äldreomsorg Mellan 2001 och 2017 sjönk andelen äldre personer över 80 år som får äldreomsorg från 39 till 34 procent. Hemtjänsten har inte fullt lyckats täcka upp för förlorade platser på äldreboenden.

Det är Sveriges Radio som kan visa på utvecklingen inom äldreomsorgen, med hjälp av siffror från Socialstyrelsen och forskningscentrat Äldrecentrum

– Utvecklingen är problematisk, säger Marta Szebehely, professor och expert på äldreomsorg på Stockholms Universitet till Sveriges Radio.

Hon påpekar att det framförallt är färre som får den typ av omfattande hjälp som det går att få på ett äldreboende, men inte genom hemtjänst.

Antalet platser på äldreboenden har minskat betydligt över tid, och tanken var att hemtjänsten skulle ta över och stötta de äldre, men så har det i många fall inte blivit. Enligt Marta Szebehely handlar det om att pengarna i kommunerna inte har ökat i samma takt som befolkningen blivit allt äldre.

I valet mellan olika insatser riskerar kommuner att prioritera barnomsorg och personer med funktionsnedsättning eftersom de insatserna har ett tydligare lagstöd än äldreomsorg har.

– Man har helt enkelt inte prioriterat de äldre, säger Marta Szebehely.