Grön Ungdoms förslag om att införa »fixrum« där narkomaner kan missbruka under övervakning är huvudlöst. Vården skall erbjuda vård och stöd, inte uppmuntra till missbruk, skriver Eric Dicksson och Sabina Jansson i en replik.

Narkotikapolitiken måste vara långsiktig och ansvarsfull. Det »fixrum« som Grön Ungdom föreslår är en lösning med kortsiktigt perspektiv som långsiktigt kommer få förödande konsekvenser för missbrukare och deras anhöriga. Statens uppgift ska aldrig vara att tillhandahålla laglösa rum där missbruk kan ske öppet.

Sverige har genom historien försökt sig på och misslyckats med missbruksvård genom liknande förslag som fixrum. Ett sådant projekt var den svenska legalförskrivningen mellan 1965-1967. Inom projektet skrev läkare generöst ut narkotikaklassade preparat med syfte till att stabilisera missbrukare. Projektet lades ner efter två år. Studier har visat att det var kontraproduktivt genom att det direkt gav näring till existerande missbruk och bidrog till en utökad spridning av missbruksproblematik.

Metadonprogrammet är ytterligare ett projekt som orsakat mer skada än nytta inom missbruksvården. Staten tillhandahåller droger åt missbrukare genom att läkare får skriva ut recept genom programmet. Men det finns inga krav på deltagarna att trappa ner eller sluta med sitt missbruk. Enligt siffror från Socialstyrelsen framgår det tydligt att det är receptbelagda tabletter så som metadon och buprenorfin som är de som orsakar flest narkotikarelaterade dödsfall, inte injektionsdroger så som heroin. Ytterligare ett bevis på att liberaliseringar och statliga försök till att underlätta missbruk eller tillhandahålla droger får omvänd effekt.

Det finns stora risker med fixrum. De svenska lagarna mot narkotikainnehav ska verka avskräckande. Narkotikabruk ska varken vara tillgängligt eller accepterat, speciellt inte från den svenska staten. Vi måste vara vaksamma för det faktum att fixrum kan bli en inkörsport till missbruk. Det blir ett laglöst land där individer som lätt rycks med på grund av grupptryck lagligt kan börja missbruka.

Fixrummet kommer också kunna fungera som en samlingsplats för narkomaner där man kan göra upp narkotikaaffärer och lagligt inneha narkotika. Sverige har en restriktiv narkotikapolitik och det måste vi fortsätta med. Att skapa frizoner där missbrukare kan utföra olagliga handlingar kommer inte hjälpa missbrukarna, det kommer stjälpa dem. Narkotikapolitiken ska fokusera på att försvåra missbruket men förenkla vägarna till vård och stöd.

Grön ungdoms liberaliseringsiver kommer enbart slå mot utsatta människor i missbruk och riskera att vara en inkörsport till injektionsmissbruk. Hjärnforskning påvisar dessutom att bruk av droger ger kraftiga skador på hjärnan. Sverige behöver en restriktiv narkotikapolitik med fokus på vård och behandling. Hjälp och understöd till att bruka narkotika hör inte hemma inom svensk narkotikapolitik, för det orsakar enbart mer skada.

Vi måste lära av historien och inse att liberaliseringar som förenklar missbruk av narkotika inte är rätt väg framåt. Narkotika ska vara förbjudet och straffen för att inneha eller sälja droger i Sverige ska vara kännbara. Ett fixrum skulle inte motverka den största orsaken till narkotikarelaterade dödsfall utan snarare bidra till ökad problematik och mer skada.

Eric Dicksson, sjukvårdspolitisk talesperson, KDU Sverige
Sabina Jansson, socialpolitisk talesperson, KDU Sverige