Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer utanför FN-skrapan. Foto: Sveriges Kvinnoorganisationer

Kvinnors rättigheter Det är en framgång om det inte går bakåt. FN-förhandlingarna för ökad jämställdhet som nu startar i New York präglas av polariserande politik och en konfliktfylld värld, enligt Clara Berglund som ingår i den svenska delegationen på CSW, Commission on the status of Women (CSW).

Årets tema på CSW är fattigdom, som drabbar kvinnor mycket hårdare än män. Clara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer ser mörkt på förutsättningarna inför årets konferens. Risken är att nöd och kvinnors utsatthet i konflikter i världen ställs mot kampen för grundläggande rättigheter.

– De klassiska ekonomiska jämställdhetsfrågorna, som är viktiga för att kvinnor ska resa sig ur fattigdom får inte tillräckligt utrymme. Nu krävs att CSW tar fram åtaganden om vad medlemsstaterna ska göra hemma, det är en försäkring om att inte gå bakåt, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer. 

Tvåfrontskrig mot kvinnor

Under två veckor förhandlar delegationer från 44 länder vid FN-högkvarteret i New York för att enas om hur världen ska bli jämställd. Utgångspunkten är kvinnokonventionen från 1979 om att motverka all diskriminering mot kvinnor. Och Peking-deklarationen från 1995 som pekade ut vad som behöver göras. Varje år följer konferensen upp resultatet.

– Det är lite av en folkfest med en blandning av ministrar från olika länder, nunnor, urfolkskvinnor och feminister i alla åldrar med olika budskap som försöker påverka, säger Clara Berglund.

De är en paraplyorganisation med 50 medlemsorganisationer som med utgångspunkt i FN:s kvinnokonvention jobbar för kvinnors och flickors rättigheter. Organisationen har en feministisk grund och vill avskaffa alla former av prostitution och surrogatmödraskap. 

Religionen eller marknaden

Konflikterna som utspelar sig i förhandlingarna på CSW åskådliggör jämställdhetsdebatten i miniformat – ett tvåfrontskrig mot kvinnor rättigheter, med Clara Berglunds ord. 

– Den konservativa sidan tycker att religionen och familjen ska bestämma över kvinnors kroppar. Den nyliberala sidan tycker att marknaden ska bestämma och använder feministisk retorik för att förvara det. 

Abort är ett exempel där hotet kommer från två håll, enligt Clara Berglund. Konservativa grupper vill inskränka aborträtten. Nyliberala vill kommersialisera aborträtten, till exempel genom att en fattig kvinna ingår ett avtal om surrogatmödraskap och mot en summa pengar frånsäger sig rätten att själv bestämma om hon vill göra abort. 

Korridorssnack viktigt

Slutdokumentet från konferensen som måste godtas av alla deltagande länder är avgörande för jämställdhetens utveckling. 

– Det är en försäkring om att inte gå bakåt. Status quo är en framgång.  

Trots pessimismen från kvinnorörelsen finns andra sidor av CSW. 

– Det är lätt att få en mörk bild av en backlash men det finns också en motrörelse, säger Clara Berglund.

Under informella möten och snack i korridorerna med feministiska organisationer från hela världen väcks möjligheterna att höja ambitionerna.

– Vi försöker se progressiva krafter i länder där kvinnors rättigheter är hotade och nå ut till dem. Det finns fantastiska organisationer i afrikanska länder som vi kan träffa och hitta frågor att samarbeta kring och stärka varandra.