Annika Strandhäll och Per Bolund.

PPM Pensionsmyndigheten lämnade i dag över sina förslag till regeringen om hur fusk inom PPM ska stoppas. Fonder ska ha varit aktiva i minst tre år och max 50 procent av förvaltat kapitalet ska få komma från premiepensionen. Men någon garanti för sparare som förlorat pengar tycks det inte bli.

I december fick Pensionsmyndigheten i uppdrag att stärka konsumentskyddet i PPM-systemet. Då hade bland annat Falcon funds bedrägerier mot pensionssparare uppdagats. Och i början av 2017 rullade historien med Allras dåliga affärer och missnöjda kunder upp sig, vilket förstärkte kritiken mot premiepensionssystemet.

I mars presenterade Pensionsmyndigheten 30 punkter med preliminära förslag för att skärpa reglerna, och i dag kom alltså det slutliga förslaget.

De skarpaste förslagen rör krav på historik för fonder och fondbolag. Fonder ska kunna visa upp minst tre helårs avkastningshistorik för att få handlas på fondtorget inom PPM, och för fondbolag gäller minst tre helårs verksamhetshistorik.

En fond ska kunna visa upp ett förvaltat kapital på minst 500 miljoner kronor för att få komma in på fondtorget. Det är en höjning från 100 miljoner kronor i det ursprungliga förslaget.

Dessutom ska minst 50 procent av fondens kapital förvaltas utanför premiepensionen

Huvudsyftet med förslagen är att se till att bolag på fondtorget inte bara riktar in sig på pensionssparare, och att de kan visa att de bedriver en seriös verksamhet innan de ger sig in i premiepensionssystemet. Även ägarna till bolagen ska kunna kontrolleras.

– Vi ser att det har utvecklats bolag som bara verkar inom fondtorget, det har blivit en slags sub-marknad, sade Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm under en presskonferens på Rosenbad.

Förslaget överensstämmer med det preliminära förslaget, förutom på två punkter, enligt Katrin Westling Palm. Det ena gäller kapitalkravet som har höjts, det andra handlar om marknadsföring. I det första förslaget ville myndigheten stoppa all form av aktiv marknadsföring och försäljning gentemot kunder. Det var inte förenligt med EU-rätten, kom myndigheten fram till, och har därför begränsat sitt förslag till förbud mot telefonförsäljning.

Det höjda kapitalkravet på 500 miljoner kronor per fond kan jämföras med att Finansinspektionen har föreslagit en tio gånger så hög summa: 5 miljarder kronor. Finansinspektionen vill också drastiskt minska antalet fonder inom PPM till maximalt tio stycken

De sex riksdagspartierna i pensionsgruppen är överens om att de vill vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen som uppdagats på fondtorget. Både finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), som medverkade vid presskonferensen, intygade att samarbetet går bra. Men det finns frågor där åsikterna går isär.

– Det finns en del oro från partier på den borgerliga sidan, där man vill se till att det inte blir för få fonder i systemet och minskad valfrihet och det kan jag ha respekt för, sade Per Bolund (MP).

Pensionsmyndigheten räknar med att knappt 300 fonder av de 800 som i dag finns inom PPM inte lever upp till de föreslagna kraven.

Tidigare har någon form av garanti för sparare som förlorat sina pensionspengar diskuterats, men en sådan tycks inte bli av om man ska tro Per Bolund.

– Premiepensionen är ju ett marknadssystem och där går ju aktierna ibland ned och ibland upp, det kan man ju inte påverka. Pengar till en garanti måste ju tas någonstans ifrån och det skulle ju drabba andra pensionssparare, säger Per Bolund.

Annika Strandhäll uttryckte att det troligen kommer att krävas mer genomgående förändringar av premiepensionssystemet på sikt, något regeringen ska gå vidare med.

– Jag kanske inte är helt säker på att vi är vid vägs ände med de förslag som läggs fram här idag, utan det finns också en väldigt tydligt diskussion i pensionsgruppen om att ta ett steg två, som kan innebära att vi lägger om hela premiepensionssystemet från grunden, sade hon till reportrar.