna är klara tills dess.

– Ett stort krav är att reglera hyvling, ett annat är avtalspensionen – att arbetsgivarna faktiskt ska betala in tjänstepension genom Fora för de anställda, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.

Enligt honom är det vanligt att arbetsgivare inte betalar in den avtalspension som ingår i kollektivavtalen.

När det gäller hyvlingen driver LO-förbunden samma krav; det vill säga att turodningen ska följas när det gäller vem som först får sin arbetstid beskuren, och att de vars tjänster drabbas ska ha rätt till en omställningstid på en till sex månader med kompensation för lönebortfall.

– I dag kan arbetsgivaren peka på vem som helst, den som arbetat längst om man vill och bestämma att den personen får neddragen tid imorgon, säger Per Persson.

Handels har ställt krav på löneökningar i krontal: 750 kronor i månaden, och samma påslag på lägstalönerna. Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, säger att alla ursprungliga krav, inklusive låglönesatsning och reglering av hyvling, fortfarande ligger på bordet.

– Tyvärr är det framförallt kvinnligt dominerade arbetaryrken som drabbas av hyvling. Flera manligt dominerade LO-förbund har inskrivet i sina kollektivavtal att arbetet ska bedrivas på heltid, och då finns inte ens någon öppning för att hyvla, säger Susanna Gideonsson.

I fredags pratade Dagens Arena med Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, som är ett av facken inom industrin. Då sa hon att en av frågorna som facket släppt i förhandlingarna gällde extra kompensation under vab.

– Vi har tillsammans med Unionen drivit att arbetsgivarna ska fylla på med ersättning under de första fem vab-dagarna, utöver det Försäkringskassan betalar ut. Men vi kommer inte kunna nå en lösning på den frågan, sade Camilla Frankelius.