För att essayn skall bli konst måste den gestalta en upplevelse: bildningsupplevelsen. Den måste vara full av sitt problems mörker och sin lösnings ljus! Den måste göra sin argumentering synlig och kännbar!

Sven Lindqvist, Essayn, 1955

 

 

Om Arena Essä

Arena Essä publicerar regelbundet längre texter i gränslandet mellan forskning, journalistik och idé/kulturdebatt. Essäerna kan beröra dagspolitik eller idéhistoria, de kan vara polemiska eller mer analytiska. De kan även utgå ifrån en aktuell bok eller fråga, men då gärna väva ihop den med annat relevant eller brodera ut temat mer än vad som skulle vara möjligt i en kortare recension, krönika eller debattartikel. Våra texter bjuder på oväntade kopplingar, nya perspektiv och internationella utblickar. Ambitionen är att essäerna ska gå på djupet och väcka nya tankar hos läsaren.

 • Texter eller förslag mailas till Dagens Arenas chefredaktör, Jesper Bengtsson
 • Om du kontaktar oss på eget initiativ bör du, innan du skickar ett essäutkast, skriva en kort synopsis på 1 000–1 500 tecken (inklusive blanksteg) med preliminär rubrik och ingress.


Skrivanvisningar (för dig som blivit ombedd att skriva en essä)

 • Arenas essäer har omfånget  6000 – 12 000 tecken (inklusive blanksteg).
 • Ange följande uppgifter om dig själv i anslutning till artikeln:
  – Namn
  – Yrke/titel
  – Särskilda intressen/specialistkunskaper inom jobbet
  – Twitter-konto (om du har ett)
 • Bifoga en högupplöst porträttbild, helst mot ljus bakgrund.
 • Förse essän med förslag på rubrik och ingress.
 • Var sparsam med alltför akademisk jargong, förklara i förekommande fall termer/begrepp i korthet.
 • Undvik akronymer och förkortningar (skriv inte bla/tex/fra, utan bland annat/till exempel/framför allt). Undvik tecken som %, skriv i stället procent.
 • Nämn personer med fullständigt namn, förnamn och eventuellt epitet/titel/beskrivning.
 • Titlar på exempelvis böcker och filmer anges i kursiv text, artiklar inom citattecken.
 • Undvik i övrigt fet stil, kursiv, understrykningar och annan formatering.
 • Undvik fotnoter om det inte är absolut nödvändigt, däremot är referenser/källor mer än välkomna (och anges då i slutet av essän eller ännu hellre inlagda som länkar i word).
 • Länka gärna till andra sajter och källor i texten (helst som länkar i Word, annars genom att klistra in webbadresserna i dokumentet).
 • Vi tar gärna emot idéer om hur essän kan illustreras.
 • Vi reserverar oss rätten att redigera inkomna texter.

 

Följ oss gärna på Facebook!