Bild: Flickr/Incubate Tilburg
Bild: Flickr/Incubate Tilburg

Obligatorisk skolval skulle inte minska skolsegregationen – snarare tvärtom. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

I våras presenterade Skolkommissionen sina förslag på hur skolan ska lyfta kunskapsresultaten. För att minska skolsegregationen föreslog kommissionen att skolvalet ska bli obligatoriskt. Ett förslag som även allianspartierna och Friskolornas riksförbund vurmar för.

Men en ny studie visar att det inte finns någon anledning att tro att obligatorisk skolval skulle minska segregationen.

Forskarna har analyserat föräldrars preferenser när de väljer skola åt sina barn i två kommuner – Botkyrka och Linköping.

Och resultaten visar att benägenheten att välja skola inte skiljer sig särskilt mycket mellan olika grupper av föräldrar. Ett obligatoriskt skolval kommer därmed inte leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja skola åt sina barn.

– Det finns en bild av att föräldrar med stark bakgrund väljer skola medan föräldrar med svag bakgrund inte gör det. Men det är ganska liten skillnad i hur benägna olika grupper är att göra skolval, säger Dany Kessel, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av rapportförfattarna.

Visserligen visar resultaten att lågutbildade föräldrar med utländsk bakgrund är något mindre benägna att välja skola. Men gruppen tenderar dock att välja bort skolor med hög socioekonomisk status. Den motsatta gruppen, högutbildade föräldrar med svensk bakgrund, föredrar in sin tur skolor med en stark socioekonomisk sammansättning. »Lika söker lika« verkar alltså råda i skolvalet.

– Skulle det vara obligatoriskt att välja skola skulle de här grupperna sannolikt inte välja samma typer av skolor. Därmed skulle segregation kanske förstärkas i stället.

Studien visar också att skolornas resultat på nationella prov verkar vara irrelevant vid valet av skola. I stället är det faktorer som elevkomposition, avstånd till hemmet och huruvida man har syskon på en skola som avgör valet. Därmed finns det heller inget som talar för att ett obligatoriskt skolval skulle leda till ökad skolkvalitet.