Statsministern höll i dag tal till sina partimedlemmar. Trots att det är hemmaplan vill han varna för att ha politiska visioner.

Statsminister Fredrik Reinfeldt öppningstalade i förmiddags på Moderaternas stämma i Örebro. Anförandet kommer sannolikt inte gå till historien, till skillnad från 2005, när Moderaterna samlades till stämma i samma stad. Då talade Reinfeldt engagerat om vikten av att flytta partiet dit väljarna står. Om att det finns en baksida med varje sänkt skattekrona. I dag handlade talet mest om vikten av att inte tänka stort.

”Visioner. Jag vill varna lite för detta”, sa han, och talade varmt om vikten av en solid statsförvaltning. Om att forskning måste utgöra grunden för samhällets utveckling. Reinfeldts signalord för dagen, om man ska peka ut något, var ”pragmatism”.

Ända sedan valmanifestet 2010 har regeringen i allmänhet och statsministern i synnerhet kritiserats för att sakna idéer. Reinfeldt försökte föregå frågor om brist på framåtanda genom att i talet mena att det inte är ”idélöst att bygga vidare på de goda idéer som finns”. Är det inte trasigt, försök inte att laga det.

Att ha förvaltning som sitt främsta politiska mål signalerar att man är i stort sett nöjd med rådande ordning. Visserligen berörde Reinfeldt i inledningstalet – som hastigast – frågor om miljö och jämställdhet. Men den första frågan på den efterföljande presskonferensen löd: ”Ser du inga konflikter i samhället?”

Reinfeldts svar var att det finns ”utmaningar kvar” och att det i Sverige lever ”människor som har problem”. Efter ett par följdfrågor på temat verkade statsministern nästan lite sur. Mer konkret än så blev det inte.

Den tidigare så framgångsrika strategin att ge sken av att vara i opposition, trots att man har mer politisk makt än någonsin, har övergivits av Moderaterna. Det gör inget, då den faktiska politiska oppositionen har lämnat spelplanen. Socialdemokraternas partiledare har gett sig ut på be-om-ursäkt-turné. Miljöpartiet gör upp med regeringen i vissa sakfrågor och Vänsterpartiet ska välja ny(a) ledare.

I stället uppmanar moderatordföranden sitt parti att inte tala med stora ord, inte sticka ut, inte vilja för mycket. Valet 2014 ska vinnas genom att uppvisa största möjliga trovärdighet. Och sunda statsfinanser. Alltså: Med hjälp av frågor som inte kan debatteras.

Inget av oppositionspartierna, och inte heller något av de övriga regeringspartierna, motsätter sig behovet av en solid statsförvaltning. Valrörelsen 2014 kommer knappast att domineras av politiska diskussioner om huruvida forskning är nyttigt eller inte.

Pragmatismivraren Reinfeldt är tråkig att lyssna på. Applåderna från stämmodeltagarna var avmätta och artiga. Men det fungerar, just nu.