Bild: Pressbild/Riksdagen

Polisen ska fokusera på att lösa brott, inte jaga papperslösa. Det beskedet gav Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson till Dagens Arena på måndagen.

Det är inte polisens primära uppgift att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut. Därför öppnar Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Fredrik Lundh Sammeli på måndagen för att sådana krav skulle kunna tonas ner i ett socialdemokratiskt regleringsbrev till polismyndigheten, efter ett maktskifte i valet 2014.
– Regleringsbrevet är regeringens verktyg att styra myndigheterna och något Ask och Billström får ta fullt ansvar för. Polisen har stora utmaningar då det kommer till antalet uppklarade brott och därför borde regeringen lägga fokus på att bekämpa brott i stället för att jaga papperslösa.

Han säger att Socialdemokraterna förvisso är för en reglerad invandring, men att man bör arbeta på att få människor att frivilligt lämna landet i stället för att ge direktiv till polisen om att öka antalet verkställda av- och utvisningar.
– Vi ska ha en reglerad invandring. Människor som får ett nej ska förhoppningsvis lämna landet frivilligt och därför behöver vi jobba med det att människor ser det som en naturlig del att återvända.
– Därefter handlar det om avvisningar. Men det är ett misslyckande om det behöver gå till en utvisning och det är ett misslyckande att det ofta går så lång tid och att folk ofta hinner rota sig innan de avvisas.

Hur ska ni öka det frivilliga återvändandet?
– Mycket handlar om information, rättssäkerheten och tilltro till hela migrationsprocessen. Och att se det som en del av processen, så att om man får en snabb hantering vidare.

Men det handlar väl också om vad man ska återvända till?
– Jo, och det är ju individuella fall allihop. Och där krävs en bra hantering. Det är en naturlig del att de som får ett nej förhoppningsvis frivilligt ska lämna, eller avvisas från landet. Men det är viktigt att verkställandet av lagen alltid sker med hänsyn till den enskildas rättigheter.

Att säga att de metoder polisen använt för att hitta personer att avvisa eller utvisa enbart är en organisatorisk fråga håller Fredrik Lundh Sammeli inte med om. Han menar att polisens arbetssätt är en politisk fråga och att regeringen därför måste ta ansvar.
– Det blir en politisk fråga när det inte finns ett exempel, utan många, där människor blir särbehandlade utifrån sin hudfärg. Det är fullkomligt oacceptabelt.
– När det framkommer så tydligt signaler på att man genomför saker som är fullständigt oacceptabla så är det en fråga för regeringen att svara på vad det är för metoder man använder.