Bild: Jonna Westin

I tre av fyra av landets kommuner praktiseras delade turer. Det framkommer i en enkätundersökning som Dagens Arena har genomfört. ”Kommunerna är lata” säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Delade turer är verklighet i tre av fyra svenska kommuner. Det framkommer i en omfattande enkätundersökning som Dagens Arena har genomfört i juni. Två tredjedelar av kommunerna har svarat.
– Det är ju så, först kommer man in som timanställd, sedan får man kanske en deltid, och så jobbar man på. Till slut kanske man får en heltid. Jag blir inte förvånad över att så många kommuner praktiserar delade turer, säger undersköterskan Arja Wallin som de senaste fyra åren har arbetat för fackförbundet Kommunal i Botkyrka kommun.

För de anställda med delade turer på schemat innebär det ofta långa arbetsdagar. Arbetsdagen kan vara uppdelad med betald arbetstid några timmar på morgonen, ett antal obetalda timmar mitt på dagen och sedan ett par timmar betald arbetstid på kvällen. Sammantaget blir arbetsdagen kanske inte mer än åtta timmar, medan bortavaron från hemmet kan bli betydligt längre.
– Alla har inte möjlighet att gå hem på fem minuter. Och så har man den här stressen att med sig. Det är inte hållbart i längden, säger Arja Wallin.

76 procent av kommunerna har svarat ja på frågan om kommunen praktiserar delade turer. Endast i 17 procent av kommunerna blir svaret nej.

– Självklart tycker jag som arbetsgivare att delade turer inte är något bra, men det är nästan oundvikligt. Vi har en verksamhet som pågår dygnet runt och på grund av den ekonomiska ram vi har så måste det bli så, säger Ann-Sofi Levander, socialchef i Arvidsjaurs kommun, vars kommun har delade turer.

Politisk färg på kommunen avgör inte om kommunen praktiserar delade turer eller inte. I borgerligt styrda kommuner har 81 procent delade turer. För kommuner med vänstermajoritet är siffran 78 procent.

I Danderyds kommun, med borgerlig majoritet, säger socialchefen Ulla Valentin att hon tror att delade turer kan kopplas till en strävan att erbjuda de anställda heltidstjänster:
– Jag tror att för att kunna erbjuda en heltidstjänst så måste man ha delade turer. Om man säger att du jobbar inom vården, så är det 37 timmar du måste få ihop på en heltid. Det kan du inte eftersom du då får en ny bemanning vissa tider på dagen om alla ska gå på ett rullande schema. Jag tror att delade turer är en konsekvens av heltidstjänster, säger hon.

Den bilden motsätter sig Kommunals ordförande Annelie Nordström:
– Jag skulle vilja säga att det i väldigt liten utsträckning handlar om att det är en förutsättning för heltidstjänster. Det påstås vara det men det är inte sanningen.

– Sanningen är att då är man lat. Man vill behålla den arbetsorganisation som man hade när man hade många deltider. Man behöver titta på sin arbetsorganisation och förändra sättet och tiden när man gör olika saker, säger Annelie Nordström.

I undersökningen framkommer även att kombinationsturer, tjänster där den anställde får dela sin arbetstid mellan olika avdelningar eller arbetsplatser, är vanligt förekommande. 67 procent av kommunerna har den typen av tjänster. I nära hälften av kommunerna där de anställda har fått rätt till heltid har det samtidigt blivit vanligare med delade turer och kombinationstjänster.