Alexander Petersson Emmelie Renlund

Visstid Att unga får arbete, utbildning eller praktik inom nästan 50 dagar och att arbetslösheten bland unga halverats på kort tid under den socialdemokratiskt ledda regeringen är bra. Men den arbetsmarknad de unga går till är alltför osäker, skriver företrädare för SSU Stockholm.

Arbetsförmedlingen kom med de glada nyheterna att 90-dagarsgarantin uppnåtts. Ungdomsarbetslösheten, alltså de unga som är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen (AF), har nästan halverats sedan Reinfeldts och hans borgerliga regerings dagar.

Samtidigt har tiden för när unga sätts i insats, alltså jobb, utbildning eller praktik, minskat från i genomsnitt 90 dagar 2015 till dagens 53 dagar 2017. Fina siffror som gläder många, framför allt oss i SSU som drev frågan 2014 som en av våra viktigaste valfrågor.

Det som dock nu är viktigt att ta hänsyn till är var alla dessa unga tagit vägen. Som SSU:are är det ingen hemlighet att arbetsmarknaden för oss unga idag är prekär.

Vi hänvisas till osäkra anställningar, går på timmar och arbetsgivare ställer oss arbetskamrater mot varandra på arbetsplatsen. Lagen om allmän visstid gör det inte lättare för unga arbetare på en redan tuff marknad.

Samtidigt som den fackliga anslutningen bland unga lämnar en hel del i övrigt att önska. Unga som förmodligen heller inte är inskrivna hos AF och därför går in i den statistik vi idag ser som väldigt positiv. Dessa unga räknas inte som arbetslösa, men arbetar i stor del under förhållanden som gör att de inte vågar säga ifrån när något är fel på deras arbetsplats.

Vi hänvisas till osäkra anställningar, går på timmar och arbetsgivare ställer oss arbetskamrater mot varandra på arbetsplatsen.

Med dåliga löner och har de i många fall varken råd med mat eller hyra på en inkomst, utan måste ta fler arbeten för att uppnå en anständig försörjning.

Många andra unga sätter sig i skolbänken igen därför att alternativen är väldigt få till att gå arbetslös på de åtgärdsprogram som arbetsförmedlingen erbjuder och som långt ifrån alltid leder till arbete.

I Arbetsförmedlingens pressmeddelande angående att 90-dagarsgarantin är införd lyfter de också att det ännu är svårt att få in vissa grupper unga i arbete.

Det handlar till exempel om unga som saknar gymnasieutbildning, har nedsatt arbetsförmåga eller är födda utanför Europa. Det sätter fingret på en strukturellt skev arbetsmarknad där dessa inte är intressanta för arbetsmarknaden annat än som utsatt arbetskraft med ännu sämre villkor än de som i nuläget är intressanta och utgör den positiva statistiken för AF.

Om regeringen och AF vill få bukt med den strukturella arbetslösheten i landet måste man börja tänka utanför marknadens och den privatekonomiska logikens ramar.

Vi behöver istället avsätta medel för att expandera den offentliga sektorn för att skapa nya arbetstillfällen där.

Det är nödvändigt att avskaffa lagen om allmän visstid som är en stor orsak till ungas osäkerhet på arbetsmarknaden idag.

Detta kan förstås kräva att skatter höjs för att till exempel öka kapitalbeskattningen i landet. Det vore inte mer än riktigt i dagens ekonomiska läge och de rikedomar som idag bara koncentreras bland ett fåtal individer.

Det är nödvändigt att avskaffa lagen om allmän visstid som är en stor orsak till ungas osäkerhet på arbetsmarknaden idag och som utnyttjas friskt av arbetsköparna.

På så sätt kan vi omfördela resurserna så att pensionärer får en anständig vardag, brukare i hemtjänsten får en vård där personalen med fler arbetskamrater har tid till en kvalitativ samvaro med sina klienter eller en sjukvård där personalen med samvetskval inte behöver gå på knäna för att få verksamheten att gå ihop.

Vi kan skapa förutsättningar för att våra första anställningar för oss unga både är kvalitativa, meningsfulla och utgör trygga anställningar på en anständig arbetsmarknad.

Att unga får arbete, utbildning eller praktik inom nästan 50 dagar och att arbetslösheten bland unga halverats på kort tid under den socialdemokratiskt ledda regeringen är bra.

Men mer måste göras om vi ska få bukt med den strukturella slagsida som arbetsmarknaden idag utgör för oss unga.

Emmelie Renlund  är facklig ledare SSU Stockholm
Alexander Petersson är vice ordförande SSU Stockholm