Bild: Folkviljan

Politik Socialdemokraterna har bäst politik i vård- och utbildningsfrågor enligt väljarna. Moderaterna toppar när det gäller Sveriges ekonomi och jobben. Det visar  en opinionsundersökning av Demoskop som utförts på uppdrag av Folkviljan, ett projekt inför valet där väljarna ställs i fokus och som tagits fram av Dagens Arena, Kvartal, Demoskop och Kulturhuset i Stockholm.

Undersökningen, som du hittar mer info 0m här, bygger på ett stort underlag, 3000 väljare har tillfrågats under veckorna precis innan Almedalsveckan börjar.  Med valdagen bara drygt två månader bort står partierna starka i de frågor där de traditionellt sett brukar ha väljarnas stöd. Enligt undersökningen är sakfrågorna också det som är viktigast för väljarna i valet av parti.

– Det visar hur svårt det är för partier att byta vilka frågor där man har väljarnas förtroende, det är något som grundläggs under väldigt lång tid. De partier som tror att man kan ändra det i en valrörelse tror fel. Det partierna däremot kan påverka är vilka frågor vi pratar om i valrörelsen, säger Lisa Pelling, chef på tankesmedjan Arena Idé.  

Opinionsundersökningen visar att Socialdemokraterna har störst förtroende bland väljarna när det handlar om vården och i frågor som rör skola och barnomsorg. Partiet har även störst förtroende i jämställdhetsfrågan. Moderaterna är det parti som har störst förtroende när det gäller Sveriges ekonomi, jobb och företagande samt i försvarsfrågan.

– Försvaret är en hjärtefråga för partiet sedan långt tillbaka, det som är lite förvånande är kanske att den fortsätter att vara det. Det är egentligen Socialdemokraterna som är det stora försvarspartiet och som har rustat upp försvaret. Det är också Socialdemokraterna som lotsar Sverige in i Nato, säger Lisa Pelling.

Lisa Pelling, Arena Idé

Sverigedemokraterna har störst förtroende i invandrings- och integrationsfrågor. I frågan om lag och ordning har Moderaterna historiskt sett varit stora, men där går Sverigedemokraterna nu om. 28 procent har störst förtroende för Sverigedemokraterna i den frågan.

– Ett farligt vågspel för Moderaterna. De har ett intresse av att prata om lag och ordning, där de fortfarande har relativt högt förtroende. Samtidigt är det en fråga där Sverigedemokraterna nu står starka. Moderaterna riskerar att stärka Sverigedemokraterna på sin egen bekostnad om de väljer att fokusera för hårt på de här frågorna, säger Lisa Pelling.

En majoritet av väljarna anser att utvecklingen i landet går åt fel håll, enligt undersökningen. Väljare från Sverigedemokraterna är mest missnöjda, där uppger endast två procent att utvecklingen går åt rätt håll. Mest nöjda är väljare från Centerpartiet och Socialdemokraterna. 

– Det är något jag känner igen från arbetet med boken Det svenska missnöjet. De som är mer missnöjda än andra är ofta de som har låg inkomst och kort utbildning. Det finns också en stark partipolitisk polarisering med ett missnöjesparti framför andra och det är Sverigedemokraterna, säger Lisa Pelling. 

Undersökningen visar också att väljarna även fortsatt har negativa ekonomiska förväntningar. 49 procent tror att deras personliga ekonomi kommer utvecklas till det sämre under året. 77 procent förväntar sig en sämre ekonomi för vanliga löntagare det närmaste året. Det är svårt att veta hur och om de negativa ekonomiska förväntningarna hos väljarna kommer påverka valrörelsen, menar Lisa Pelling. Den verkligt stora frågan handlar om arbetslösheten. När folk förlorar sitt jobb, sitt sammanhang och sitt fotfäste.

-Den kommande regeringen måste få styr på arbetsmarknadspolitiken, så att de som förlorar jobbet snabbt kan få ett nytt. Att människors inkomst minskar tror jag inte kommer att vara det största problemet.

Maja Lindenbaum