Veli-Pekka Säikkäla, IF Metalls avtalssekreterare, har blivit ansiktet utåt för konflikten med Tesla. Foto: Stefan Jerrevång

Tesla Veli-Pekka Säikkälä har synts mycket i media den senaste tiden. Som avtalssekreterare på IF Metall har han blivit ansiktet utåt för konflikten mot Tesla. 

– Jag har att göra just nu, säger han till Dagens Arena. 

IF Metalls strejk har nu pågått i tre veckor på Teslas verkstäder och sju andra förbund har varslat om sympatiåtgärder. Det fackliga arbetet har fått internationell uppmärksamhet, speciellt eftersom Elon Musks elbilsföretag vägrat avtal globalt. 

Det senaste som skett i konflikten är att IF Metall under onsdagen varslade om ytterligare en blockad. Ett företag i Vetlanda, Hydro, producerar komponenter till Tesla som man använder i fabriken i Berlin. Tesla behöver de delarna och det finns inget annat företag i Europa som gör samma arbete.

– Vi har medlemmar som gör dem och den blockaden drar igång nästa fredag om ingen överenskommelse nås, säger Veli-Pekka Säikkäla.

Veli-Pekka Säikkäla började sin karriär inom bilindustrin och blev tidigt fackligt aktiv. Sedan 2008 är han avtalssekreterare på IF Metall och har det övergripande ansvaret för förbundets avtalsförhandlingar. Sedan 2017 har det inkluderat Tesla. 

När Dagens Arena frågar om hur hans arbetssituation förändrats, menar han att det är som vanligt. 

– Det är som det brukar vara, man har fullt upp helt enkelt. Men det här är en viktig grej som vi gör, också för hela avtalsmodellen. Så jag har att göra just nu. 

Från förhandling till konfliktåtgärd 

När ett företag startar så tar det ett tag innan verksamheten är igång och människor anställs. Till slut finns det några fackliga medlemmar på plats. Veli-Pekka Säikkälä menar att det ibland är företagen själva som då kontaktar facken och startar avtalsprocessen. 

– Eller så är det vår avdelning på den orten som knackar på och säger ”vi har ett antal medlemmar här och nu vill vi teckna ett kollektivavtal med er”. Då brukar det inte vara någon dramatik, vi har sådana möten flera gånger per år, säger han. 

Ofta skrivs då ett så kallat ‘hängavtal’, alltså det kollektivavtal som förhandlas mellan fackförbundet och branschen. Det gäller då för alla och innebär att man inte behöver teckna nya avtal med enskilda företag. 

– Men om de inte vill teckna avtal, vilket är där vi är med Tesla, så behöver man till slut ta till andra metoder än förhandling. För att kunna vidta konfliktåtgärder behöver det tas ett beslut i förbundsstyrelsen. 

Veli-Pekka Säikkälä fortsätter: 

– När beslutet är fattat tar vi kontakt med arbetsgivaren, vilket vi gjorde med Tesla för ett år sedan. Vi hade då ytterligare förhandlingar men de ville fortfarande inte teckna kollektivavtal. Då har vi fortsatt att organisera upp oss och nu i höst har vi försökt få till nya diskussioner. Men de ville inte prata med oss. För att få fortsatt fart på processen måste vi vidta konfliktåtgärder. 

Strejk som konfliktåtgärd

Den 17 oktober kom det första varslet om strejk. Då kopplades Medlingsinstitutet in och en medlare utsågs. Medlaren hade då ett möte med IF Metall och Tesla. 

– Det var då de berättade att det inte finns kollektivavtal på någon av Teslas arbetsplatser och att det var ett beslut som tagits högre upp i organisationen, säger Veli-Pekka Säikkälä. 

Sen trädde konflikten i kraft. Efter det har IF Metall haft två sittningar med Tesla, en mer konstruktiv där Veli-Pekka Säikkälä menar att företrädarna från Tesla lyssnade och funderade. Men vid den senare sittningen sa de rakt ut att de inte var intresserade av kollektivavtal. 

Därefter har konflikten trappats upp och flera förbund har varslat om sympatiåtgärder

– Vi känner att vi fått stort stöd från de andra förbunden och det är tydligt att de tycker att det är viktigt. De ser den stora bilden i att om inte vi lyckas med detta så blir det svårt att upprätthålla kollektivavtal även hos andra företag. 

”Vi är väldigt fredliga”

Trots att Tesla motarbetat fackligt arbete och kollektivavtal globalt, menar Veli-Pekka Säikkälä att det kan gå här. 

– Vi har styrkan och ekonomin att kunna göra det här. Vi har också vänner i de andra förbunden som är beredda att stötta oss. Vi kan inte låta ett så stort företag, världens högst värderade bilföretag, gå runt den svenska modellen. Om de inte har kollektivavtal, varför ska då de andra företagen ha det? 

Veli-Pekka Säikkälä menar att det är viktigt att Tesla tecknar kollektivavtal för att skydda vårt svenska system. Han menar att det finns en risk att den svenska modellen förstörs och att det istället för arbetsmarknadsparterna blir politikerna som behöver reglera till exempel löner med hjälp av lagstiftning. Då kommer Sveriges arbetsmarknad bli mer lik andra länder, där konflikter är vanligare. 

– Vi har ett system där parterna kommer överens om hur mycket lönerna ska öka och så vidare. När vi väl har träffat avtal med varandra så har vi ingen möjlighet att ta till konflikt. Så vi är väldigt fredliga i Sverige, säger Veli-Pekka Säikkälä. 

Att Tesla valt att organisera strejkbrytare och varit öppna med att de tänker göra vad som krävs för att kringgå de olika blockaderna är ovanligt i Sverige. 

– Företag har inte gjort så sedan 1930-talet här. Det brukade kunna resultera i bråk och våldsamheter och därför kom parterna överens om att göra det på annat vis. 

Internationellt tryck kan påverka

Även i Tyskland, där Tesla har en stor fabrik, pågår ett fackligt arbete. IG Metall, IF Metalls tyska systerförbund, har fått ett ökat antal medlemmar. Att fler organiserar sig mot Tesla tror Veli-Pekka Säikkälä kan hjälpa, men han tror också att det kan ta tid.  

– Åtminstone den svenska ledningen och förmodligen även i Europa så förstår man att vi har kollektivavtal. Det tillhör vanligheten och de flesta har det. Men jag tror att en del av motviljan är att de är rädda att det ska sprida sig om vi får till ett kollektivavtal här. 

Ett annat alternativ skulle vara att en underleverantör tecknar kollektivavtal. Företaget Amazon gjorde så för att inte själva teckna avtalet.

– Vi behöver inte ha avtal med just Tesla. Det som är viktigt för oss är att vi får avtal för deras mekaniker. Om de fortfarande vill kunna säga att de inte har kollektivavtal någonstans så är det ett alternativ. Men i praktiken skulle våra medlemmar hos Tesla då omfattas av ett kollektivavtal och det är målet med konflikten.

Veli-Pekka Säikkälä menar att IF Metall rent ekonomiskt kan fortsätta sin strejk hur länge som helst.

– Vi hoppas att vi löser det här, att folk kan återgå till sina arbeten och att allt ska fungera bra. Men vi är beredda på att det kan ta väldigt lång tid, säger Veli-Pekka Säikkälä.