Striden om välfärden De privata aktörerna inom välfärden upptar en allt större del av av kakan. Ägandet av flera av de stora verksamheterna går tillbaka till privata familjer, där makten går i arv. Nu senast Peje Emilssons barn som övertar en välfärdskoncern i miljardklassen. 

*Artikeln är uppdaterad

I måndags meddelande Peje Emilsson att hans tre barn tar över 50,4 procent av ägandeskapet i hans två välfärdsbolag.  Ägarbolaget går under namnet Magnora och äger 99 procent av Kunskapsskolan Education och 35 procent av äldreboendebolaget Silver Life.

Peje Emilsson uppger till Dagens industri att de tre barnen i detta första skede får ett värde på omkring 100 miljoner kronor var, men Di:s egna beräkningar visar att bara Kunskapsskolans svenska verksamhet är värd uppemot 1 miljard kronor.

2016 köpte kommuner och landsting i Sverige välfärdsverksamhet för drygt 170 miljarder kronor. Det är 20 miljarder mer än föregående år. Cirka 80 procent var av köp från privata utförare, visar de senaste siffrorna från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Allt färre av de svenska välfärdsföretagen ägs av riskkapitalister. Däremot blir familjeägandet allt vanligare. Bakom flera av de största välfärdsbolagen finns starka män som på ett eller annat sätt behåller makten inom familjen.

Sveriges största skolkoncern Academedia ägs sedan 2017 av familjeföretaget Mellby gård. Mellby gård startades 1986 av Rune Andersson.  Sedan 2017 har ett generationsskifte inletts. Redan 2013 tog äldsta sonen Johan Andersson över som vd, medan hans bröder Erik och Gustav tagit på sig en rad styrelseposter.

Mellby gård köpte Academedia av Wallenbergs riskkapitalbolag Investor, och den mäktiga finansfamiljen finns med på lite olika sätt i kulisserna i flera av välfärdsbolagen – bland annat i Attendo och Aleris, men även genom fastighetsbolaget Vectura, som sedan flera år tillbaka förvärvat sjukhus i Danmark, omsorgsboende i Alingsås, äldreboende i Simrishamn och de har även byggt ett vård- och omsorgsboende i Sunne.

Släkten Wallenberg är en av de mäktigaste finansfamiljerna i Europa. Det finns en väl genomtänkt strategi för hur ägarskap och makt ska lämnas över till nästa generation – »ett slags Wallenberg-utbildning när det gäller finanser, ledarskap, makt och bolagsinnehav«, som SvD Näringsliv kallar det efter att ha intervjuat Peter ”Poker” Wallenberg.

Enligt tidningen ses nästa generation Wallenberg fyra gånger om året och det är, som Svd skriver, »uppenbart centralt att makten hålls inom familjen.«

Marcus Wallenbergs ena son, Fred, Peter Wallenbergs systerdotter Stéphanie Gandet och Axel Wallenbergs dotter Martina Wallenberg beskrivs som framtida frontnamn för sfären.

Bakom Vardaga, som är Sveriges största privata välfärdsföretag (tidigare känt som Carema) står företaget Ambea. Ambea som i Sverige bedriver verksamheter under namnen Nytida, Vardaga, Lära och Bemanning, ägs i sin tur av två riskkapitalbolag, amerikanska KKR och svenska Triton.

Triton och KKR, är huvudägare i det svenska börsnoterade omsorgsföretaget Ambea genom Actr Holding.

Tritons ägarförhållanden är inte offentliga, men bland annat Ingvar Kamprads maktbolag, Inter Ikea, har investerat minst 712 miljoner kronor.

Att de tre sönerna skulle driva vidare företagen, stiftelserna och arvet efter sin fars bortgång har varit planen sedan många år. Mathias Kamprad, Ingvar Kamprads yngsta son, är ordförande för Inter Ikea.

Det är genom holdingbolaget Inter IKEA Holding B.V. som investeringarna har gjorts i Triton. Holdingbolaget ägs i sin tur av en stiftelse där Anders Dahlvig är ordförande och Mathias Kamprad sitter som medlem i styrelsen.

Andra familjer och personer som är mäktiga välfärdsägare är Raja Thorén som äger hela Thorengruppen, af Jochnick som äger investeringsbolaget R12 Kapital som äger delar av vårdföretaget Capio och det senaste tillskottet; de norska bröderna Kristian och Arne Adolfsen som i mars i år köpte Frösunda Omsorg.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, tycker att det är problematiskt när makt ärvs – oavsett vilken sfär det rör sig om, och tillägger att det blir ett gränsdragningsproblem om man skulle försöka begränsa välfärdsbolag.

– Har vi privata välfärdsbolag så är det svårt att speciallösningar där de inte får ärva eller ta över makten. Det är hur som problematiskt, det är ju inte säkert att barnen till företagsledare är de mest lämpade att leda företaget vidare, vilket det än är.

Han tycker att det är en fråga som tangerar diskussionen om vinster i välfärden och tror att man måste välja det ena eller andra, tillåta vinst eller inte.

– Om vi nu tillåter vinst och tillåter välfärdsbolag, så är det svårt att tänka sig någon särskild form av arvs- och gåvoskatt just för den typen av bolag, men inte för andra. Men sedan är det ju märkligt ur flera synvinklar att man beskattar arbete, men inte arv som helt slumpmässigt har tilldelats någon.

* Ett tillägg har gjorts angående Inter Ikea. Det är genom holdingbolaget Inter IKEA Holding B.V. som investeringarna har gjorts i Triton. Holdingbolaget ägs i sin tur av en stiftelse där Anders Dahlvig är ordförande och Mathias Kamprad sitter som medlem i styrelsen.