Benjamin Dousa

Nyhet Benjamin Dousa blir vd för tankesmedjan Timbro. För att ta reda på vad det säger om högerns riktning har Dagens Arena pratat med den tidigare MUF-ordförandens branschkollegor på andra tankesmedjor. 

– Han är ett intressant namn, som jag faktiskt nämnde när Karin Svanborg-Sjövall aviserade sin avgång. Han har ju i sin position på MUF varit lite av den idédebattör, skrivit på DN Debatt, släppt rapporter och bok, säger Daniel Suhonen på tankesmedjan Katalys.

Vad rekryteringen av Benjamin Dousa betyder för Timbro och för högerns idédebatt är för tidigt att säga menar Daniel Suhonen.

– Vi får se vad det här gör med inriktningen på Timbro. Karin Svanborg-Sjövall är ju en klassisk högerinriktad liberal och jag uppfattar Dousa som mer socialkonservativ.

Den bilden delas av Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé.

– Karin Svanborg-Sjövall har en bakgrund i Liberala ungdomsförbundet och varit en tydlig röst för marknadsekonomi och liberala fri- och rättigheter. Benjamin Dousas fokus finns i frågor som invandring, socialförsäkringssystemet och identitet, säger Lisa Pelling.

Kontroversiell MUF-ordförande

Benjamin Dousa blev vald till MUF-ordförande 2016 och har på posten blivit känd för bland annat att 2019 samla in högerskor till Annie Lööf efter att hon lovat att äta upp sin sko om hon lät C bli stödparti åt Socialdemokraterna, valt att bli intervjuad av Chang Fricks Nyheter idag och riktat kritik mot de borgerliga partiernas sätt att hantera skolan.

På Dn Debatt skrev Dousa 2018: »Även kritik som har varit såväl befogad som saklig har ignorerats. Jag menar att många tongivande politiker inom borgerligheten har gått skolkoncernernas ärenden i stället för att verka för ett så välfungerande skolsystem som möjligt.«

Läs mer: MUF till attack mot borgerliga partier: »Går skolbolags ärenden«

Om och hur Benjamin Dousas åsikter rörande friskolesystemet kommer att förändras i rollen som vd för Timbro tycker Daniel Suhonen ska bli intressant att följa.

– Vi får se om han håller fast, om han kan hålla fast. Det vore hedrande om han faktiskt tycker som han gör och det inte bara var populistiska utspel, men risken finns att när Hamilton och friskoleföretagen har fått duva honom ett tag så kommer han falla in i leden. Men det får vi se. Jag hoppas han vågar stå kvar.

Samla borgerligheten under Timbros tak

Till Svenska Dagbladet säger Benjamin Dousa att han vill samla borgerligheten.

»Borgerligheten är till viss del splittrat och i spillror. Vi behöver kratta ihop det. Alltifrån partierna till akademin och näringslivet.«

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, tycker det är problematiskt att Timbro valt en ny vd som så tydligt vill att Moderaterna samarbetar med Sverigedemokraterna.

– Tankesmedjorna får en allt viktigare roll politiskt. Timbro har valt en person som ingår i den del av högern som vill se en moderatledd regering med stöd av SD. Rekryteringen av Benjamin Dousa kan vara det som tar den möjligheten ett steg närmre att bli verklighet.

Även Daniel Suhonen tar upp Benjamin Dousas öppnanden mot SD.

– Det handlar om hur klasskampen ska föras. Svenskt Näringslivs intressen är ju att öppna upp för en moderatledd regering med stöd av SD. Dosa är inte en folkpartist som inte vill se ett samarbete med SD, han är en moderat som absolut kan tänka sig att göra det, säger Daniel Suhonen.

En fråga som splittrar borgerligheten

Benjamin Dousa tar över vd posten från Karin Svanborg-Sjövall. Hon delar inte alls bilden av att Timbros nya vd skulle vara socialkonservativ. Tvärtom ser hon honom som en tydlig höger-liberal, i alla fall i den ekonomiska politiken.

– Jag vet inte om jag sett något som tyder på att han skulle vara socialkonservativ. Han sluter ju upp mangrant i pridetåget, är för surrogatmödraskap. Så inte heller i livsstilsfrågor är han konservativ.

Ett undantag från det Karin Svanborg-Sjövall tycker är en tydlig marknadsliberal linje är Dousas åsikter om skolan.

– Det betyder inte att han är emot friskolor.  Jag tycker inte hans ställningstagande i skolfrågan ska tolkas som socialkonservativt, utan säger väl kanske något om skolans särställning i samhället. Skolfrågorna är viktiga för Benjamin, och också det fria skolvalet. Det återkommer han ofta till, just vilken betydelse det har haft för honom. Att han kunde byta skola från det område han kommer ifrån.

Att Benjamin Dousa säger sig vilja samla högern samtidigt som han själv har tagit ställning i en fråga som splittrar högern – ett borgerligt samarbete med Sverigedemokraterna – tror Karin Svanborg-Sjövall inte behöver bli något större bekymmer.

–Det är ingen hemlighet att det här är en fråga som splittrar borgerligheten. Migrationsfrågan och inställningen till Sverigedemokraterna är en sådan fråga där det helt enkelt inte går att hitta en kompromissposition som gör alla nöjda. Det går inte. Det gällde ju alla kandidater för posten. Sedan tror jag att om Benjamin hade varit en moderat likt de som finns på ett par ställen i landet som i praktiken verkar betrakta Sverigedemokraterna som en typ av kusin till moderaterna rent ideologiskt och som inte ser några problem överhuvudtaget med partiet så hade han varit omöjlig på den här posten. Det är för få liberaler som hade köpt den typen av gemenskap. Men där har ju Benjamin tagit avstånd från Sverigedemokraterna på en rad olika punkter. Så det är ju inte så att han inte har problematiserat kring partiet. Så har jag uppfattat det i alla fall.