Laura-Kristine Krause, Progressives Zentrum och valaffisch på Martin Schulz.

TYSKA VALET Skarp kritik riktas mot SPD från personer med insikt i partiet. Brist på nya idéer, otydlighet i politiken och ovilja att släppa ifrån sig makt hos toppskiktet är några av synpunkterna.

Kajo Wasserhövel arbetade som kampanjledare för socialdemokraterna i SPD 1998-2009. I dag sysslar han med strategisk rådgivning på byrån Elephantlogic i Berlin, och han är mycket kritisk till de val som SPD har gjort under senaste åren och hur valrörelsen har skötts.

– Våra ministrar har gjort bra ifrån sig i regeringen. Men folk tror inte att vi kan styra landet. Varför? Kanske för att det inte inger förtroende när du byter ledarskap och huvudfrågor för ofta, säger han.

– Det andra problemet i kampanjen har varit fokus. Partiet har pratat om massa ämnen men ingen socialdemokrat kan sammanfatta den viktigaste frågan i kampanjen om du frågar dem, säger Kajo Wasserhövel.

På samma sätt tycker han att SPD måste öppna upp för en ny generation, och han anser att en del av personerna inom partiets ledning har varit mer angelägna om att behålla sin egen makt, än av att på allvar förändra partiet.

– Jag är väldigt bekymrad över vad som kommer att hända nu efter valet. Våra ministrar har under kampanjarbetet varit fokuserade på hur de kan behålla sina jobb istället för att seriöst fråga sig: vad kan jag göra för att öka SPD:s chanser att vinna valet 2021? säger Kajo Wasserhövel.

Kajo Wasserhövel. Bild: Elsa Persson.
Kajo Wasserhövel. Bild: Elsa Persson.

 

Han vill istället gärna se en öppen debatt om hur partiet kan förnyas.

– Ledarskapet i partiet gillar att prata om akademiska frågor. Men folk förstår om du är en av dem eller inte, säger han.

Kajo Wasserhövels byrå Elephantlogic gjorde en undersökning som visade att så många som hälften av de som inte röstar, gör så för att de inte förstår politik och skillnaderna mellan olika politiska alternativ. Många säger sig inte förstå vad politiker säger.

Men trots det alarmerande i de resultaten var responsen från politiker som fick ta del av studien sval, säger Kajo Wasserhövel.

– En person hörde av sig till mig om studien.

Laura-Kristine Krause arbetar på den oberoende tankesmedjan Progressives Zentrum, men är också aktiv socialdemokrat.

– Vi behöver en generationsväxling och en ny vision. Vi måste svara på hur vi ska förstå social välfärd i en globaliserad värld? Vi behöver också reformera organisationsstrukturen inom partiet. I dag finns unga som låter bli att engagera sig i SPD för att strukturen är så föråldrad, säger Laura-Kristine Krause.

Det finns också ett mångfaldsproblem inom SPD, säger hon, där vita män och akademiker är överrepresenterade.

Hon drar också, liksom många andra, slutsatsen att valkampanjen kom igång för sent. Martin Schulz valdes bara sex månader innan valet, efter att Sigmar Gabriel dragit ut på att ge besked om huruvida han tänkte kandidera.

Under kampanjen har SPD fokuserat för lite på EU-frågor och på hur digitaliseringen kommer att förändra arbetslivet, tycker Laura-Kristine Krause. Istället lades för mycket tyngd på frågor som rör inre säkerhet.

– De frågorna lockar inga nya väljare och de som tycker att de frågorna är viktiga röstar inte på SPD, säger Laura-Kristine Krause.

Simon Vaut arbetar som talskrivare åt Sigmar Gabriel, vice kansler och näringslivs- och energiomställningsminister i storkoalitionsregeringen mellan kristdemokratiska CDU/CSU och SPD. Han ser också ett problem i att SPD har blivit ett alltför akademikerpräglat parti.

– Nästan alla som arbetar för SPD kommer från policy-sektionen, det är byråkrater. Det finns nästan inga med bakgrund inom vanliga yrken, som polis eller sjuksköterska, säger Simon Vaut.

Daniel Sturm, journalist på Die Welt. Bild: Elsa Persson.
Daniel Sturm, journalist på Die Welt. Bild: Elsa Persson.

 

Men Daniel Sturm, politisk journalist på dagstidningen Die Welt, tror att en förändring av partiet och dess representanter är på gång.

– I ledningen är nästan alla män i 60-årsåldern från Västtyskland. Det finns några kvinnor i delstaterna, men inga i frontlinjen, men jag tror att det kommer att förändras, säger Daniel Sturm.

Han menar också att SPD tenderar att prata för mycket om saker som de inte anser att de har gjort bra, som exempelvis Gerhard Schröders kontroversiella Agenda 2010, som bland annat innebar radikala nedskärningar i socialförsäkringssystemen.

– De pratat mycket om saker de inte gjort eller ångrar, det är mycket de inte är stolta över, säger Daniel Sturm.

Ett större strukturellt problem för socialdemokratin i Tyskland är att landet redan i dag är »väldigt socialdemokratiskt organiserat« enligt Daniel Sturm.

– Merkel är på många sätt en socialdemokrat; hon är inte konservativ. Hon är protestant, från öst, forskare och har inga barn – allt det här skiljer henne från stora delar av det konservativa Tyskland, säger Daniel Sturm.

Den tidigare kampanjledaren för SPD, Kajo Wasserhövel, anser också att varken SPD eller andra partier har tagit hotet från Alternativ för Tyskland, AfD, på tillräckligt stort allvar.

– De progressiva partierna måste se vad som händer och förändra sig, säger Kajo Wasserhövel.

I en kommentar på SPD:s valvaka, strax innan de första valresultaten kom, sade en högt uppsatt person inom socialdemokraterna att partiet måste analysera varför de har tappat så många väljare till AFD.

– Jag hoppas att vi påbörjar det arbetet direkt efter valet, sade han.