Bild: Pixabay

Nyhet Antalet arbetare som dör på grund av för långa arbetsdagar ökade med 30 procent mellan 2000 och 2016, visar ny studie från WHO och ILO. Samtidigt ökar andelen arbetare som jobbar mer än 55 timmar i veckan.

Förra veckan släppte Världshälsoorganisationen, WHO, och Internationella arbetsorganisationen, ILO, en första global studie om dödsfall och sjukdomar kopplade till långa arbetsdagar. Organisationerna har funnit att 745 000 människor dog av stroke (398 000) och hjärtsjukdomar (347 000) år 2016. En ökning med 29 procent från år 2000. Andelen dödsfall orsakade av hjärtsjukdomar ökade med 42 procent och av stroke 19 procent mellan 2000 och 2016.

WHO konstaterar att långa arbetsdagar är en hälsorisk ansvarig för omkring en tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomsbördor.

”Att arbeta 55 timmar i veckan eller längre är en allvarlig hälsorisk”, sade Dr Maria Neira, direktör på avdelningen för miljö, klimatförändring och hälsa, på WHO, i ett pressmeddelande.

Särskilt förekommande är arbetsrelaterad sjukdomsbörda bland män som stod för 72 procent av dödsfallen, människor som bor i Stillahavsområdet och Sydostasien samt medelålders och äldre arbetare. De flesta dödsfallen var bland människor mellan 60 och 79 år, som hade jobbat 55 timmar eller mer per vecka mellan åldrarna 45 och 74.

WHO:s och ILO:s studie framhåller att det finns en 35 procent högre risk för stroke och 17 procent högre att dö i hjärtsjukdom om man arbetar 55 eller mer timmar i veckan, jämfört med att jobba 35–40 timmar i veckan.

Vidare visar studien att andelen människor som jobbar långa arbetsdagar ökar, och att det i dag är totalt nio procent av den globala befolkningen som jobbar 55 timmar eller mer i veckan. Den här trenden sätter ännu fler människor i risk för arbetsrelaterade sjukdomar och tidig död, menar WHO.

Studien sträcker sig endast till 2016 och pandemin har därför inte varit med och påverkat resultatet. Men WHO menar att pandemin har lett till en acceleration av en utveckling som kan leda till att ännu fler jobbar längre dagar.

”Covid-19 har på stort sätt förändrat hur många människor arbetar”, sade Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör på WHO.

”Distansarbete har blivit norm inom flera industrier, vilket ofta suddar ut gränsen mellan hem och arbete. Dessutom har flera företag sett sig tvungna att skala ned på eller stänga ned verksamheter för att spara pengar, medan människor som fortfarande är anställda får jobba fler timmar. Inga jobb är värda risken för stroke eller hjärtsjukdomar. Regeringar, arbetsgivare och arbetare måste arbeta tillsammans och hitta en gräns för att skydda arbetares hälsa”, sade han.

WHO förespråkar kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare där man kommer överens om att reglera hur långa arbetsdagarna ska vara. De lyfter också förslaget att arbetare kan dela på timmarna mellan varandra för att säkerställa att de inte jobbar mer än 55 timmar i veckan.

”Det är dags att vi alla, regeringar, arbetsgivare och arbetare vaknar upp till fakta att långa arbetsdagar kan leda till för tidig död”, sade Dr Maria Neira.