Sju förbund är nu involverade i konflikten mot Elon Musks elbilsföretag. Foto: Wikimedia

Tesla Dagens Arena har sammanställt en lista med allt som hänt i Teslakonflikten. En lista vi uppdaterar löpande. 

Postnord bestrider stämningen

Under fredagen den 1 december lämnade Postnord in sitt yttrande mot Teslas begäran att Postnord rättsligt ska bli tvingade att dela ut deras registreringsskyltar. Postnord menar att även om tingsrätten skulle bevilja Teslas begäran, är det inte klart att Postnord skulle kunna efterfölja det. Detta då deras anställdas rätt att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad och beslutet ligger utom deras kontroll.

Ett beslut angående Teslas begäran att Postnord ska dela ut skyltarna tills dess att ett beslut tas, en så kallad skyddsåtgärd, väntas tas under nästa vecka.

Tesla stämmer svenska staten

Under måndagen den 27 november lämnade Tesla i Sverige in två stämningsansökningar till Norrköpings tingsrätt. De vill dels stämma svenska staten genom Transportstyrelsen för att de inte får tillgång till sina registreringsskyltar efter ST och Sekos blockad hos Postnord. De vill också föra Postnord till rätta, som de anser i och med blockaden tagit en position i konflikten vilket enligt Tesla är anmärkningsvärt som statligt bolag.

ST reagerade under måndagen på stämningarna.

– En av grunderna i den svenska modellen är att parterna på arbetsmarknaden förhandlar och åstadkommer fredsplikt genom att teckna kollektivavtal. Tesla väljer istället att gå till domstol. Det visar att man inte accepterar de regler som råder här. Men lösningen för Tesla att få fredsplikt finns inte i domstolen, den finns i den förhandling som pågår med IF Metall för att teckna ett kollektivavtal, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST, i ett pressmeddelande.

På tisdagen den 28 november kom besked från Solna Tingsrätt om att Postnord får tre dagar på sig att yttra sig om Teslas begäran att få ut nummerskyltarna. Efter det fattar tingsrätten beslut om skyltarna ska få lämnas ut tillfälligt innan det slutgiltiga beslutet kommer.

Elon Musk kommenterar

När Seko och ST:s blockad trädde i kraft den 20 respektive den 21 november blev det snart tydligt att en viktig del av posten skulle utebli. PostNord är nämligen det enda postföretag som får leverera nya registreringsskyltar till verkstäderna, enligt Arbetet. Efter nästan en månads strejk på verkstäderna gjorde nyheten att Elon Musk, ägaren av Tesla, kommenterar konflikten. I en kommentar på plattformen X, som han också äger, skriver han “det här är galenskap”.

Skärmavbild från plattformen X från den 23 november, en timme efter att kommentaren publicerades.

Sympativarsel från Byggnads

På torsdagen den 16 november kom beskedet att fackförbundet Byggnads varslar om sympatiåtgärder till stöd för mekanikerna på Tesla. Varslet gäller samtliga Byggnads kollektivavtalsområden och betyder att arbeten som berör Teslas verkstäder, till exempel byggnationer och servicearbeten, inte kommer att utföras. Blockaden träder i kraft den 28 november.

IF Metall varslar om blockad

Onsdagen den 15 november varslade IF Metall om ytterligare en stridsåtgärd. I Vetlanda ligger företaget Hydro Extrusions som producerar komponenter till Tesla som man använder i fabriken i Berlin. Tesla behöver de delarna för att kunna bygga sina bilar och inget annat företag i Europa har samma produktion. Blockaden involverar 50 anställda och trädde i kraft den 24 november.

Musikerförbundet kräver Teslablockad

Musikerförbundet gick den 14 november ut med att de stöttar IF Metalls konflikt med Tesla. De har krävt av SVT och SR att musiken från serien Historien om Svergie ska blockas från att spelas i Teslabilar. Det är dock oklart om hur det tekniskt skulle lösa sig och ett alternativ skulle vara att musiken inte släpps alls. SVT och SR har inte svarat på kravet. Musikerförbundet säger också att ett nästa steg skulle vara att Spotify och liknande tjänster inte skulle gå att använda i någon Teslabil.

IF Metall ökar strejkersättning

Alla fackförbund har något som kallas en strejkkassa, alltså kassa med pengar som ska användas när deras medlemmar går ut i strejk. Fram till måndagen den 13 november har IF Metalls strejkande medlemmar fått 100 procent av sin lön, men under måndagen höjdes ersättningen till 130 procent av lönen. Detta ska vara för att tydligt visa att medlemmarna inte förlorar på att strejka.

– De som strejkar riskerar att tappa semesterlön och avtalspension. Så vi kompenserar för det tappet, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Dagens Arena.

ST:s sympativarsel

Den 10 november gick även ST ut med ett varsel om sympatiåtgärd. Från och med den 21 november klockan 15:00 har också deras medlemmar på PostNord slutat dela ut, lämna ut och hämta försändelser, brev, paket och pall till Tesla.

Målarnas sympativarsel 

Som det fjärde LO-förbundet att ansluta sig är Målarna. De varslade den 10 november om en blockad som trädde i kraft den 21 november. Blockaden innebär att deras medlemmar inte kommer att utföra någon form av lackering eller plastarbete på Teslabilar som behöver repareras. Detta berör i första omgången 53 verkstäder. Eftersom att ingen överenskommelse nåddes, utökades varslet den 13 november och ytterligare 50 företag kommer att plockas ut. Sammanlagt blir det 109 företag, enligt Målarnas pressmeddelande. 

Sekos sympativarsel 

Den 8 november gick även Seko med i konflikten och varslar om en blockad mot Tesla. Blockaden trädde i kraft den 20 november och inkluderar enligt pressmeddelandet “utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall som görs av PostNord och CityMail till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige. Detta innebär att exempelvis reservdelar och komponenter till verkstäderna inte kommer levereras av dessa logistikbolag.”

Fastighets sympativarsel

Fastighetsanställdas Förbund lade varsel om blockad mot allt arbete relaterat till Tesla den 7 november. Blockaden gäller arbetet på anläggningar i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands Väsby och trädde i kraft den 17 november kl 12.00.

Elektrikernas sympativarsel 

Den 7 november varslade också Elektrikerna om sympatiåtgärd. Deras blockad trädde i kraft den 17 november klockan 05:00 och innebär att deras medlemmar inte kommer att utföra arbeten kopplade till Tesla. Detta inkluderar, enligt deras pressmeddelande, att de inte kommer att “utföra arbete bestående i service eller reparation av elanläggningar vid Teslas 10 verkstäder eller 213 laddstationer som de har i Sverige. Om något går sönder kommer ingen att laga det.”

Hamnarbetarnas sympativarsel

Den 7 november varslade Hamnarbetarförbundet om sympatiåtgärd. Detta sticker ut, då det är det enda förbundet som varslat om sympatiåtgärd som inte är ett LO-förbund. Från och med den 17 november har även deras medlemmar att ha en blockad mot Tesla i samtliga svenska hamnar.

Transports sympativarsel 

IF Metall har under pågående process begärt sympatiåtgärder från andra förbund. Redan den 27 oktober varslade fackförbundet Transport om en blockad i fyra hamnar, en sympatiåtgärd för att stötta IF Metall. Blockaden trädde i kraft den 7 november och hade redan då utökats till att inkludera alla Sveriges 50-tal hamnar. Blockaden innebär att inga Teslabilar lastas av från fartyg och ämnar att hindra importen av nya bilar till landet. Blockaden kommer att fortgå tills dess att ett kollektivavtal är tecknat, uppger Transport.

Tesla vägrar kollektivavtal

Måndagen den 6 november hade IF Metall och Tesla sin senaste förhandling. Tesla ska där ha valt att lämna bordet och fortsatt vara ovilliga att teckna kollektivavtal. De ska också ha bekräftat att de tagit in utomstående strejkbrytare för att hålla igång verksamheten. Detta är något som inte gjorts i modern tid i Sverige. 

Strejken träder i kraft 

Då ingen överenskommelse blir av bryter strejken på de sju verkstäderna ut 00:01 den 27 oktober. Strejken får till en början önskad effekt och förhandlingar återupptas onsdagen den 1 november. Den utökade strejken som inkluderar alla verkstäder träder dock i kraft den 3 november, då ingen överenskommelse nåtts. 

IF Metalls arbete

2017 hade förbundet sitt första möte med Tesla om att teckna kollektivavtal. Sex år senare, den 17 oktober 2023, varslade IF Metall om strejk på Teslas egna verkstäder. Ett varsel som skulle inkludera drygt 120 medlemmar från och med den 27 oktober. Innan det hinner träda i kraft utökas varslet till alla verkstäder där medlemmar servar och reparerar elbilarna. 

​​Tesla i Sverige 

2009 köptes den första Teslan i Sverige och då fanns bara sportbilen Roadster på marknaden. Enligt hemsidan car.info fanns det i november i år 50 559 stycken Teslor registrerade i Sverige. Tesla har sju egna verkstäder i landet, som endast hanterar deras bilar.

Texten kommer att uppdateras