Anneli Ohlsson-Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads och Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens.

Politikerna måste ställa högre krav när kommuner köper varor och tjänster. Det menar LO som precis kommit med en ny guide för hur offentliga upphandlingar ska gå till. En av de sektorer som är värst drabbad är byggbranschen. 

I LO:s upphandlingsguide uppmanas politiker och myndigheter att ställa högre krav vid offentliga upphandlingar men också att bli bättre på att följa upp kraven.

Det är viktigt för den svenska modellen att upphandlande myndigheter ställer arbetsrättsliga krav i nivå med tillämpligt kollektivavtal i den offentliga upphandlingen. Detta för att det ska finnas en konkurrensneutralitet så att företag med kollektivavtal inte ska missgynnas i upphandlingen, säger Mattias Schulstad, utredare på LO. 

Det är dock vanligt att det billigaste anbudet vinner en upphandling. Det skapar en situation där många företag sänker löner eller lägger mindre pengar på säkerheten.  

– En av de viktigaste sakerna inom offentlig upphandling är att inte låta det lägsta priset värderas högst. Fusk och lönedumpning görs dels på bekostnad av seriösa företag som blir utkonkurrerade men också på arbetstagarnas bekostnad, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads. 

På arbetstagarnas bekostnad

Både fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagarna menar att den stora bristen i offentliga upphandlingar ligger i avsaknaden av kontroll och uppföljning. 

– Upphandlingskontrakten innehåller ofta många viktiga villkor och krav, men de kontrolleras inte. Oseriösa aktörer kan bara kryssa i att de uppfyller kraven. Men alla krav blir meningslösa om de inte följs upp och beläggs med sanktioner, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk.

Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens håller med. 

– De byggarbetsplatser där våra medlemmar har störst problem med oseriösa företag, är på just offentliga byggarbetsplatser. Myndigheterna klarar inte av sitt uppdrag att se över att regler och lagar följs, säger han. 

Politikerna bör ta ansvar

Det är också stor skillnad i landet i hur offentliga upphandlingar sköts. I större kommuner finns ofta en eller flera personer som endast sköter upphandlingar och inköp medan det på mindre orter sällan finns den typen av resurser.

Claes Thunblad menar att det är en politisk fråga att se till att offentlig sektor har de resurser som krävs för att följa upp att kraven i kontraktet följs. 

– Idag finns alla verktyg och metoder för kontroll och uppföljning tillgängliga, så det är inget att skylla på. Frågan är väl om vi vill att skattepengar ska gå till dessa oseriösa företag, säger han. 

Mattias Schulstad på LO håller med. 

– Det är politikerna som är ansvariga, inte tjänstepersonerna. Men vi upplever att ansvaret trots det ofta läggs på tjänstepersonerna. Vi vill att politikerna tar kontroll över upphandlingarna och vågar ställa, och följa upp sina, krav, säger han. 

Dagens Arena har sökt Sveriges kommuner och landsting (SKR) men de har avböjt att kommentera.