Bild: Flickr/IHHBild: Flickr/IHH

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Dela

Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna.

Kritiken mot regeringens nya migrationspolitik har redan från början varit stenhård.

Under en begränsad tid vill regeringen anpassa Sveriges regelverk till EU:s minimumnivå för att färre ska söka asyl i Sverige. Temporära uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, starkt begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav hör till förslaget.

I dag är sista dagen för de 36 remissinstanserna att lämna in sina svar. Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar sågar regeringens nya migrationspolitik vid fotknölarna.

RFSU skriver att förslagen strider mot »Sveriges politiska tradition av att värna rätten till skydd för människor som inte har något annat val än att fly från krig, förföljelse, våld och hot«. Organisationen tillägger att de föreslagna förändringarna riskerar att få allvarliga och oacceptabla konsekvenser för individer på flykt.

Färre personer kommer att satsa på utbildning »trots att studier kan vara det bästa valet för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden«, skriver CSN.

Arbetsförmedlingen har en liknande ingång. »Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden«, skriver myndigheten.

»Förslaget och retoriken kring detta riskerar att i grunden förändra det offentliga samtalet och befästa fördomar och stigmatisering«, skriver Röda Korset. De varnar också för att förslaget verkar vara resultatet av en snabb och ogenomtänkt process, att det saknar evidens och att den nya lagstiftningen riskerar bryta mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Och UNHCR påpekar att förslagen »inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas«.

Kammarrätten i Stockholm pekar på ett alltför stort tolkningsutrymme vilket innebär en fara för rättssäkerheten, och förvånas av »avsaknaden av analys om hur stor förändring av måltillströmningen som är att vänta för domstolarna på grund av den tillfälliga lagen«.

Sveriges ambassad i Amman pekar på en ökad hotbild för ambassadens personal: »Det finns vidare en risk att ett ökat antal avslag och frustrationer hos de sökande kan leda till en försämrad hotbild för ambassaden och dess personal.«

29 kommentarer

 1. Anders Nilssson - 10 mars, 2016

  En asylrätt som är så motsägelsefull, oklar och komplicerad
  ska avskaffas och ersättas med flyktingkvoter. Då får vi möjligheter
  att rusta för flyktingmottagande. Dvs en policy som Österrike redan
  implementerar. Och så slipper vi alla dessa godhetens lobbygrupper.
  Antalet ”flyktingadvokater” kan hållas inom rimliga gränser.
  Vem har kommit på att alla som söker skydd i Sverige ska stanna
  i Sverige?

  • LasseVbg - 11 mars, 2016

   Vad är det du inte förstår vad gäller asylrätten?

   • Anders Nilssson - 11 mars, 2016

    EU 2014
    Tyskland, 97000 asylärenden, avslag 58%
    Frankrike, 66 000 ” , avslag 78 %
    Italien, 35000 ” , 42%
    UK, 25000 ” , 61%
    Belgien, 20 000 ” , 60%
    Sverige, 39 000 ” , tjugotre % avslag!!!!

    Vi tar nästan alla som kommer hit! Är det enligt utlänningslagen
    eller verkslagstiftning (Ribbenvik)? Tala om olika tolkningar av
    internationell lag! Våra godhetstillägg störtar oss i fördärvet, som
    Morgan kunde ha sagt i höstas. Varför ger vi PUT till desertörer
    när vi alltid straffat svenska desertörer? En av många frågor.

  • Kerstin Ostwald - 23 juni, 2016

   Godheten?
   Finns naturligtvis olika sätt arr se på ”godheten”. Dock gäller det människoliv
   och inget annat. Är Sverige ett rikt land? Är Sverige ett land utan krigskonflikter?
   Är Sverige ett land som mår bra?
   Bra kanske på sina håll. Rikt – utan tvekan.
   Nog har vi råd att ta emot flyktingar som flytt för sina liv. För sina barn.
   Och förmodligen kommer inte alla att stanna i Sverige. Beror ju helt på vad som
   sker i deras hemländer förstås.
   Man kan inte se människor som siffror – faktiskt.
   Utan en rad individer som flytt för sina liv.
   Kerstin Ostwald

   • Pelle Svensson - 6 juli, 2016

    Det är ju det vi gör. Eftersom vi vet att det inte är en samling siffror som ska försörjas under en livstid. Utan det är människor av kött och blod som har krav och behov! Och många av dom har inte ens flykting skäl och kommer därför att försörjas i mellan 1 och 2 år innan vi kan ge dem avslag. Sedan stannar dom här som illegala och kostar oss pengar i alla fall. Man skall ta emot flyktingar, men man skall vara realistisk och inte bara haspla ur sig att vi borde ha öppna gränser! Sverige ligger nu på nästan samma nivå som övriga Europa! Det är inget fel på det!

