Mikael Johansson, Magnus Pettersson, Johan Lindholm, Jonas Wallin, Valle Karlsson.

debatt Försämrad anställningstrygghet är nu en del av det som den borgerliga oppositionen och SD verkar överens om. Angreppen mot löntagarna hopar sig, och valet 2018 blir ett ödesval för kollektivavtalsmodellen, skriver ordförande i fem fackförbund.

Idag den 17 mars firar den svenska fackföreningsrörelsen kollektivavtalets dag. Det är en dag då vi är stolta, då vi lyfter vikten av den svenska partsmodellen och dess framväxt.

Det ser ut som om samtliga politiska partier är tämligen överens om att den svenska partsmodellen är en framgångssaga för Sverige. Men den som gräver sig djupare ner i riksdagsmotioner, debattartiklar och intervjuer hittar en annan bild. Nu är den svenska modellen utmanad på allvar.

Angreppen mot kollektivavtalen hopar sig. Attackerna handlar om ett avskaffande av turordningen i lagen om anställningsskydd, inskränkningar i konflikträtten och ett brett hot om politisk inblandning i lönebildningen.
2017 förtydligades hoten mot tryggheten på jobbet.

  • Moderaternas partistämma öppnade för att försämra anställningstryggheten, något det borgerliga blocket inklusive Sverigedemokraterna idag verkar vara överens om.
  • Inträdesjobben, som allianspartierna föreslog och Sverigedemokraterna talat nyfiket om, innebär i praktiken att man rundar de framförhandlade villkoren i kollektivavtalet och dumpar villkoren.

Vi ser med stor oro på den tillsatta utredningen om strejkrätten och vilka förslag den kan komma att lägga.

Under 2017 så lyftes även frågan om strejkrätten, främst genom Liberalerna och en militant Jan Björklund. Efter flera påtryckningar agerade regeringen och tillsatte en utredning om strejkrätten.

Vi ser med stor oro på den tillsatta utredningen och vilka förslag den kan komma att lägga.

Sverige behöver en trygghetsskapande och positiv riktning när det kommer till villkoren i arbetslivet.

Sedan 2014 har många förbättringar skett för vanligt folk. Taket i a-kassan har höjts, det har blivit svårare att lägga oseriösa anbud i upphandlingar och resurserna till arbetsmiljöarbetet har ökat.

Låt oss fortsätta den positiva vägen istället och låt oss förpassa förslagen som inskränker vanligt folks rättigheter till historiens skräphög.

Våra medlemmar bygger, målar, anlägger, putsar, städar, kopplar, kör, styr, dammar och lagar Sverige.

Det är vanligt folk som lever i den riktiga världen. När anställningsskyddet inte håller måttet, när Arbetsmiljöverket inte kommer eller när oseriösa aktörer vinner upphandlingar är det ofta de som drabbas.

Idag och resterande dagar, varje år står vi upp för kollektivavtalsmodellen.
När våra medlemmar blir hotade av arbetsgivare på grund av sitt fackliga medlemskap tar vi fajten.

När Peter, Frida eller Adem får strul på jobbet tar vi fajten. Och när politiker försöker försämra villkoren för arbetare tar vi fajten.
Johan Lindholm, är ordförande i Byggnads

Jonas Wallin, är ordförande i Elektrikerna

Magnus Pettersson, är ordförande i Fastighets

Mikael Johansson, är ordförande i Målarna

Valle Karlsson, är ordförande i Seko