ledare Ut ur krisen och in i framtiden var LO:s budskap när deras krav på budgeten presenterade, och kort därefter kom liknande förslag från Magdalena Andersson. Men vad säger Centern?

LO vill se en ”nystart för vanligt folk”. Det är dags för Sverige att, med LO-ordföranden Susanna Gideonssons ord, växla upp rejält: ut ur krisen och in i framtiden.
Det var budskapet när LO presenterade sina förväntningar och krav på höstbudgeten. LO vill se ordentliga investeringar i infrastruktur. Sverige måste rusta upp vägnätet, och bygga en till fast förbindelse över Öresund.
Oslo, Göteborg och Stockholm ska länkas ihop med bättre tågförbindelser. Norrbotniabanan måste byggas NU, som Byggnads ordförande Johan Lindholm uttryckte på presskonferensen.
Dessutom vill LO se investeringar i den digitala infrastrukturen, inte minst genom att öka takten i bredbandsutbyggnaden. Och som en del i en ”Grön omställning av näringslivet” vill man snabba på utbyggnaden av stamnätet för elöverföring.

LO vill inte bara investera i stål och betong, vägar och byggnader, utan också i människor

Ett mer oväntat förslag gäller bättre villkor för att bygga ”klimatsmarta småhus för arbetare”. LO har rätt i att det är mångas drömboende: ett eget hus med egen trädgård. Det är en stor utmaning att bygga småhus både klimatsmart och till priser som vanligt folk har råd med, men det är en utmaning som är viktig att ta sig an.
En annan utmaning som Byggnads lyfte fram är att bygga det som krävs i välfärden, inte minst nya äldreboenden  och förskolor, på ett sätt som möjliggör fortsatt kommunalt ägande. I dag är trenden att kommuner låter privata entreprenörer äga och hyra ut välfärdsfastigheter. Det får kommunens skuldsaldo att se bättre ut, men är såklart förödande för ekonomi på sikt. Kommunerna hamnar i klorna på fastighetsbolag som täljer guld med täljkniv på byggnader som kommunen inte kan vara utan: barnens skola, de äldres hem.
LO vill inte bara investera i stål och betong, vägar och byggnader, utan också i människor: Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, och det kräver att de yrkesinriktade gymnasieprogrammen stärks och att andra typer av utbildningar, som utbildningar till bristyrken och andra arbetsmarknadsutbildningar kan få mer resurser och nå fler. Kunskap och kompetens är samhällets framtidssäkring, och en individuell trygghetsförsäkring.

Trygghet för vanligt folk, det är LO:s motto, och bara några minuter efter att LO:s presskonferens hade avslutats klev Magdalena Andersson och biträdande finansminister Åsa Lindhagen ut framför kamerorna på Rosenbad för att presentera en stor trygghetsreform: äntligen ska klyftan slutas mellan dem som har en arbetsinkomst och dem som får sin försörjning från trygghetssystemen (som sjuk- och aktivitetsersättning). Det är en klyfta som medvetet vidgades av Alliansregeringen, det var en bärande pelare i Anders Borgs så kallade ”arbetslinje”.
Skattesänkningen ingår i höstbudgeten som presenteras i sin helhet den 20 september. Att ta bort den orättvisa skatteskillnaden innebär att människor som får sjuk- eller aktivitetsersättning får sänkt skatt med ungefär 1 000 kronor i månaden. Det kommer att göra skillnad i utsatta människors vardag.
Det är ett tydligt ideologiskt förslag. Det markerar ett idémässigt skifte: bort från föreställningen om att människor måste straffas med lägre inkomst för att motiveras att arbeta, tillbaka till utgångspunkten att lägre inkomst varken gör människor friskare eller skapar några jobb. Tvärtom: otrygghet och ekonomisk utsatthet gör människor sjuka, och när arbetslösa blir fattigare fungerar det som ett sänke på hela ekonomin: det skapas färre jobb, inte fler.
Regeringens förslag innebär också att den så kallade funkisskatten avskaffas. ”Alltså den skatt som funktionsnedsatta betalar bara på grund av att de inte kan arbeta på den reguljära arbetsmarknaden”, påminner Handelsanställdas förbund på Twitter, ”Den undanröjer inte hinder för funktionsvarierade, ger inte jobb. Den gör bara livet fattigare.”
När Magdalena Andersson nu presenterar skattesänkningar för 7,5 miljoner löntagare ger det inte bara ”mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare”, utan kan också ge ekonomin en möjlighet att växla upp rejält: ut ur krisen och in i framtiden. Samtidigt som vanligt folk får ökad trygghet.
LO:s medlemmar tjänar på den här politiken. Hur förslagen tas emot av högermajoriteten i riksdagen är en annan sak. Centerpartiet gillar tydligen förvärvsavdraget, den skattereduktion för förvärvsinkomster som infördes 1 januari i år och som regeringen nu vill höja till 2 820 kronor per år från och med den 1 januari 2022.

Frågan är om de ofta nyliberala centerpartisterna gillar den skattesänkning som innebär att Alliansregeringens ”arbetslinje” överges. Att Magdalena Andersson gärna vill ta strid för att begrava den en gång för alla är helt klart.