Ledare LO har ett smart valbudskap om att Sverige behöver sina arbetare. Men i den nya valfilmen handlar det mest om hårda tag. Det räcker inte.  

LO:s valbudskap är smart formulerad i två ord: Hela svaret. Genom att säga “fråga oss du vill ha hela svaret” sätter kampanjen fokus på det faktum att Sveriges arbetare är oumbärliga för att vårt samhälle ska fungera. Från undersköterskan till ordningsvakten, från industriarbetaren till restaurangarbetaren.

Dessutom förmedlar man budskapet att den som vill ha hela svaret inte kan vara utan den kunskap som LO förbundens medlemmar besitter.

I januari lanserade LO sitt valprogram. Det illustrerades med en film som heter just “Hela svaret”. Filmen argumenterar övertygande för att den som vill ha hela svaret måste fråga Sveriges 1,4 miljoner arbetare, “oss som får Sverige att fungera”, och “oss som möter Sveriges problem först”.

Nu har LO lanserat en till valfilm. “Det finns bara ett parti som både vill ta hårdare tag mot brottsligheten och samtidigt stärka välfärden.”

Det är budskapet.

Det är faktiskt också hela budskapet. Speakern hade bara denna enda mening att säga i hela filmen.

krafttag mot brottsligheten, och krafttag mot brottslighetens orsaker 

Budskapet är ingen överraskning. Det är en kondensering av det budskap som LO:s ledning sände ut när man presenterade LO: s valprogram i januari. Där r det tvådelat – för varje reform ett krav på hårdare tag.

Höjd A-kassa och hårda tag mot kriminella arbetsgivare

Fler jobb med trygg anställning, och fler identitetskontroller på arbetsplatserna.

Högre pensioner, och fler närvarande poliser.

Investeringar i välfärden, mer resurser till kampen mot brottsligheten.

Hårdare tag-retoriken är ett trist tecken på vilken repressiv tid vi lever i.

Den korta film som lanseras nu består alltså bara av en enda mening. Illustrerad av det symboliska paret undersköterskan och ordningsvakten. Det är så klart enkelt att säga att mycket saknas när budskapet är så kortfattat.

Men det är något saknas mer än annat; en rad, en antydan, en bild som säger något om brottslighetens orsaker. För ska vi vara ärliga är just detta faktiskt också något som är partiskiljande. Något som skiljer batonghögerns enögda fokus på “hårdare straff” och en vänster som vågar se att brottsbekämpning också måste handla om att bekämpa brottslighetens orsaker. Som ser att gängens möjlighet att attrahera ständigt nya medlemmar hänger samman med att Sverige har ett av Europas mest segregerande skolsystem.

Att det hänger samman med att vi har den snabbast växande ojämlikheten bland OECD-länderna.

Att det hänger samman med att den allt osäkrare arbetsmarknaden och den allt mer hopplösa bostadsmarknaden har lett till att en hel ungdomsgeneration håller på att tappa framtidstron.

Det är som sagt en repressiv tid vi lever i. Det är lätt att följa med strömmen. Men en organisation som säger sig ha hela svaret måste orka med att säga även detta: vi behöver ett samhälle som tar krafttag mot brottsligheten, och krafttag mot brottslighetens orsaker.