Karin Brolin, docent i biomekanik.

Arbetsmiljö Last som inte är fastspänd, trötthet, stress och fortkörning. Ny kartläggning visar brister i branscher där bilkörning är en del av jobbet. Omsorgspersonal och hantverkare utsätts för risker men är en bortglömd grupp.
– Vi har totalt saknat kunskap om de här grupperna, säger Karin Brolin, docent och en av forskarna bakom studien.

Yrkeschaufförer som kör lastbil, taxi eller buss regleras av kör- och vilotider. Men för andra yrkesgrupper som kör bil eller cyklar för att transportera sig i jobbet saknas regelverk, trots att de ibland kör lika långa sträckor som lastbilschaufförer. 

Kartläggningen av bilkörning och cyklande bland omsorgspersonal och hantverkare ähar genomförts av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och finansierats av AFA Försäkring.

Bland omsorgspersonalen uppgav 58 procent att de sov för lite, knappt 30 procent sov mycket eller ganska dåligt. De plågas också av ledvärk och muskelspänningar. 

Kämpar mot sömnen

15 procent av hantverkarna behöver kämpa för att hålla sig vakna vid ratten flera gånger per månad. 37 procent säger att de inte får tillräckligt med sömn.

Mående, trötthet och stress har stor betydelse för säkerheten när de kör, enligt en av forskarna bakom studien.

– De kör ofta på 30–40-vägar där barn, cyklister och äldre rör sig. Om förarna är stressade och har ont om tid så uppstår trafiksäkerhetsfaror inte bara för sig själv utan även för andra, säger Karin Brolin, docent i biomekanik. 

Stress och fortkörning

Bilarna behöver förarstödssystem som automatisk broms – om det springer ut ett barn – och adaptiv farthållare för längre körningar på landsväg eller motorväg. Den anpassar hastigheten om ett fordon framför kör långsamt, till exempel. 

– Om man är trött och har jobbat jour och väglaget är halvdåligt kan sådana system vara jätteviktiga, säger hon. 

Ifall omsorgspersonalens scheman ger för kort tid åt transporter skapar  det stress. 40 procent av omsorgspersonalen uppgav att de körde för fort om de var stressade.

Olyckor i hemtjänsten

– När man kör i högre hastighet ökar risken för allvarliga olyckor. Man ser i Arbetsmiljöverkets databas över anmälda arbetsskador att det inträffat olyckor med allvarlig utgång med folk som kör i hemtjänsten, säger Karin Brolin. 

Hantverkare kör också för fort. 40 procent svarade att de överträder hastighetsgränsen om de tycker att det känns säkert. Om hantverkare inte får inte betalt för körtiden, kan det leda till ökad hastighet, enligt Karin Brolin. Det händer också att de kör långa sträckor, lika långt som till exempel lastbilschaufförer. 

– Det är konstigt att man inte har kör- och vilotider för den här gruppen. Varför ska de tillåtas köra bil när de är jättetrötta när inga andra får det?, säger hon.

80 procent av de 729 som svarat på enkäten transporterade last utan att spänna fast den. En tredjedel av bilarna saknade möjlighet att förvara last på ett säkert sätt och de flesta hantverkarna saknade utbildning om hur man lastar säkert.

Lös sadel och styre

Inom hemtjänsten cyklar många mellan brukarna. Hemtjänstpersonal är den yrkesgrupp där det sker flest cykelolyckor, fler än bland brevbärare och bud, enligt en studie från Arbetsmiljöverket. 

– De trillar för att bromsar och kedja är trasiga, sadeln är lös, styret är löst eller för att de inte nått ned till tramporna, säger Karin Brolin.

Arbetsgivarna måste ta ansvar och köpa in säkra cyklar som passar den som ska cykla och se till att cyklarna underhålls, menar hon.

Delar hjälm

– Man har inte prioriterat det. Man tänker inte på att alla inte kan justera en cykel eller vet hur det ser ut när det är halt om man ska cykla på vintern till exempel, säger hon. 

Bara 30 procent av omsorgspersonalen svarade att de använder hjälm ofta. Där finns en brist i att många inte har egna hjälmar på jobbet utan måste dela med andra.

 Ingen skulle dela skyddsskor med någon annan, det är samma sak med hjälmar.