Bild: Flickr/IHHBild: Flickr/IHH

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Dela

Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna.

Kritiken mot regeringens nya migrationspolitik har redan från början varit stenhård.

Under en begränsad tid vill regeringen anpassa Sveriges regelverk till EU:s minimumnivå för att färre ska söka asyl i Sverige. Temporära uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, starkt begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav hör till förslaget.

I dag är sista dagen för de 36 remissinstanserna att lämna in sina svar. Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar sågar regeringens nya migrationspolitik vid fotknölarna.

RFSU skriver att förslagen strider mot »Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot«. Organisationen tillägger att de föreslagna förändringarna riskerar att få allvarliga och oacceptabla konsekvenser för individer på flykt.

Färre personer kommer att satsa på utbildning »trots att studier kan vara det bästa valet för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden«, skriver CSN.

Arbetsförmedlingen har en liknande ingång. »Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden«, skriver myndigheten.

»Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering«, skriver Röda Korset. De varnar också för att förslaget verkar vara resultatet av en snabb och ogenomtänkt process, att det saknar evidens och att den nya lagstiftningen riskerar bryta mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Och UNHCR påpekar att förslagen »inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas«.

Kammarrätten i Stockholm pekar på ett alltför stort tolkningsutrymme vilket innebär en fara för rättssäkerheten, och förvånas av »avsaknaden av analys om hur stor förändring av måltillströmningen som är att vänta för domstolarna på grund av den tillfälliga lagen«.

Sveriges ambassad i Amman pekar på en ökad hotbild för ambassadens personal: »Det finns vidare en risk att ett ökat antal avslag och frustrationer hos de sökande kan leda till en försämrad hotbild för ambassaden och dess personal.«

19 kommentarer

 1. Anders Nilssson - 10 mars, 2016

  En asylrätt som är så motsägelsefull, oklar och komplicerad
  ska avskaffas och ersättas med flyktingkvoter. Då får vi möjligheter
  att rusta för flyktingmottagande. Dvs en policy som Österrike redan
  implementerar. Och så slipper vi alla dessa godhetens lobbygrupper.
  Antalet ”flyktingadvokater” kan hållas inom rimliga gränser.
  Vem har kommit på att alla som söker skydd i Sverige ska stanna
  i Sverige?

  • LasseVbg - 11 mars, 2016

   Vad är det du inte förstår vad gäller asylrätten?

   • Anders Nilssson - 11 mars, 2016

    EU 2014
    Tyskland, 97000 asylärenden, avslag 58%
    Frankrike, 66 000 ” , avslag 78 %
    Italien, 35000 ” , 42%
    UK, 25000 ” , 61%
    Belgien, 20 000 ” , 60%
    Sverige, 39 000 ” , tjugotre % avslag!!!!

    Vi tar nästan alla som kommer hit! Är det enligt utlänningslagen
    eller verkslagstiftning (Ribbenvik)? Tala om olika tolkningar av
    internationell lag! Våra godhetstillägg störtar oss i fördärvet, som
    Morgan kunde ha sagt i höstas. Varför ger vi PUT till desertörer
    när vi alltid straffat svenska desertörer? En av många frågor.

  • Kerstin Ostwald - 23 juni, 2016

   Godheten?
   Finns naturligtvis olika sätt arr se på ”godheten”. Dock gäller det människoliv
   och inget annat. Är Sverige ett rikt land? Är Sverige ett land utan krigskonflikter?
   Är Sverige ett land som mår bra?
   Bra kanske på sina håll. Rikt – utan tvekan.
   Nog har vi råd att ta emot flyktingar som flytt för sina liv. För sina barn.
   Och förmodligen kommer inte alla att stanna i Sverige. Beror ju helt på vad som
   sker i deras hemländer förstås.
   Man kan inte se människor som siffror – faktiskt.
   Utan en rad individer som flytt för sina liv.
   Kerstin Ostwald

 2. Dag - 10 mars, 2016

  Sågas – det var att ta i. Men intresseorganisationernas motstånd är föga förvånande. Myndigheterna däremot skjuter in sig på DELAR av lagförslaget. Men som tur är är det de folkvalda som bestämmer politiken. Det är också de som måste ta ett helhetssnsvar för samhället. Det slipper remissinstanserna.

