Foto: Klarna

Facket Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk på Klarna. Detta efter att förhandlingar om kollektivavtal brutit samman. 

Arbetet med kollektivavtal på Klarna har pågått under flera år och sedan 2020 har det funnits en fackklubb på företaget, vars syfte har varit att få till ett avtal.

 – Det viktigaste för våra medlemmar är att det ska finnas en kommunikation med Klarna och att få ett inflytande på beslut som tas. Och då är kollektivavtal rätt väg att gå, säger Sen Kanner, ordförande för Unionens fackklubb på Klarna.

Sen Kanner tror inte att en överenskommelse kommer att nås innan den 7 november, men hoppas på det. Hon säger att hon och de andra i Unionens grupp kommer att fortsätta att arbeta hårt för ett kollektivavtal.

– Många är redo för strejk och förstår att det är ett verktyg för att nå vårt mål som vi har rätt att använda. Men andra är oroliga för repressalier och över sina löner. Det är inte alla som är tillräckligt informerade kring det fackliga arbetet, säger Sen Kanner. 

Sen Kanner, ordförande Unionens klubb på Klarna och Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

 

Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer och menar att det är dags för Klarna att ge sina medlemmar villkor. 

– En av våra viktiga frågor är att de spelregler som finns på arbetsmarknaden behöver skötas. Detta lyfte vi särskilt efter Klarnas nedskärningar som inte sköttes bra. Det behövs insyn och inflytande vid beslut. Speciellt på ett så stort företag som Klarna har blivit, säger Camilla Frankelius. 

Dagens Arena har sökt Klarna för en kommentar. Företaget hänvisar till följande tweet från bolagets vd Sebastian Siemiatkowski.

Strejken träder i kraft tisdagen den 7 november  kl. 10.30 om ingen uppgörelse nås.