   • Andreas - 7 juli, 2016

    Sverige är rikt men det är inte pengarna som är det avgörande kortsiktigt. Istället handlar det om bostäder, lärare, socialarbetare, mm. Det är resurser som kortsiktigt inte kan köpas utan kräver normalt sett flera års framförhållning.

    Eftersom man från politiskt håll inte haft tillräckligt bra framförhållning har vi därför hamnat i en sits där befolkningen växer snabbare än vad vissa delar av samhället kan hantera.

    Struntar vi i att acceptera begränsningarna så kommer främst de mest utsatta människorna att drabbas.

    Sen kan man ju diskutera vad som är en flykting. Rent folkrättsligt så ska man söka asyl i första trygga land. Befinner man sig i Danmark för att ta sig vidare till Sverige för att söka asyl här så räknas man folkrättsligt inte som att man flyr. Sverige kan egentligen skicka tillbaks dessa personer till Danmark.

    Sen kan man mycket väl se människor som siffror och det är också nödvändigt om vi ska kunna planera och organisera samhället. Vi måste veta hur många bostäder, arbetstillfällen, skolplatser, osv som behövs.

    Struntar man i det och bara ser människorna så kommer människor att få lida eftersom man då inte kan planera samhället.

 2. Dag - 10 mars, 2016

  Sågas – det var att ta i. Men intresseorganisationernas motstånd är föga förvånande. Myndigheterna däremot skjuter in sig på DELAR av lagförslaget. Men som tur är är det de folkvalda som bestämmer politiken. Det är också de som måste ta ett helhetssnsvar för samhället. Det slipper remissinstanserna.

  • Hanna - 21 juni, 2016

   Och varje remissinstans riktar skarp kritik mot den del som rör deras område. Tycker inte det är en orimlig analys att säga att förslaget som helhet sågas om varje enskild del sågats av berörd remissinstans.

   • Andreas - 7 juli, 2016

    Varje remissinstans har inte riktat skarp kritik. Att beskriva negativa konsekvenser av förslaget innebär inte att man sågar det. En sågning är en värdering medan kritik kan vara objektiv. Exempelvis om man läser hela CSNs remissvar så skulle jag inte säga att det är en sågning utan snarare en analys med många negativa konsekvenser för asylinvandrare.

 3. Arne Plahn - 11 mars, 2016

  Undrar om jag får bli remissinstans om jag startar en ideell organisation som tillvaratar surströmmingsätarnas intressen?

 4. olga - 11 mars, 2016

  Men om vi inte har bostäder och jobb till fler flyktingar, vad ska vi göra?
  Om man jämför med ett par som vill adoptera barn och kan ta två barn, plötsligt skulle adoptera 100 barn.
  Hur skulle det vara rimligt?
  Heder åt regeringen som försöker få Sverige att fungera för alla, även flyktingar.

  Andra EU länder behöver ta sitt ansvar, inte bara smita undan.

 5. Helmut - 11 mars, 2016

  Är det inte ett kefft jävla system som tvingar regeringar att bli mindre generösa och ovälkomnande till följd av att behovet av flyktingmottagande blir större?
  Borde väl vara tvärtom? Låt de rika betala för en gång skull!

  • bengt gunnar - 11 mars, 2016

   helmut /Du måste betänka att det finns vissa praktiska problem att lösa. Utveckla gärna hur bostadsfrågan, sjukvårdsfrågan, utbildningsfrågan osv skall hanteras. Hur skall man undvika att det bildas en stor grupp av människor, som aldrig kommer in i samhället. Tala gärna om hur detta skall finansieras.

  • andra förbjudna åsikter - 13 mars, 2016

   Du är oerhört rik i jämförelse med en ekonomisk migrant från Afrika så med din ”logik” så räknar jag iskallt med att du ur egen ficka bekostar uppehället för minst 100 av de här invandrarna.

  • Trixie - 20 juli, 2016

   Kudos to you! I hadn’t thhguot of that!

  • (snip) from PhilNo worries on the lapse with Steel Horses- …/snippy… I’m just intrigued by where it’s going, and keep checking for updates.(endsnip)Hey, I’m just thrilled someone’s ! LOL! I’ve been waiting till I have more content and a steady updating schedule before I publicize it heavily…It’s got a lot coming…introductions of several major characters and parts of their backstories and such…Heh … and dragons and cat-girls and …Hopefully my drawing skills will improve as it progresses!

  • http://www./ - 3 november, 2016

   oh wow I didn’t know they did day adventures but will definitely book something special come next pay day! Maybe not the yacht + powerboat experience because it’ll be FREEZING out on the water next month lolAs a fellow *23* year old I agree, we need to let down our hair once in a while!

 6. Anneli - 11 mars, 2016

  Det pratas för lite om orsakerna till flyktingströmmarna, KRIGET, inget krig – inga flyktingar. Den som är ansvarig -USA- borde städa upp efter sig, men överlåter det till Europa. Är vi medskyldiga till dessa krig eller är vi bara så infernaliskt blåögda och”godhjärtade” att vi inte ser klart?