  • Hanna - 21 juni, 2016

   Och varje remissinstans riktar skarp kritik mot den del som rör deras område. Tycker inte det är en orimlig analys att säga att förslaget som helhet sågas om varje enskild del sågats av berörd remissinstans.

 3. Arne Plahn - 11 mars, 2016

  Undrar om jag får bli remissinstans om jag startar en ideell organisation som tillvaratar surströmmingsätarnas intressen?

 4. olga - 11 mars, 2016

  Men om vi inte har bostäder och jobb till fler flyktingar, vad ska vi göra?
  Om man jämför med ett par som vill adoptera barn och kan ta två barn, plötsligt skulle adoptera 100 barn.
  Hur skulle det vara rimligt?
  Heder åt regeringen som försöker få Sverige att fungera för alla, även flyktingar.

  Andra EU länder behöver ta sitt ansvar, inte bara smita undan.

 5. Helmut - 11 mars, 2016

  Är det inte ett kefft jävla system som tvingar regeringar att bli mindre generösa och ovälkomnande till följd av att behovet av flyktingmottagande blir större?
  Borde väl vara tvärtom? Låt de rika betala för en gång skull!

  • bengt gunnar - 11 mars, 2016

   helmut /Du måste betänka att det finns vissa praktiska problem att lösa. Utveckla gärna hur bostadsfrågan, sjukvårdsfrågan, utbildningsfrågan osv skall hanteras. Hur skall man undvika att det bildas en stor grupp av människor, som aldrig kommer in i samhället. Tala gärna om hur detta skall finansieras.

  • andra förbjudna åsikter - 13 mars, 2016

   Du är oerhört rik i jämförelse med en ekonomisk migrant från Afrika så med din ”logik” så räknar jag iskallt med att du ur egen ficka bekostar uppehället för minst 100 av de här invandrarna.

 6. Anneli - 11 mars, 2016

  Det pratas för lite om orsakerna till flyktingströmmarna, KRIGET, inget krig – inga flyktingar. Den som är ansvarig -USA- borde städa upp efter sig, men överlåter det till Europa. Är vi medskyldiga till dessa krig eller är vi bara så infernaliskt blåögda och”godhjärtade” att vi inte ser klart?

  • Rättvisetörstande Realist - 11 mars, 2016

   @Anneli
   Det ligger mycket i det du skriver. USA’s härjningar i mellanöstern kan (bör…?) ses som en förlängning på deras utrikespolitiska härdsmälta i Sydostasien under efterkrigstiden. Allt för ”democracy änd de amärikan wäj”. Gör som vi säger och på samma sätt som oss, annars bombar vi er tillbaka till stenåldern…. OM ni har någon attraktiv naturresurs som t.ex. olja förstås…. annars bryr vi oss inte om VAD som händer i ert lilla skitland.

   Detta sträcker sig ända från när de ”råkade” beskjuta sig själva i sydkinesiska sjön för att inleda Vietnamkriget, till att anfalla Irak under förevändningen att de hade ”massförstörelsevapen”…. vilket de INTE hade, (och så fick ju Busch jr ”ett tecken från gud” också…!), och därmed var det klart. I efterhand är det alltid segraren som skriver historien.

   Och VAD gör Sverige i det sammanhanget… jo, istället för att erkänna och kritisera detta överväger vi nu (vissa av oss…) att gå med i NATO för att bistå USA i den utrikespolitiska agenda som ligger till grund för den situation som nu råder i Syrien och övriga Mellanöstern, och som flyktingströmmen vi nu drabbas av är en direkt följd av.

