Viktor Flygare: Tänk om vi faktiskt har det bra?

Dela på Facebook

Nej, vi i medelklassen har inga mörka hemligheter under ”den lyckade ytan”. Tvärtom, ju bättre folks liv ser ut desto bättre är de i regel. Dags att pensionera en kliché, skriver medelklassaren och psykologen Viktor Flygare.

Ruben Östlunds film Turist har hyllats av en nära nog enig kritikerkår. Den har beskrivits inte bara som en stunds fartfylld underhållning utan också som ett viktigt dokument över mansrollen, kärnfamiljen, medelklassen och samtiden. Eftersom jag är en kärnfamiljsman från medelklassen som därtill är intresserad av samtiden förväntade jag mig således att lämna biografen rik på nya uppfriskande insikter. Man kan väl säga att jag blev lite besviken.

För den som missat det är filmens intrig att Tomas sviker sin fru och sina barn genom att fly då de tycks hotade av en lavin under en alpsemester. Då Tomas och hustrun diskuterar det inträffade försöker han inledningsvis förneka sin flykt. När detta inte längre fungerar spelar han ångerfull bland annat genom att låtsasgråta. Slutligen bekänner han under okontrollerade snyftningar inte bara sitt tillkortakommande då familjen verkade hotas av en lavin utan förklarar också att detta hänger samman med att han tidigare ljugit, varit otrogen och fuskat i spel med barnen.

Tomas sammanfattar med att han liksom övriga familjen är ”ett offer för sina instinkter”. Efter detta påbörjas en försoningsprocess där Tomas dels får och tar en ny chans att rädda sin hustru från fara, dels börjar visa en sannare bild av sig själv bland annat genom att ta en cigarett inför barnen.

Således bygger filmen på och bidrar till en myt om att medelklassen till stor del präglas av olika mörka hemligheter ”under den perfekta ytan”. Hemligheterna, som alltid av någon anledning beskrivs som viktigare än livet i övrigt, blottas typiskt då ”ytan” och självbilden av ett eller annat skäl krackelerar.

Johan Hiltons text om Turist (DN 27/8) ställer saken på sin spets. Texten är intressantare än filmen eftersom den tar sin utgångspunkt i Hiltons egna erfarenheter av panikattacker snarare än i filmens schablonbild av en skidåkande medelklassman, men anknyter ändå till samma slitna berättelse: att det finns en fördold sanning som säger mycket mer om oss än resten av våra liv. Hilton beskriver att medelklassen i vår skenbart välfungerande vardag ”inte har en jävla aning om vilka vi är” och att Tomas ”vilsegång bland föreställningar och spegelbilder av sig själv” är en företeelse typisk för samtiden.

Kan vi inte pensionera denna berättelse? Det stämmer inte att vi medelklassare egentligen skulle vara så olyckliga, neurotiska, falska eller vilsna i våra fina lägenheter, på våra segelbåtar och på våra skidsemestrar. Tvärtom, ju bättre folks liv ser ut att vara desto bättre är det som regel. Den socioekonomiska status som krävs för att skapa ”ytan” hänger statistiskt ihop med flertalet friskhetfaktorer vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Varken privat eller som psykolog har jag träffat på någon som i likhet med Tomas och hans många likar i kulturen upprätthållit en lyckad fasad av skidsemestrar och Marbodalkök men i hemlighet ridits av våndor som sedan plötsligt tar över livsscenen.

Jag vill förstås inte säga att medelklassens kärnfamiljsmän är helt problemfria människor – även om storyn om familjen som åker på skidsemester, har det bra och åker hem igen sannolikt skulle vara mer representativ, mer nyskapande och mer intressant än historien om familjen som åker på skidsemester där ytterligare ett bergmanskt eller norénskt inferno sedan utspelar sig.

Däremot är våra problem, i likhet med andra människors problem, ofta synliga i vardagen snarare än djupt förborgade i våra psyken väntande på att få dyka fram och sluka vår skenbara lycka. Det lyckade livet och svårigheterna existerar sida vid sida, inte som skikt i en arkeologisk utgrävning.

Idén om att ”det ytligt sett perfekta livet” är något slags chimär tycks mig föraktfull mot dem som i likhet med filmens Tomas strävar mot att bygga upp ett sådant liv. Det verkar väl kort sagt orimligt att en så stor del av våra medelklassiga strävanden skulle vara så förfelade? Vad värre är tycks mig idén föraktfull mot alla dem som inte ens har möjlighet att sträva mot att skapa det perfekta Instagramflödet med bilder från skidsemestrar.

På varje person som problematiserar bilden av det lyckade medelklasslivet går det oändligt många som gärna skulle vilja leva i denna bild även till priset av en och annan mörk inre hemlighet.

Det stör mig också att de som torgför idén om det lyckliga medelklasslivet som en chimär i en bemärkelse ägnar sig åt en uppgraderad version av det sociala positionerande som man kritiserar hos andra. Man visar att man inte tillhör de enkla och förledda stackare som tror att lyckan ligger i ett bra liv fyllt av härliga skidsemestrar utan att man gläntat på porten till något djupare och viktigare.

Kopplad till tankefiguren att det lyckliga medelklasslivet är sken och yta är idén att de mörka hemligheter som göms därunder skulle avslöja sig i vissa typer av extrema situationer. Ruben Östlund själv har i diskussioner om filmen gärna hänvisat till statistik om att skilsmässofrekvensen är förhöjd hos par som genomgått gisslandramer, flygkatastrofer eller liknande trauman. Han har tolkat detta just som att dessa par ”fått se sidor av sin partner som man inte kan förlåta”.

Vad sambandet mellan trauma och skilsmässofrekvens beror på är mig veterligen inte känt i forskningen, men en rimligare hypotes än att något som tidigare legat gömt avslöjas av traumat är att något förändras av det, exempelvis att traumarelaterade psykiatriska symtom som komplicerar samlivet uppkommer.

Bilden av att en mans sanna karaktär avslöjas först då han med döden grinande i ansiktet behöver rädda sin familj i ett katastrofläge kan visserligen tyckas spännade – men är den inte aningen sliten? Vore det inte mer intressant om andra bilder fick större plats – exempelvis av att en mans sanna karaktär avslöjas när han ska byta den 5000:e blöjan?

Filmens beskrivning av Tomas och hans problem slår mig således som tämligen klichéartad och trist: Solsidan med Bergmankomplex. Dessvärre antyds i Turist även något om hur man kan gå till väga för att hantera sådana problem. Efter att Tomas försökt hantera konflikten med hustrun genom att låtsas gråta och vara ångerfull, vilket naturligtvis är det slutgiltiga tecknet på hur falsk han är, kommer som nämnts scenen då han under okontrollerad gråt bekänner hur nedrigt han betett sig inte bara då familjen tycktes hotad av en lavin utan också i en rad tidigare situationer. Tomas civiliserade yta rämnar och han kommer i kontakt med det elände hans ”instinkter” ställt till med och de förmodat äkta känslor som är förknippade med detta.

Jag missunnar varken Tomas eller någon faktiskt existerande person att komma i kontakt med sina äkta känslor, även om själva idén att vissa känslor är mer äkta än andra är problematisk bland annat på grund av att vi saknar tillförlitliga metoder att avgöra känslors äkthet. Jag skulle dock önska mig en kultur där sådan katharsisk känsloutlevelse som Tomas ger prov på inte gång på gång på gång framställdes som en kungsväg till förändring.

Det blir närmast parodiskt när ”turist”-familjens problem antyds vara på god väg att lösas i och med att Tomas gråtit på riktigt över sin egen lögnaktighet och varit sig själv inför barnen genom att ta en cigg.
Den typ av känsloutlevelse som Tomas ger prov på är en självklar lösning om problemet beskrivs som att män inte har kontakt med sina känslor och heller inte ”får” uttrycka dessa. Denna beskrivning är dock en grav förenkling då mäns känslor i många sfärer, inte minst kulturens, ständigt beskådas och därtill tillskrivs stor vikt. Filmens gestaltning av hur en man gör bot för sitt eget sunkiga beteende genom att själv börja gråta över detta beteende blir en upprepning av ännu en sliten kliché.

Förutom att jag inte känner igen att män skulle ha så dålig kontakt med sina känslor och vara så inkapabla att uttrycka dessa tänker jag ofta på något som den feministiska bloggaren Fanny Åström uppmärksammat mig på, nämligen att medan kontakt med känslorna och förmågan att uttrycka dem är fina grejer är det också viktigt att ta ansvar för känslorna och göra något vettigt av dem. ■

Viktor Flygare, psykolog

Texten är publicerad i #5 av tidskriften Arena, oktober 2014

4 kommentarer

 1. Ylva - 24 oktober, 2014

  Det här är ju en gammal litterär- och filmtradition. Jag har också saknat svenska filmer som faktiskt letar efter det djupa och fina hos medelklassmänniskan. Svensk film har en tradition att förlägga katastrofen just där. Jag är trött på svenska filmer om otrohet och svek, som porträtterar det svenska samhället som fullständigt dekadent och svenskar som oetiska själviska människor. En uppmaning till svenska filmmakare att skapa fina och intressanta vardagsporträtt av det svenska samhället.

 2. Zokrates - 24 oktober, 2014

  FOKUSET är ett berättar narrativ ingen socialrealistisk kritik.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik