S-kongressen är inne på sin tredje dag. Under förmiddagen debatteras jobben. Men efter Stefan Löfvens löfte om lägst arbetslöshet i EU till 2020 och eftergiften till SSU om 90-dagarsgarantin går de flesta i väntan på kvällens stora strid.

Då ska den stora debatten om vinster i välfärden tas. Beslutet om framtidskontraktet flyttades också fram till fredagen. Det efter en hotande revolt mot att kontraktet skulle tas utan möjlighet att föra in skärpta skrivningar.

Hur det kommer att gå för partiledningens förslag är in i det sista oklart. Ett kompromissförslag har under torsdagen gått ut till ombuden. Förslaget innehåller bland annat skärpta krav för vad som ska gälla vid nyetableringar av friskolor. Enligt innehåll som läckt ut till Sveriges Radios Ekot lyder formuleringen:

“För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som skolhuvudmän får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Nyetableringar som leder till ökad skolsegregation ska inte ges tillstånd att starta och kommunerna ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar”.

Trots kompromissförslaget har tongångarna varit höga. Det tycks dock som att partiledninen ha lämnat sitt slutbud. Ombuden står nu i valet att rösta för partiledningens kompromissförslag – som de möjligtvis inte tycker är tillräckligt långtgående – eller att ge partiledaren ett nederlag som som kommer att jaga partiet in i valrörelsen.

_______

Partistyrelsen åkte för övrigt på ett bakslag på torsdagskvällen. Då röstade kongressen för att rätten till sjukvård på lika villkor även ska omfatta asylsökande och papperslösa – något som partistyrelsen yrkat på ett avslag för. Tumme upp för det säger Dagens Arena!