   Samma sak med radikaliseringen av det muslimska motståndet från 90-talets militanta al-Qaida, till dagens galna hundar inom IS… som ALDRIG hade växt på samma sätt utan USA’s inverkan. Det är nästan så att man undrar om de har gjort det på pin kiv…. KRIG, det är ju lönsamma affärer det.

   Fast med tanke på att USA har en tiondel av jordens befolkning, men förbrukar MER än hälften av planetens alla resurser, så är de kanske tvungna till detta. Annars måste de börja tänka om i sitt val att leva som gräshoppor (som vi svenskar gör vårt bästa för att ta efter…), d.v.s. härska – kuva (befria…?)-skövla – konsumera, och dra vidare….

   • andra förbjudna åsikter - 13 mars, 2016

    Ta du och sopa rent framför den egna dörren innan du börjar anklaga andra. Sverige har med gott stöd från i stort sett hela riksdagen stött nästan vartenda steg i utvecklingen i Mellanöstern. Sverige hade JAS-plan över Libyen och skickade pengar till oppositionen i Syrien etc.
    Sverigedemokraterna var totalt emot allt detta just med hänvisning till att det inte skulle fungera (se gärna gamla riksdagsdebatter på youtube). Och precis som vanligt så hade Sd rätt. Fast det sopar dyngmedia under mattan istället för att ställa de övriga partierna till svars.

 7. Thomas - 13 mars, 2016

  USA har problem med sitt militärindustriella komplex och Sverige har problem med sitt bistånds-/flyktinindustriella komplex. Såg siffror på att 30.000 försörjs i denna sektor i Sverige. Självklart skriker denna grupp högt över varje nedskärning inom sektorn. I likhet med all annan verksamhet vill man förstås expandera.
  Noterade att Svenska Kyrkan skrev i SvD om detta och att drapan var undertecknad även av Sonja Lundby Wedin. Alltså – den f d partistyrelsemedlemmen i (s) underkänner sin nuvarande partiordförandes agerande. Intressant!

  http://www.svd.se/arkebiskopen-fel-att-resa-stangsel-mot-andra-i-nod/om/svenskt-flyktingmottagande

 8. MLind - 16 mars, 2016

  Avskaffa asylrätten?? Vad tror du Sverige är? Chef över FN? Betyder ingågna avtal ingenting för dig, A Nilsson?

 9. Conny - 24 mars, 2016

  Sveriges Ambassad varnar för en ökad hotbild? Så det ska vara ett skäl hur Sveriges migrationspolitik skall vara? Med såna remissintanser förstår jag om ingen lyssnar!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 35facebook: 35

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1515facebook: 1515

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 600facebook: 600

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

När kapitalet klev in i klassrummet

Ledare › Världens mest marknadsliberala skolsystem har frontalkrockat med verkligheten. Det är dags för regeringen att sätta punkt för haveriet. 1290facebook: 1290

Massiv kritik mot regeringens förslag om att minska sjuktalen

Nyhet › För att minska sjuktalen vill regeringen att arbetsgivarna ska vara med och betala för kostnaderna av långtidssjukskrivningarna. Men förslaget får nu skarp kritik av remissinstanserna.  10facebook: 10

Är social housing lösningen på Sveriges bostadskris?

Reportage › Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda bostäder för fattiga. Varför är politikerna så rädda? 367facebook: 367

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Timanställda nekas oftare sjukpenning

Timanställda som arbetar inom kommun- och landstingssektorn nekas oftare sjukpenning jämfört med tillsvidareanställda, visar ny rapport... 18facebook: 18

Extrema väntetider för patienter med hjärntumör

UNHCR: Barn kommer tvingas leva utan sina familjer


Johanna Senneby

Brott mot barn tar för lång tid att utreda

Ingen av åklagarkamrarna lever upp till kravet om att utreda brott mot barn inom 90 dagar, visar en ny rapport från Rädda Barnen. 6facebook: 6

Arbetsförmedlingen skickar tillbaka en miljard i lönebidrag

Stora regionala skillnader för ekonomiskt bistånd


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik