Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, och Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR. Foto: Dan Lepp & SKR

VÅRDEN Vårdförbundet har inte fått gehör för sitt krav om arbetstidsförkortning. Något som lett till att förbundet utlyst övertidsblockad. Men det är ett krav som arbetsgivarna inte kan möta, enligt SKR:s förhandlingschef. 

Under fredagen gick Vårdförbundet ut med att de kräver skadestånd av de arbetsgivare som missbrukar skyddsarbete för att täcka upp under blockaden. Detta är en upptrappning av den konflikt förbundet har med Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan förhandlingarna om nytt kollektivavtal strandat.

Den stora frågan som fått förhandlingarna att sluta i konflikt är arbetstidsförkortning. Enligt Vårdförbundet är det ett rimligt krav som skulle göra att fler orkar och vill arbeta långsiktigt inom vården. Enligt Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, är det inte möjligt.

– Vi kan inte tillmötesgå yrkanden som innebär arbetstidsförkortning. Våra kollektivavtal omfattar 1,2 miljoner anställda och det är andra fackförbund som också har yrkat på arbetstidsförkortningar. Det vore omöjligt att komma överens om arbetstidsförkortning enbart med Vårdförbundet men inte de andra, säger hon.

1,2 miljoner anställda

Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, menar att det redan idag är olika villkor för olika yrkesgrupper inom vården. 

– Mitt ansvar är våra medlemmar och de orimliga villkor som de har. Det finns inga andra som har den här övertiden, som aldrig får ledigt eller inte får sina fyra veckors semester. Det är så det ser ut för de patientnära grupperna, säger hon.

Sineva Ribeiro tar även upp att Kommunal har arbetstidsförkortning i sitt avtal. Jeanette Hedberg menar dock att avtalet med Kommunal, där arbetstidsförkortning ingår, förhandlades fram 1988 och att läget då såg annorlunda ut. 

– Nu har vi ett mycket tuffare läge både vad gäller ekonomin men framför allt också möjligheten att bemanna och rekrytera. Vårdförbundet erbjöds också 37 timmar 1988 men tackade då nej. Kommunal avstod löneutrymme när förkortningen infördes, säger Jeanette Hedberg. 

Skadeståndskrav

Angående kraven på skadestånd och de rapporter om att skyddsarbete missbrukas menar Jeanette Hedberg att SKR inte fått ta del av några konkreta exempel där de kunnat bedöma att skyddsarbete har missbrukats under veckan.

– Vi har varit tydliga gentemot arbetsgivarna vilka regler som gäller. Vår bild är att arbetsgivarna använder möjligheterna till skyddsarbete på ett ansvarsfullt sätt. Sen kan det förekomma enskilda fall där det inte har gjorts på ett korrekt sätt. Då får det hanteras, i första hand på lokal nivå med förhandlingar, säger Jeanette Hedberg. 

Det pågår just nu ingen förhandlingar mellan parterna om ett nytt avtal. Men Jeanette Hedberg hoppas att dessa snart kan återupptas.

– Det har varit kontakt mellan parterna. Vår förhoppning är att det i förlängningen ska leda fram till att vi kan träffa en överenskommelse och stoppa konflikten, säger Jeanette Hedberg.