ledare Genom ett kontrakt med en internationell producent har Sverige försäkrat sig om tillgång till vaccin. Men vaccinationsproduktion bör inte läggas inte marknadens händer.

Just nu kämpar världen på med att stoppa smittspridningen av coronaviruset och rädda människoliv. Parallellt sker ett arbete med att ta fram ett coronavaccin, Så länge ett vaccin inte är på plats kommer smittspridningen att fortsätta, med allt vad det innebär för individ och samhälle.  Även på vaccinområdet ligger Sverige i framkant och är ytterligare ett tecken på den svenska tilliten. I Sverige är det inte obligatoriskt att vaccinera sig eller sina barn. Trots detta har Sverige nästan 100 procent vaccinationstäckning för barnvaccinationsprogrammet, samtidigt som samhället arbetar aktivt med att nå de grupper som avstår från vaccin. Detta skiljer sig avsevärt från många andra länder.

Det betyder emellertid inte att Sveriges tillgång till coronavaccin kommer att vara säkrad. Under 1990-talet valde både Bildts och Perssons regeringar att privatisera den svenska vaccinproduktionen. För att kunna garantera vaccin åt medborgarna måste Sverige således konkurrera på den internationella marknaden. Morgan Johansson (S), som 2006 var Sveriges folkhälsominister, insåg riskerna med detta och initierade därför ett arbete med att återupprätta den statliga vaccinproduktionen. Naturligtvis var detta ett av de första besluten som regeringen Reinfeldt rev upp när de kom till makten 2006. Att coronapandemin är en kris för marknaden är uppenbar. Marknaden har misslyckats med att förse sina medborgare den grundläggande trygghet som behövs under en pandemi. Alltifrån avregleringen av apoteket till slaktad krisberedskap har uppmärksammats.  Nästa diskussion borde kanske ta vid där Johansson slutade 2006. Kanske bör Sverige förstatliga vaccinationsproduktionen, något som flera forskare har lyft upp i debatten?

Genom ett så kallat optionskontrakt med en internationell vaccinproducent har Sverige idag försäkrat sig om tillgång till vaccin. Men coronakrisen legitimerar frågan om hur säker man kan vara att ett sådant kontrakt följs när det råder kris?  När en hel värld ska vaccineras samtidigt finns det stora risker för en fullkomlig maktkamp om det livsviktiga vaccinet, en maktkamp som dessutom redan initierats av Donald Trump då har försökt köpa coronavaccin som endast USA skulle ha tillgång till. Men han är inte den enda som har visat protektionistiska drag denna kris. Exempelvis har Frankrike lagt beslag på livsviktig sjukvårdsmateriel och Indien har begränsat exporten av ingredienser till läkemedel.

Värst drabbas naturligtvis fattiga länder, som har väldigt svårt att få tillgång till vaccin när det är pengar och makt som styr.

Värst drabbas naturligtvis fattiga länder, som har väldigt svårt att få tillgång till vaccin när utbudet är knappt och när det är pengar och makt som styr. Under svininfluensapandemin 2009 blev detta uppenbart då den rika världen köpte upp nästan allt vaccin. För rent krasst: det finns få så marknadsorienterade marknader som läkemedelsbranschen. Många av de sjukdomar som idag inte längre är dödliga i Sverige och andra delar av den rika världen, är fortfarande förenat med döden i många länder. Ett exempel på det är HIV, som det idag går att leva ett friskt och långt liv med tack vare effektiv bromsmedicin. Samtidigt är det fortfarande en dödsdom i många länder. Det finns alltså medicin som kan rädda människoliv, men som en stor del av befolkningen inte får tillgång till. Kapitalism i sin brutalaste form.

Frågor som nu borde göra oss sömnlösa om nätterna är vad som händer när coronaviruset får fart i de allra fattigaste delarna av världen? I världens alla flyktingläger? I länder som kämpar med kolera och andra vedervärdiga sjukdomar? Vem kommer att hjälpa dem?  Knappast Trump i alla fall. Men Sverige borde ta på sig den ledartröjan. En statlig och inhemsk vaccinproduktion skulle kunna innebära att den globala kapaciteten för vaccinproduktion ökar. Det skulle i sin tur gynna alla länder. Det finns inga mirakelkurer, men vi kan väl åtminstone ge Johansson rätt och börja diskutera ett återförstatligande av vaccinationsproduktionen? För en sak vet vi: det kommer att komma fler pandemier och inte heller då kommer marknaden att kunna rädda oss.