arbetslöshet Regeringar mellan 2006 och 2015 har kraftigt överskattat hur många arbetslösa som skulle kunna delta i någon jobbinsats från Arbetsförmedlingen, visar Riksrevisionen. Det leder till att stora summor lämnas tillbaka från myndigheten.

Riksrevisionens granskning gäller 23 arbetsmarknadspolitiska insatser under åren 2006–2015, och hur väl antalet beräknade deltagare stämt överens med det faktiska deltagandet sett i efterhand. Skillnaden mellan beräkningar och verklighet har visat sig vara stor, och klyftan har dessutom ökat över tid.

– Tre gånger av fyra var deltagarantalet mindre än hälften av vad regeringen bedömde på förhand, säger Yvonne Thorsen, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Vissa år har Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka så mycket som en tredjedel av sina anslag då de inte har kunnat utnyttjas. Under perioden 2008–2016 har i genomsnitt 1,2 miljarder kronor av det årliga anslaget lämnats tillbaka.

I granskningen ingick också en analys av hur regeringen beräknat underlaget för antal deltagare i fem insatser, och den visade att regeringen inte använt sig av tidigare forskningsunderlag på samma område när de beräknade deltagarantal.