Viktor Flygare: Tänk om vi faktiskt har det bra?

Dela på Facebook

Nej, vi i medelklassen har inga mörka hemligheter under ”den lyckade ytan”. Tvärtom, ju bättre folks liv ser ut desto bättre är de i regel. Dags att pensionera en kliché, skriver medelklassaren och psykologen Viktor Flygare.

Ruben Östlunds film Turist har hyllats av en nära nog enig kritikerkår. Den har beskrivits inte bara som en stunds fartfylld underhållning utan också som ett viktigt dokument över mansrollen, kärnfamiljen, medelklassen och samtiden. Eftersom jag är en kärnfamiljsman från medelklassen som därtill är intresserad av samtiden förväntade jag mig således att lämna biografen rik på nya uppfriskande insikter. Man kan väl säga att jag blev lite besviken.

För den som missat det är filmens intrig att Tomas sviker sin fru och sina barn genom att fly då de tycks hotade av en lavin under en alpsemester. Då Tomas och hustrun diskuterar det inträffade försöker han inledningsvis förneka sin flykt. När detta inte längre fungerar spelar han ångerfull bland annat genom att låtsasgråta. Slutligen bekänner han under okontrollerade snyftningar inte bara sitt tillkortakommande då familjen verkade hotas av en lavin utan förklarar också att detta hänger samman med att han tidigare ljugit, varit otrogen och fuskat i spel med barnen.

Tomas sammanfattar med att han liksom övriga familjen är ”ett offer för sina instinkter”. Efter detta påbörjas en försoningsprocess där Tomas dels får och tar en ny chans att rädda sin hustru från fara, dels börjar visa en sannare bild av sig själv bland annat genom att ta en cigarett inför barnen.

Således bygger filmen på och bidrar till en myt om att medelklassen till stor del präglas av olika mörka hemligheter ”under den perfekta ytan”. Hemligheterna, som alltid av någon anledning beskrivs som viktigare än livet i övrigt, blottas typiskt då ”ytan” och självbilden av ett eller annat skäl krackelerar.

Johan Hiltons text om Turist (DN 27/8) ställer saken på sin spets. Texten är intressantare än filmen eftersom den tar sin utgångspunkt i Hiltons egna erfarenheter av panikattacker snarare än i filmens schablonbild av en skidåkande medelklassman, men anknyter ändå till samma slitna berättelse: att det finns en fördold sanning som säger mycket mer om oss än resten av våra liv. Hilton beskriver att medelklassen i vår skenbart välfungerande vardag ”inte har en jävla aning om vilka vi är” och att Tomas ”vilsegång bland föreställningar och spegelbilder av sig själv” är en företeelse typisk för samtiden.

Kan vi inte pensionera denna berättelse? Det stämmer inte att vi medelklassare egentligen skulle vara så olyckliga, neurotiska, falska eller vilsna i våra fina lägenheter, på våra segelbåtar och på våra skidsemestrar. Tvärtom, ju bättre folks liv ser ut att vara desto bättre är det som regel. Den socioekonomiska status som krävs för att skapa ”ytan” hänger statistiskt ihop med flertalet friskhetfaktorer vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Varken privat eller som psykolog har jag träffat på någon som i likhet med Tomas och hans många likar i kulturen upprätthållit en lyckad fasad av skidsemestrar och Marbodalkök men i hemlighet ridits av våndor som sedan plötsligt tar över livsscenen.

Jag vill förstås inte säga att medelklassens kärnfamiljsmän är helt problemfria människor – även om storyn om familjen som åker på skidsemester, har det bra och åker hem igen sannolikt skulle vara mer representativ, mer nyskapande och mer intressant än historien om familjen som åker på skidsemester där ytterligare ett bergmanskt eller norénskt inferno sedan utspelar sig.

Däremot är våra problem, i likhet med andra människors problem, ofta synliga i vardagen snarare än djupt förborgade i våra psyken väntande på att få dyka fram och sluka vår skenbara lycka. Det lyckade livet och svårigheterna existerar sida vid sida, inte som skikt i en arkeologisk utgrävning.

Idén om att ”det ytligt sett perfekta livet” är något slags chimär tycks mig föraktfull mot dem som i likhet med filmens Tomas strävar mot att bygga upp ett sådant liv. Det verkar väl kort sagt orimligt att en så stor del av våra medelklassiga strävanden skulle vara så förfelade? Vad värre är tycks mig idén föraktfull mot alla dem som inte ens har möjlighet att sträva mot att skapa det perfekta Instagramflödet med bilder från skidsemestrar.

På varje person som problematiserar bilden av det lyckade medelklasslivet går det oändligt många som gärna skulle vilja leva i denna bild även till priset av en och annan mörk inre hemlighet.

Det stör mig också att de som torgför idén om det lyckliga medelklasslivet som en chimär i en bemärkelse ägnar sig åt en uppgraderad version av det sociala positionerande som man kritiserar hos andra. Man visar att man inte tillhör de enkla och förledda stackare som tror att lyckan ligger i ett bra liv fyllt av härliga skidsemestrar utan att man gläntat på porten till något djupare och viktigare.

Kopplad till tankefiguren att det lyckliga medelklasslivet är sken och yta är idén att de mörka hemligheter som göms därunder skulle avslöja sig i vissa typer av extrema situationer. Ruben Östlund själv har i diskussioner om filmen gärna hänvisat till statistik om att skilsmässofrekvensen är förhöjd hos par som genomgått gisslandramer, flygkatastrofer eller liknande trauman. Han har tolkat detta just som att dessa par ”fått se sidor av sin partner som man inte kan förlåta”.

Vad sambandet mellan trauma och skilsmässofrekvens beror på är mig veterligen inte känt i forskningen, men en rimligare hypotes än att något som tidigare legat gömt avslöjas av traumat är att något förändras av det, exempelvis att traumarelaterade psykiatriska symtom som komplicerar samlivet uppkommer.

Bilden av att en mans sanna karaktär avslöjas först då han med döden grinande i ansiktet behöver rädda sin familj i ett katastrofläge kan visserligen tyckas spännade – men är den inte aningen sliten? Vore det inte mer intressant om andra bilder fick större plats – exempelvis av att en mans sanna karaktär avslöjas när han ska byta den 5000:e blöjan?

Filmens beskrivning av Tomas och hans problem slår mig således som tämligen klichéartad och trist: Solsidan med Bergmankomplex. Dessvärre antyds i Turist även något om hur man kan gå till väga för att hantera sådana problem. Efter att Tomas försökt hantera konflikten med hustrun genom att låtsas gråta och vara ångerfull, vilket naturligtvis är det slutgiltiga tecknet på hur falsk han är, kommer som nämnts scenen då han under okontrollerad gråt bekänner hur nedrigt han betett sig inte bara då familjen tycktes hotad av en lavin utan också i en rad tidigare situationer. Tomas civiliserade yta rämnar och han kommer i kontakt med det elände hans ”instinkter” ställt till med och de förmodat äkta känslor som är förknippade med detta.

Jag missunnar varken Tomas eller någon faktiskt existerande person att komma i kontakt med sina äkta känslor, även om själva idén att vissa känslor är mer äkta än andra är problematisk bland annat på grund av att vi saknar tillförlitliga metoder att avgöra känslors äkthet. Jag skulle dock önska mig en kultur där sådan katharsisk känsloutlevelse som Tomas ger prov på inte gång på gång på gång framställdes som en kungsväg till förändring.

Det blir närmast parodiskt när ”turist”-familjens problem antyds vara på god väg att lösas i och med att Tomas gråtit på riktigt över sin egen lögnaktighet och varit sig själv inför barnen genom att ta en cigg.
Den typ av känsloutlevelse som Tomas ger prov på är en självklar lösning om problemet beskrivs som att män inte har kontakt med sina känslor och heller inte ”får” uttrycka dessa. Denna beskrivning är dock en grav förenkling då mäns känslor i många sfärer, inte minst kulturens, ständigt beskådas och därtill tillskrivs stor vikt. Filmens gestaltning av hur en man gör bot för sitt eget sunkiga beteende genom att själv börja gråta över detta beteende blir en upprepning av ännu en sliten kliché.

Förutom att jag inte känner igen att män skulle ha så dålig kontakt med sina känslor och vara så inkapabla att uttrycka dessa tänker jag ofta på något som den feministiska bloggaren Fanny Åström uppmärksammat mig på, nämligen att medan kontakt med känslorna och förmågan att uttrycka dem är fina grejer är det också viktigt att ta ansvar för känslorna och göra något vettigt av dem. ■

Viktor Flygare, psykolog

Texten är publicerad i #5 av tidskriften Arena, oktober 2014

4 kommentarer

 1. Ylva - 24 oktober, 2014

  Det här är ju en gammal litterär- och filmtradition. Jag har också saknat svenska filmer som faktiskt letar efter det djupa och fina hos medelklassmänniskan. Svensk film har en tradition att förlägga katastrofen just där. Jag är trött på svenska filmer om otrohet och svek, som porträtterar det svenska samhället som fullständigt dekadent och svenskar som oetiska själviska människor. En uppmaning till svenska filmmakare att skapa fina och intressanta vardagsporträtt av det svenska samhället.

 2. Zokrates - 24 oktober, 2014

  FOKUSET är ett berättar narrativ ingen socialrealistisk kritik.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

Vinster i välfärden

seko-viv

Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden

Debatt › Kompromisser kommer alltid med ett pris. Kampen för en välfärd utan vinstjakt riskerar säljas ut och landa i helt otillräckliga åtgärder, skriver Johnny Nadérus, Karin Åkersten och Gunnar Westin, Seko Stockholm. 0Inga delningar

Bild: Marcus Johnson.

Jonas Sjöstedt: Vi kräver ett skarpt vinstförslag före valet

Nyhet › Lägger inte regeringen fram ett skarpt förslag om att begränsa vinsterna före valet 2018, då faller grunden för budgetsamarbetet. Det säger V-ledaren Jonas Sjöstedt. 0Inga delningar

Bild: Riksbanken/Flickr/Alex Proimos.

Så ställer sig facken till frågan om vinster i välfärden

Nyhet › Hänger kvalitet och vinst ihop? Är ett vinsttak tillräckligt eller behövs ett vinstförbud? Dagens Arena har kartlagt fackförbundens åsikter i frågan om vinster i välfärden. 0Inga delningar

 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


hannafinmo

Behöver Löfven vänstern?

S och M kan bli nöjda, men det blir inte lika kul att vara Vänsterpartiet om det blir en bred uppgörelse om vinsterna. 0Inga delningar

Stoppa surrogatindustrin

Ta Moderaternas hand, Löfven


Nina Brevinge

LO och industrifacken kräver 2,8 procent i löneökning

LO och Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökningar i nästa års avtalsrörelse. »En rimligt balanserad siffra«, säger Anders Ferbe, IF Metall... 0Inga delningar

Läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor

Jonas Sjöstedt: Vi kräver ett skarpt vinstförslag före valet


Johanna Senneby

Rektorsstriden på Uppsala universitet trappas upp

Carola Lemne får stenhård kritik för att hon vill frånta de anställda vid Uppsala universitet makt i valet av rektor... 0Inga delningar

Försäkringskassans hårdare tag ser ut att vända sjuktalen

Asylpolitiken splittrar S – och Anders Ygeman


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  annons2
  annons
  Arena_banner_nyhetsbrev