Ibrahim Baylan. Socialdemokraterna

Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson vill inte förändra det fria skolvalet trots att det leder till ökad segregation.

En ny studie vid Stockholms och Uppsalas universitet visar att det fria skolvalet i allra högsta grad ökar segregationen. Studien, som leds av professor Bo Malmberg vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, bygger på 5 000 brevenkäter skickade till familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Botkyrka, Nacka och Norrköping.

Studien visar, enligt Sveriges Radios Ekot, att skolvalet främst används aktivt av medelklassen och att valet ofta går ut på att välja bort skolor med blandad social och etnisk sammansättning. Samtidigt säger föräldrarna att det är kvalitet som avgör valet.
– När man frågar föräldrar om skolval så hänvisar de väldigt ofta till att det är skolans kvalitet som är central, men analyserar man det här mer i detalj så ser man att det man menar med kvalitet ofta är skolans sammansättning av olika sociala grupper och olika etniska grupper, säger Bo Malmberg till Ekot.

För Socialdemokraterna innebär studiens slutsatser dock inte att inställningen till det fria skolvalet förändras.
– Nej, inte egentligen. Det bekräftar bara den bild Skolverket och andra målat upp. Det bekräftar vad vi redan känner till, att det fria skolvalet påverkar segregationen, säger Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Men här säger de som väljer att kvalitet går först – men faktorerna som föräldrarna i sina val definierar som kvalitet visar sig ofta vara etnisk sammansättning och social, eller socioekonomisk sammansättning.
– Politiskt har vi försökt ta fram ett tiopunktsprogram för hur vi ska försöka vända den här utvecklingen. Jag är väldigt oroad över utvecklingen som går. Ibland blir det bara fokus på etnicitet men i väldigt stor utsträckning handlar det här om en social segregation i våra skolor, där föräldrarnas utbildningsbakgrund är det som har mest genomslag.

Socialdemokraterna har föreslagit bland annat att man ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer när resurserna fördelas mellan olika skolor. Något som ska uppnås genom en ändrad skollag.

Men leder era förslag till bättre skolval? Om man i dag väljer bort skolor där arbetarklassens och invandrarnas barn går räcker väl inte extra resurser?
– Man väljer bort den lokala skolan för att man är väldigt orolig för att barnen inte ska lära sig tillräckligt bra svenska och att utbildningen inte ska vara tillräckligt bra och konkurrenskraftig. Det vore djupt felaktigt om arbetarrörelsen började moralisera över detta och säga att föräldrarnas val är osolidariskt.

Men funkar det så i dag? Kan bra skolor i socialt utsatta områden locka elever på samma sätt som prestigepräglade innerstadsskolor?
– 
Nej, det finns exempel på det men det tillhör undantagen. Men det vanligaste är att resultaten är för låga och det är det vi måste ta tag i snarare än moralisera över föräldrarnas val. Staten måste ta ett mycket större ansvar för de skolor som har låga resultat och inte är attraktiva för de som gör aktiva skolval.

Och då kommer man till rätta med de här problemen?
– Det finns de som tror att om man avskaffar det fria skolvalet blir allt frid och fröjd. Det tror inte jag. Det är en djupt felaktig tro. Det skulle leda till att folk flyttade i stället och vi fick en ökad boendesegregation.

Men det viktigaste Socialdemokraterna vill göra för ökad likvärdighet är olika resurser för olika skolor?
– Jag tror det finns flera saker att göra, det första är att göra om resursfördelningssystemet. Vad gäller ungefär ett hundratal skolor i Sverige i dag där resultaten är speciellt låga, där måste staten gå in och ta större ansvar. Vi har bland annat föreslagit det som avskaffades av den borgerliga regeringen, ett program där man kan få anställa tio extra lärare per skola i ett antal skolor.
– Det finns en levande diskussion i vänstern i Sverige om att avskaffa det fria skolvalet och jag tror inte på det. För det första är det en politiskt ganska dum linje och praktiskt tror jag det bara skulle leda till ökad boendesegregation.