Bild: Flickr/ COD Newsroom
Bild: Flickr/ COD Newsroom

Larmen från vården duggar tätt. Arbetsmiljöverket har under ett drygt år fått in 30 larm om ohållbar arbetsmiljö från nio av landets största sjukhus.

Allvarliga brister råder i arbetsmiljön på Sveriges nio regionsjukhus. Trettio gånger mellan juni 2014 och sista juli 2015, har läget varit så illa att skyddsombud på sjukhusen larmat Arbetsmiljöverket om att situationen är ohållbar. Det visar Dagens Arenas granskning.

Larmen har kommit in i form av så kallade 6:6a-anmälningar*. Ett skyddsombud lämnar in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket då det är stora brister i arbetsmiljön och hen anser att arbetsgivaren inte har gjort tillräckligt för att lösa situationen. Det kan exempelvis vara att ordna mer personal när arbetsbelastningen är hög.

Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket beskriver läget på landets sjukhus som väldigt allvarlig. Problemen som de anställda på sjukhusen larmar om handlar främst om undermålig psykosocial arbetsmiljö och hög arbetsbelastning på grund av personalbrist.

– Personalen slutar, många på grund av den höga arbetsbelastningen, och sjukhusen har svårt att rekrytera ny personal. Då måste vårdplatser stänga ner och akutmottagningar får dessutom fungera som vårdavdelning, säger hon och fortsätter:

– En 6:6a-anmälan är ett rop på hjälp. Det är hemskt olyckligt att skyddsombuden ska behöva ta till ett så kraftfullt verktyg, att sjukhusen inte har en plan för hur de ska hantera arbetsmiljöproblem utan att det måste gå via oss, säger Lise-Lotte Hamfelt .

Det har skett en kraftig ökning av larmen från skyddsombuden på landets regionsjukhus bara det senaste året. De 30 anmälningar som gjorts under den 14-månadersperiod som Dagens Arena granskat kan jämföras med att det under 2014 från hela vårdapparaten – samtliga sjukhus, vårdcentraler och så vidare i hela Sverige kom in 31 anmälningar.

Det höga antalet anmälningar på just regionsjukhusen kan bero på att de är stora organisationer där de anställda har långt till rätt beslutsfattare och därför tvingas använda 6:6a-anmälningar för att nå fram till ledningsnivån, tror Lise-Lotte Hamfeldt.

– Men vi har också fått in många anmälningar generellt, i alla fall här i Skåne. Det som skiljer från tidigare år är är att anmälningarna är utspridda över hela året. Förut kom de främst in under våren och sommaren, säger Lise-Lotte Hamfelt.

*Detta är en 6:6a-anmälan
När ett skyddsombud upptäcker brister i arbetsmiljön ska hen ställa krav på åtgärder från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har då ett par veckor på sig att förbättra situationen. Om ingenting händer, i vissa fall efter upprepade krav från skyddsombudet, lämnar skyddsombudet en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Antal 6:6a-anmälningar från Sveriges regionsjukhus 1 juni 2014 – 31 juli 2015

KI Huddinge/Solna**                                           6 och 1 skyddsstopp
Skåne universitetssjukhus, Malmö                7 och 1 skyddsstopp
Skåne universitetssjukhus, Lund                    1
Norrlands universitetssjukhus                        2
Akademiska Uppsala                                             2
Örebro                                                                          1
Sahlgrenska                                                               10 och 1 skyddsstopp
Linköping                                                                    1

Totalt 1 juni- 31 december 2014:                      13
Totalt 1 januari- 31 juli 2015:                             17

**I Arbetsmiljöverkets statistik räknas KI Huddinge och KI Solna ihop