SVT pejl har kartlagt löneskillnader mellan män och kvinnor i olika branscher. Dagligvaruhandeln är mest jämställd, medan finanssektorn ligger i botten.  

Butikssäljare, tillsammans med brevbärare och barnskötare är tre av Sveriges mest jämställda yrken. Susanna Gidensson, första vice ordförande i Handelsanställdas förbund, ser jämställdhetspotter som en delförklaring till det lyckade resultatet.
– Lätt har det inte varit, det är att ta i. Vi har förhandlat i kronor och ören, inte i procent. Det gör skillnad. Vi kan också se att de åren vi i LO-samordningen hade jämställdhetspotter gav ett hopp uppåt, säger Gidensson till SVT.

I övrigt skiljer sig lönerna ofta kraftigt från bransch till bransch. Störst är löneskillnaderna mellan direktörer, värdepappersmäklare och banktjänstemän. Där ligger löneskillnaderna på upp mot 23 procent.

SVT Pejls sammanställning kring löneskillnader mellan kvinnor och män i olika yrken hittar du här.