Helen Petterson, förbundsordförande ABF Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF

Med utbildning ger vi människor resurser att skapa en bättre framtid. Kunskap rustar bättre än enkla jobb, skriver ABF:s förbundsordförande Helen Petterson och förbundssekreterare Monica Widman Lundmark.

Ingen människa i Sverige ska behöva gå runt med en känsla av att ha lämnats efter. Ändå är det just vad utanförskapet innebär – både det som finns i storstädernas förorter och det vi ser på våra landsbygdsorter. En avgörande del av problemet är att en allt större grupp saknar den kompetens som krävs för att långsiktigt etablera sig på arbetsmarknaden.

Med ett starkare kunskapslyft och förbättrade möjligheter till fortbildning kan vi bryta den utvecklingen.

Speciellt utsatta är de som har kort utbildning, d.v.s. saknar gymnasieutbildning. I takt med att arbetsmarknaden förändras riskerar personer med kort utbildning, som idag har ett arbete, se sitt jobb bortrationaliseras vid nästa lågkonjunktur.

Ska Sveriges sammanhållning bestå behöver dessa grupper förstärkas utbildningsmässigt och vägen dit går genom vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Borgerliga debattörer framhåller ofta att vi borde skapa enklare jobb och på så sätt sänka trösklarna in till arbetsmarknaden.

Istället för att investera i människor genom utbildning ska resurserna gå till att skapa en låglönemarknad för människor med kort utbildning.

Ett sådant resonemang visar att man gett upp all tro på individens kraft och på förhand gett upp tanken på människors förmåga att tillägna sig nya kunskaper. Enkla jobb ställs mot investeringar i kunskap och kompetens.

Samhällets allra mest utsatta skulle få än mindre motståndskraft mot ekonomiska förändringar

En sådan prioritering skulle bryta ner den svenska modellen. Samhällets allra mest utsatta skulle få än mindre motståndskraft mot ekonomiska förändringar, vilket i sin tur ökar grogrunden för rädsla och utanförskap. Vi har redan sett i ett flertal europeiska länder vad uppgivenheten och vanmakten kan göra.

Radikalisering av alla slag kommer som ett brev på posten när människor slutat känna hopp. Det kan Sverige inte riskera. Därför är det helt nödvändigt att vi skapar positiva spiraler.

Att satsa på utbildning framför enkla jobb handlar alltså inte enbart om att stärka arbetskraften, utan också om att stärka demokratin.

Det har fungerat för Sverige förut och är en säker väg för att rusta fler för framtiden.

Utbildning och framför allt det inkluderande och livslånga lärandet har varit och är en är en självklar hörnsten för tillväxten.

Utbildning är ett medel för att skapa det kitt som håller ihop samhällen. På så vis får människor högre grad av självständighet och frihet att göra sina egna val i livet. Klassbakgrund och tidiga val i livet ska inte avgöra människors framtid. Ingen ska heller behöva avstå från kompetensutveckling på grund av sin privatekonomi.

Framtiden möter vi helt enkelt genom mer kunskap och inte genom enkla jobb. För ett tryggare Sverige och för en framtid där alla medborgare känner att de kan förändra sitt liv och det samhälle de lever i.

Helen Petterson, förbundsordförande studieförbundet ABF, och Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF