Bakgrund: Pixabay

Samhälle Att känslig information om patienter hanteras på ett säkert sätt är viktigt för hela samhället. Trots det finns allvarliga brister i SKR:s digitala vårdtjänster. Och ingen tycks vilja ta ansvar, skriver Fia Ewald.

SKR har två ständigt återkommande inslag i sin marknadsföring. Det ena är att man som organisation representerar hela den kommunala sektorn som en röst och därmed underförstått skapar samordning och effektivitet i förvaltningen. Det andra är att det inte finns ETT problem i välfärden som enligt SKR inte kan avhjälpas med mer digitalisering.

De senaste åren har mött SKR med motvind när det gäller den egna organisationens allt större makt och ekonomiska resurser. Digitaliseringen har hittills inte heller levt upp till de storslagna löften som givits. Men låt oss i stället för abstrakt kritik göra en praktisk kontroll av SKR:s samordningsförmåga och egna digitala professionalitet.

1177 är en tjänst som förvaltats av SKR:s dotterbolag Inera. 1177 är ingången till den offentliga vården och där hanteras mycket känsliga personuppgifter för hela befolkningen. Att informationssäkerheten måste vara tiptop får väl anses vara tidernas understatement. Uppgifterna som samlas om patienter i de olika tjänsterna som ingår i 1177 får inte komma i orätta händer eller förvanskas är av vital betydelse inte bara för den enskilda patienten utan faktiskt också för samhället i stort.

Samtidigt är ett flertal av 1177 e-tjänster i första hand kommunikationslösningar som t.ex. att patienten vill boka tid, förnya recept eller beställa provtagningsutrustning. Informationen i dessa funktioner har i de flesta fall ingen långvarig betydelse eftersom väsentligheter om patientens vård och behandling ska finnas i patientjournalerna. Sammanfattningsvis finns det alltså en gigantisk ansamling av känsliga personuppgifter där det saknas ändamål att lagra dem under längre tid. Gallring är därmed en helt nödvändig funktion som dessutom inte är en överraskning utan har gått att förutse redan då utvecklingen av tjänsten inleddes för ett stort antal år sedan.

Men hur är det då i verkligheten? Vid förfrågan till Inera visar det sig att inga uppgifter gallras och att det inte ens finns en teknisk gallringsfunktion i tjänsten! Vartenda telefonsamtal, receptförnyelse och noteringar om hälsotillstånd ligger kvar år efter år för i princip hela befolkningen. Detta är både en lagöverträdelse och en säkerhetsrisk på nationell nivå. Inera skjuter helt ifrån sig ansvaret och säger i ett mail att situationen uppkommit eftersom regionerna som äger personuppgifterna inte kunnat enas om några gallringsregler. Och eftersom det inte kommit in några krav på exakt vilken information som ska gallras har Inera inte brytt sig om att utveckla en sådan funktionalitet.

Det kan knappast illustreras tydligare hur SKR misslyckas både med samordning och digitalisering samt den toxiska nånannanism som utvecklats. Den horisontella integrationen mellan Inera och regionerna gör att ingen styr, ingen följer och definitivt att ingen tar ansvar. Resultatet blir att en för samhället helt central tjänst som 1177 sköts med en så bristande professionalism att de tänkbara konsekvenserna förskräcker.

Det är dags att vingklippa SKR och låta den offentliga sektorn styras som förvaltningslagen reglerat utan märkliga opaka mellanled.

***

Vill du kommentera texten? Följ Dagens Arena på Facebook