  • Rättvisetörstande Realist - 11 mars, 2016

   @Anneli
   Det ligger mycket i det du skriver. USA’s härjningar i mellanöstern kan (bör…?) ses som en förlängning på deras utrikespolitiska härdsmälta i Sydostasien under efterkrigstiden. Allt för ”democracy änd de amärikan wäj”. Gör som vi säger och på samma sätt som oss, annars bombar vi er tillbaka till stenåldern…. OM ni har någon attraktiv naturresurs som t.ex. olja förstås…. annars bryr vi oss inte om VAD som händer i ert lilla skitland.

   Detta sträcker sig ända från när de ”råkade” beskjuta sig själva i sydkinesiska sjön för att inleda Vietnamkriget, till att anfalla Irak under förevändningen att de hade ”massförstörelsevapen”…. vilket de INTE hade, (och så fick ju Busch jr ”ett tecken från gud” också…!), och därmed var det klart. I efterhand är det alltid segraren som skriver historien.

   Och VAD gör Sverige i det sammanhanget… jo, istället för att erkänna och kritisera detta överväger vi nu (vissa av oss…) att gå med i NATO för att bistå USA i den utrikespolitiska agenda som ligger till grund för den situation som nu råder i Syrien och övriga Mellanöstern, och som flyktingströmmen vi nu drabbas av är en direkt följd av.

   Samma sak med radikaliseringen av det muslimska motståndet från 90-talets militanta al-Qaida, till dagens galna hundar inom IS… som ALDRIG hade växt på samma sätt utan USA’s inverkan. Det är nästan så att man undrar om de har gjort det på pin kiv…. KRIG, det är ju lönsamma affärer det.

   Fast med tanke på att USA har en tiondel av jordens befolkning, men förbrukar MER än hälften av planetens alla resurser, så är de kanske tvungna till detta. Annars måste de börja tänka om i sitt val att leva som gräshoppor (som vi svenskar gör vårt bästa för att ta efter…), d.v.s. härska – kuva (befria…?)-skövla – konsumera, och dra vidare….

   • andra förbjudna åsikter - 13 mars, 2016

    Ta du och sopa rent framför den egna dörren innan du börjar anklaga andra. Sverige har med gott stöd från i stort sett hela riksdagen stött nästan vartenda steg i utvecklingen i Mellanöstern. Sverige hade JAS-plan över Libyen och skickade pengar till oppositionen i Syrien etc.
    Sverigedemokraterna var totalt emot allt detta just med hänvisning till att det inte skulle fungera (se gärna gamla riksdagsdebatter på youtube). Och precis som vanligt så hade Sd rätt. Fast det sopar dyngmedia under mattan istället för att ställa de övriga partierna till svars.

  • Eldora - 20 juli, 2016

   Such lovely semsenintt. I hope your community heals quickly from the tragedy that has fallen upon it. (BTW, love the sandwich shop and your reflection with a pretty teal blue bag.)

  • http://shttp.space/ups.com - 25 september, 2016

   I’d have to pass on with you here. Which is not something I usually do! I really like reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 7. Thomas - 13 mars, 2016

  USA har problem med sitt militärindustriella komplex och Sverige har problem med sitt bistånds-/flyktinindustriella komplex. Såg siffror på att 30.000 försörjs i denna sektor i Sverige. Självklart skriker denna grupp högt över varje nedskärning inom sektorn. I likhet med all annan verksamhet vill man förstås expandera.
  Noterade att Svenska Kyrkan skrev i SvD om detta och att drapan var undertecknad även av Sonja Lundby Wedin. Alltså – den f d partistyrelsemedlemmen i (s) underkänner sin nuvarande partiordförandes agerande. Intressant!

  http://www.svd.se/arkebiskopen-fel-att-resa-stangsel-mot-andra-i-nod/om/svenskt-flyktingmottagande

  • Mahalia - 20 juli, 2016

   Bonjour,Suite à mon retrait de permis (alcool, stupéfiant), mon résultat d’analyse n’étant pas bon pour l’alcool (résultat de l’avis de la commission : suspension du permis…)j e dois de nouveau prendre rendez vous devant la commission ma question est ? Dans combien de temps pensez vous qu’il me re convoquerons faut il que je fasse une demande dans l&dqmuo;imsériat pour avoir une réponse et un nouveau rendez vous dans 3 mois. Merci

 8. MLind - 16 mars, 2016

  Avskaffa asylrätten?? Vad tror du Sverige är? Chef över FN? Betyder ingågna avtal ingenting för dig, A Nilsson?

 9. Conny - 24 mars, 2016

  Sveriges Ambassad varnar för en ökad hotbild? Så det ska vara ett skäl hur Sveriges migrationspolitik skall vara? Med såna remissintanser förstår jag om ingen lyssnar!

 10. Thorsten Schütte - 28 juni, 2016

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev