USA:s president Donald Trump får en genomgång om covid-19 I Vita huset, 30 January 2020. (Foto: White House)

Coronavirus USA står, precis som alla andra länder, inför stora utmaningar på grund av coronaviruset. Frågan är hur president Trump klarar av att hantera denna situation. Den skiljer sig på signifikanta vis från tidigare kriser som Trump har upplevt under sin presidentperiod, noterar Henrik Thorén.

Innan Donald Trump blev president i USA var han som bekant värd för en programserie kallad The Apprentice. Idén, för den som händelsevis inte är bekant med programmet, var att deltagarna skulle utföra olika uppdrag åt sin “chef,” det vill säga Trump. Den som gjorde sämst ifrån sig blev sparkad med ett karaktäristiskt “You’re fired!” från Trump själv.

Serien, som existerat i lite olika former genom åren skapades av Mark Burnett. Denne Burnett var också den som tog det svenska konceptet Expedition: Robinson till USA under namnet Survivor. Faktum är att The Apprentice var tänkt som en urban motsvarighet till det mer vildmarksbetonade Survivor. Det handlar om att överleva i “stadens djungel” och så vidare.

I en artikel i The New Yorker häromåret berättar Burnett om hur det var att arbeta med Trump. Den senare var ofta oförberedd och dåligt insatt i hur de olika deltagarna presterat i veckans uppdrag och när det kom till avsnittets final, där någon måste ut, kunde Trump sparka lite vemsomhelst. Hade man otur kastade han ut en annars tydlig segrare. Då fick man klippa om avsnittet för att få det hela att passa Trumps nycker.

Det är inte svårt att se kopplingarna till Trumps presidentskap. Då som nu omger sig Trump med personer som anpassar verkligheten efter honom. Beslut rationaliseras i efterhand, grovt felaktiga uttalanden utmanas inte eller rent av vidmakthålls. Allt för att inte genera presidenten.

Anledningarna till detta varierar men funktionellt handlar det om att demonstrera makt, domesticera bundsförvanter samt förvirra politiska motståndare. Som författaren och journalisten Masha Gessen ofta påpekat är själva förnekandet av den observerbara verkligheten ett utmärkande drag för den typ av ledare som Trump typifierar.

Strategin har hittills varit framgångsrik. Trump har stöpt om det republikanska partiet i sin egen avbild, försvagat strategiskt utvalda departement och myndigheter, och underminerat den demokratiska processen själv.

Ändå har insatserna var förhållandevis låga. Eller så har kopplingen mellan orsak och verkan varit dunkel och lätt att vrida till sin egen fördel. Många av Trumps mest anmärkningsvärda lögner har handlat om trivialiteter. Hur många kom på ceremonin när Trump tillträdde som president? Annat har legat långt från det som många väljare upplever i sin omedelbara vardag. När Trump ljuger om muren mellan USA och Mexiko är det en lögn utan större konsekvenser.

Men nu står USA, precis som alla andra länder, inför en danande pandemi. Det coronavirus, covid19, som först upptäcktes i Wuhan-provinsen i Kina verkar nu spridas snabbt genom befolkningen och existerar till synes över i princip hela landet. I skrivande stund handlar det om runt 1000 fall i USA. Det är en dubbling på bara någon dag. Att det ändå är så lågt är i huvudsak en konsekvens av att USA inte haft funktionella test i någon större utsträckning. Samtidigt har genetiska test visat att viruset existerat oupptäckt i landet i många veckor. Det är ingen osannolik gissning att det verkliga antalet smittade långt överstiger dessa tusen och att USA nu måste skifta fas i arbetet. Det handlar om att sänka tempot på spridningen för att värna om sjukvårdskapaciteten samt att skydda känsliga grupper som exempelvis äldre.

Detta är ett svårt test för Trumps auktoritära tillvägagångssätt.

Hur har då Trump agerat i denna kris? Han har gjort sitt bästa för på olika sätt underminera sina egna experter på området och sprida allmän förvirring kring allvaret i situationen. Det handlar om konspirationsteorier om att det hela är ett demokratiskt påhitt för att sabotera ekonomin och på det viset öka sina chanser i valet i november. Vidare har Trump vid ett flertal tillfället banaliserat virusets konsekvenser både för samhället i stort såväl som för enskilda individer. Han har spekulerat i smittans dödlighet—mycket låg tänker sig Trump—och insinuerat att man nog inte ens behöver stanna hemma från jobbet om man inte själv upplever svårare symptom.

Det är ett högt spel. Och kan verka förbluffande i sin kortsiktighet.

Situationen med covid19 skiljer sig på signifikanta vis från tidigare kriser Trump har upplevt under sin presidentperiod. För det första är återkopplingen mellan offentlig information och själva spridningsförloppet jämförelsevis starkt. Förtroendet för myndigheter och den information och råd de går ut med har omedelbar åverkan på människors beteende vilket i sin tur driver utvecklingen på marken. För det andra är konsekvenserna av att missköta arbetet med att begränsa smittan både synbara och potentiellt svåra. Även om det till syvende och sidst handlar om en dödlighet på runt 1 procent för covid19, vilket vissa experter har gissat på, blir det många döda om smittan får brett fäste i befolkningen. Som ett räkneexempel har USA en befolkning på knappt 330 miljoner. Om 10% blir smittade handlar det om 33 miljoner människor och med antagandet om 1% mortalitet hela 330 000 döda.

Den moraliska dimensionen i Trumps agerande behöver knappast påpekas. Det förbryllande har snarare att göra med de politiska risker han exponerar sig för. Trump har genom sin höga profil placerat sig själv till synes i mitten av processen och det kan bli svårt för honom att svära sig fri från ansvar i efterhand. Det finns därför både en och annan som spekulerat i om detta virus kan vara det som ytterst fäller presidenten.

Hur det nu blir med det lär vi bli varse. Men säkert är att detta är ett svårt test för Trumps auktoritära tillvägagångssätt. Om en riktig krissituation uppstår med ett stort antal smittade med många svårt sjuka och döda, och Trump ändå kan förlita sig på sina stödtruppers lojalitet ger det en tydlig indikation på hur långt Trump drivit det amerikanska systemet.

 

***

Följ Dagens Arena på Facebook