Stockholms universitet (Foto: Eva Dalin)

replik Studenthälsan i Stockholm är mer än en samtalsmottagning, vi arbetar framförallt förebyggande och har även en viktig roll i det systematiska studiemiljöarbetet, skriver verksamhetschef Ingemar Dahlgren i sitt svar till studentkårerna.

Vi delar artikelförfattarnas bild av att efterfrågan på studenthälsans tjänster ökar. Vi är därför glada för de utökade medel som kan bli verklighet nästa år och som gör att vi kommer kunna fortsätta att utveckla verksamheten. Det är i dagsläget inte klart på vilket sätt en eventuellt ökad budget ska fördelas, eller vilka eventuella satsningar som kommer göras. Men ökade resurser kommer ge oss möjlighet att anställa fler medarbetare, vilket gör att vi kommer kunna hjälpa fler som söker sig till oss.

Vi, Studenthälsan i Stockholm, ansvarar för studenthälsovård på SU, KTH och elva andra lärosäten i Stockholms län. Vi är tio medarbetare som stöttar cirka 70 000 studenter och uppdraget är att främst erbjuda förebyggande hälsovård. Vi erbjuder grupperinom stresshantering, uppskjutande beteende och särskilda grupper för internationella studenter. Vi har workshops i ämnen som kost, sömn, ergonomi och självmedkänsla. Vi har också medicinsk yoga och chi gong. I samtliga workshops och grupper finns det plats för fler studenter.

Vi har förtydligat när vi lägger ut tider

Vi erbjuder också individuella samtal med utbildad personal inom psykoterapi och individuella hälsosamtal med företagssköterska. Det vi märker är att vi inte kan erbjuda alla som vill tid för individuellt samtal med psykoterapiutbildad personal. Det är lättare att få tid hos företagssköterska och på vår telefontid för rådgivning är det vanligtvis lätt att komma fram. Vi har minst två medarbetare som svarar och det ringer mellan 1–5 studenter varje vecka. Till företagssköterskor kan studenter ringa dagtid hela veckan för råd. För ett par veckor sedan förtydligade vi på vår hemsida när vi lägger ut tider för individuella samtal, varje fredag efter kl.12.

Förståelse för Studenthälsans uppdrag saknas hos regionerna

En viktig aspekt som artikelförfattarna tar upp är samarbetet med andra aktörer. Det kan vara svårt att veta när man ska vända sig till oss i stället för till vården. Studenthälsan i Stockholm träffar studenter som behöver individuella samtal i snitt tre gånger. Så ser det ut på många håll i landet och studenthälsorna har sällan tillgång till läkare. Att regionerna ibland hänvisar till oss på studenthälsan för fortsatt kontakt visar på att regionerna inte alltid är fullt införstådda med studenthälsans uppdrag. Vi vet att en del studenter blir bollade mellan oss och regionen och beklagar detta.

Studenthälsan arbetar med systematiskt studiemiljöarbete

Studenthälsan är med andra ord mer än en samtalsmottagning. Vi arbetar även med information, föreläsningar och fysisk aktivitet. Vi sitter ofta med i lärosätens arbetsmiljökommittéer och har en viktig roll i det systematiska studiemiljöarbetet. Liksom studentkårerna ser vi fram emot UKÄ:s kartläggning och önskar ett förtydligande angående Studenthälsans uppdrag.

 

Ingemar Dahlgren
verksamhetschef
Studenthälsan i Stockholm, Stockholms universitet