T.v: Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

F-SKATT Regeringen har tillsatt en utredare för att granska skattefusk kopplat till F-skatt. Utredningen välkomnas av fackförbundet Byggnads. »Det har blivit rena vilda västern«, säger förbundsordförande Johan Lindholm.

För att komma till rätta med skattefusk och skatteundandragande, har regeringen tillsatt en utredning som ska granska F-skattesystemet. Utredaren kommer bland annat att titta närmare på hur F-skatten kan missbrukas för att undvika skatter eller avgifter, samt undersöka behovet att återkalla F-skattsedel vid brott.

– Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system, säger finansminister Magdalena Andersson (S), i ett pressmeddelande.

Utredaren kommer också att undersöka huruvida F-skattesystemet används för att kringgå skyddsregler för arbetstagare. »Det är på tiden«, konstaterar Byggnads ordförande Johan Lindholm, när Dagens Arena når honom. Sedan dagens F-skattesystem infördes av den borgerliga regeringen 2009, har fackförbundet flera gånger larmat om hur tidigare anställda tvingats bli företagare.

– När jag är ute på arbetsplatserna möter jag påtvingande F-skattare. De har tidigare stått som anställda, fått gå hem, kommit tillbaks dagen efter och utfört exakt samma jobb, men då med kontoret på fickan.

– Det har blivit rena vilda västern med uteblivna skatter och en skumraskmarknad, det måste man se över.

I dagsläget driver Byggnads ett antal rättsfall mot företag där det är oklart huruvida personal ska betraktas som anställda eller egenföretagare.  När tidningen Arbetet granskade ett »storbygge« i Borås framkom att polska företagare utfört samma arbete som anställda svenskar, men med fyra timmar längre pass och löner långt under kollektivavtalade nivåer.

– Som anställd med kollektivavtal ingår till exempel försäkringsskydd och arbetsmiljöskydd, det uteblir oftast för de killar och och tjejer som står på F-skatt, säger Johan Lindholm.

Före 2009 krävdes minst tre uppdragsgivare för att registrera F-skattsedel, i dag behövs endast en. Byggnads hoppas att utredningen ska leda till att kraven skärps.